Informace

Třídní schůzky - 4.čtvrtletí 17/18

Dne 5.6.2018 se konají letošní poslední třídní schůzky. Společná část proběhne od 15:30hod a zákonní zástupci zde dostanou informace k příštímu školnímu roku (pomůcky, co pořídit, finanční otázky apod.), k chování a další. Pokud je váš syn/dcera na nedostatečnou z některého předmětu nebo má absenci takovou, že bude skládat (dle š.řádu) doplňující zkoušku, měli byste být upozorněni na nutnost Vaší účasti zápisem v ŽK. Pokud je prospěch a chování žáka v obvyklém souladu, na konzultace u jednotlivých učitelů není nutné se psát.

Zároveň každý zákonný zástupce na společné schůzce bude v rámci zavedení GDPR požádán o podpis předloženého dokumentu -  Souhlasu.

 

Informační povinnost

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává Vaše osobní údaje.

Třídní schůzky -3.čtvrtletí

Dne 19.4.2018 se konají třídní schůzky. Společná část proběhne v čase 15:30 - 16:00 v kmenových třídách, na konzultace se dopište v rozpisech jednotlivých vyučujících. Pokud v daném čase nemůžete, každý vyučující má stálé konzultační hodiny, kdy vám bude k dispozici, případně si předem domluvte schůzku jindy. V době výuky ( včetně přestávek) mají vyučující zakázáno podávat informace. Děkujeme, že toto respektujete.

Konzultační hodiny 19.4.2018 - Brdíčková

Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

 Zápis

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd tedy budou celorepublikově probíhat v dubnu.
                                  Termín zápisu v naší škole je ve středu 4.4.2018.

Návrh rozpočtu pro rok 2018

V kontextu rozpočtu naší školy připojuji článek z Učitelských novin o rozpočtovém určení daní, o částkách plynoucích na 1 žáka takové obci, která má školu.

Lyžařský výcvik 2018 za dveřmi

Připomínám, že 17.1.18 je poslední termín doplacení celého výcviku - ráno před vyučováním, což prosím respektujte. V době konání rodičovských schůzek na to nebude prostor. Pokud chcete dětem dopřát půlden v termálech, je nutné připlatit 500Kč.

Info k odjezdu, pobytu a návratu najdete v příloze.

LV 2018 - doplatek

Dne 17.1.2018 7:35 - 7:45  je poslední termín pro celkové zaplacení letošního lyžařského výcviku, termín i čas je nutné dodržet!!

Třídní schůzky za 1.pololetí

Dne 17.1.2018 se konají třídní schůzky a konzultace s pedagogy. Společná část ve třídách je v čase 15:30 - 16:00, konzultace dle rozpisu učitelů. Vždy je vyžadována účast žáka se zákonným zástupcem, toto nařízení ředitelky školy dodržujte, učitelé mají pokyn, aby jinak konzultace neproběhla (omluvou je samozřejmě nemoc). Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné jen po předchozím potvrzení vyučujícícm.

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 17.1.2018 - Brdíčková

Na uvedeném odkaze se můžete zapsat na konzultaci, vždy zároveň vyžadujeme účast žáka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit#gid=0

Stránky

Subscribe to RSS - Informace