Informace

Sdělení uchazečům o pracovní pozici

Vzhledem k velkému množství žádostí o místo pedagoga či provozního zaměstnance sděluji, že všechny žádosti zakládáme, z finančních a časových důvodů  odpovídáme však pouze v případě kladného vyřízení. Děkuji za pochopení.

                                                                          Mgr.Dana Brdíčková, řed. školy

Výběrové řízení

Změna jízdních řádů od 1.4.2012

Upozorňuji všechny rodiče, že od 1.4.2012 dochází k úpravám jízdních řádů v našem regionu. Prosím, abyste zkontrolovali časy, ale i místa nástupu/výstupu a ujistili se, že vaše děti dojedou bez problémů.

http://www.oredo.cz/cz/default.aspx?contentid=d360c289-1d56-4507-939f-eb31dbac4d5d&lang=9D2D0548-2D4A-46FB-8AB2-3E356457EE73

Volby do školské rady dne 14. 11. 2011

Voleb se zúčastnilo 37,7% z celkového počtu zákonných zástupců a 52% z přítomného počtu zákonných zástupců.

Do školské rady za zákonné zástupce byli zvoleni pan Laub Jiří a paní Lenka Hyksová. Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Za pedagogické pracovníky byly do školské rady zvoleny Marcela Kohoutová a Alena Šachová. Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků a odevzdáno 15 hlasovacích lístků.

Mgr.Dana Brdíčková, řed. školy

Oredo

Poděkování panu starostovi Netolickému a panu místostarostovi Novákovi za rychlé jednání s firmou OREDO. Oběma pánů se podařilo vyjednat posílení odpolední autobusové linky ve směru na Bor u Chroustovic tak, že žáci naší školy nebudou muset dlouho čekat na svůj spoj.

Volby do školské rady

Kandidáti do voleb do školské rady za jednotlivé třídy – přehled:

Stránky

Subscribe to RSS - Informace