Informace

První školní týden 2020-21

Organizace v prvním týdnu

Rodičovské schůzky

Dne 2.9.2020 proběhnou od 15:30hod. rodičovské schůzky 2.-9.třídy v kmenových třídách. Třídní schůzka 1.třídy proběhne 1.9.20 dopoledne v rámci prvního dne (8:30). Všechny prosíme o použití roušky.

Upozornění

Vzhledem k opatřením v rámci covidové epidemie upozorňuji, že do školní budovy bude do odvolání umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby zazvoní a sdělí, co potřebují, do budovy nevstupují.

Poprvé do školy - prvňáčci

1.9.2020 proběhne od 7:50 slavnostní přivítání prvňáčků ve škole. Vzhledem k situaci prosíme zákonné zástupce, aby do školy přišli v rouškách a ve třídě se usadili pouze na určená místa (max 2místa/na 1žáka). Desinfekce rukou na určeném místě u vstupu je nezbytná.

Rozmístění tříd ve š.roce 2020/21

třída

budova

umístění

Potvrzování průkazů a formulářů

Pokud potřebujete potvrzení na průkazku či na různé formuláře v rámci zahájení nového školního roku, jsou vám k dispozici úřední hodiny podatelny - kanceláře od 24.8. do 31.8.2020 v čase 10:00 - 12:00. Od 1.9. pak podle úředních hodin.

Vyúčtování plateb - MŠ i ZŠ

V přílohách níže najdete informaci k vyúčtování poplatků za MŠ a za obědy. Do konce července by vám měly příslušné částky přijít na vaše účty.

Výsledky přijímacího řízení do ŠD ve š.roce 2020/21

V příloze najdte výsledky přijímacího řízení do ŠD podle přidělených registračních čísel.

Vyúčtování plateb

Vzhledem k mimořádné situaci letošního školního roku proběhne vyúčtování pateb za ŠD, MŠ a ŠJ v různých termínech. V první vlně právě probíhá vyúčtování za ŠD, jídelna a MŠ mají termíny během prázdnin.

Děkujeme všem za pochopení.

Oznámení - vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 29.6.20 – 30.6.2020 mimořádné volno.
Výuka ve šk.r. 2019/2020 tak bude ukončena v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení.

Důvodem je pokračující složitá situace v souvislosti s dobíhajícími opatřeními proti koronaviru, která z důvodu omezení počtů žáků ve skupinách, pevného obsazení skupin 1. stupně, omezení pohybových a kolektivních aktivit a dobrovolnosti a nepravidelnosti docházky žáků do školy způsobují značné organizační problémy.
Od 29.6.2020 měli v případě potřeby zákonní zástupci možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor pořádaný KOŠ Rosice ve spolupráci se ZŠ.

 

 

Stránky

Subscribe to RSS - Informace