Informace

Čtenářská výzva - tip na pomocníka

Od září máme na škole vyhlášenu čtenářskou výzvu. Při hledání vhodných knih by vám mohl pomoci tento odkaz:

https://www.databazeknih.cz/pokrocile-vyhledavani

Stavební práce v areálu školy

Dle sdělení pracovníků Obce budou dne 9.11.2018 zahájeny stavební práce v areálu základní školy v Rosicích. Až do odvolání se vstup do školní družiny přesouvá do hlavího vchodu do školy, žáci se převlékají v šatně. Pokud si děti vyzvedáváte, zvoníte u hlavního vchodu a u šatny buď čekáte nebo si berete návleky na boty a jdete k družině. Je zakázáno školou chodit ve venkovní obuvi!! Družinové děti obdrží další pokyny a informace od p.vychovatelky.

JE ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ, ABY DO AREÁLU ŠKOLY VJÍŽDĚLA SOUKROMÁ VOZIDLA RODIČŮ A NÁVŠTEV. PARKUJTE NA PARKOVIŠTI PŘED ŠKOLOU!

Rozpis konzultací 12.11.2018 Brdíčková

Prvňáci v novinách

Dne 10.10.2018 by měl vyjít Deník Chrudimska s rosickými prvňáčky a jejich třídní učitelkou na fotografii. Nezapomeňte , pokud o výtisk máte zájem, ráno se zastavit u novinového stánku či pultu.

Konzultační hodiny ve š.roce 2018/19

pedagog

třídnictví

funkce

čas konzultace

poz.

Brdíčková Dana

--

ředitelka

 po   8:45 - 9:30
   čt     9:45 - 10:30

Lyžařský výcvik 2019 - rozpis plateb

Platby za lyžařský výcvik si je možné rozložit dle níže přiloženého rozpisu. Je nutné dodržet termíny, jindy platba není možná. V uvedený den proveďte platbu od 7:15 do 7:40 v ředitelně.

Platba lyžařského výcviku 2019 – rozpis:

25.9.2018

18.10.18

20.11.18

19.12.18

22.1.19

Celkem

800Kč

Dle uvážení

Dle uvážení

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna
Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 19.10. a 19.11.2018 mimořádné volno. Důvodem je cyklus seminářů pro pedagogy. Školní družina bude v provozu pro předem přihlášené žáky se zaplaceným obědem na tento den (50Kč).
Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Vyjádření rodičů do stanoveného termínu:
1. řed. volno - 63
2. řed.volno + ŠD + oběd 50Kč - 14
3. exkurze, muzeum, ..  - 15

Ostatní vyjádření nedodali.

Výuka v termínech vzdělávání pedagogického sboru

Ve dnech 24.9., 19.10. a 19.11.2018 se část pedagogického sboru účastní vzdělávacího kurzu. V tyto dny bude výuka probíhat mimo školu, pro žáky jsou připraveny vzdělávací akce v regionu (muzea, exkurze, přírodovědná túra,divadlo, hvězdárna,...). Školní jídelna a školní družina bude v běžném provozu. Díky tomuto nastavení tedy není nutné vyhlásit v uvedených termínech ředitelské volno. Podrobné info k akcím obdrží žáci písemně s předstihem.

Školní klub KOŠ nebude

Vážení rodiče, vzhledem k velmi malému zájmu o školní klub komunitní školy nebude tento v letošním roce otevřen. Kapacita školní družiny je zcela naplněna, a to až do konce její denní provozní doby, tj. do 16hod. odpoledne. Přijetí nového dítěte do školní družiny je možné jen v případě odhlášení některého ze stávajících přihlášených.

D.Brdíčková, řed. školy

Rodičovské schůzky

4.9.2018 v 15:30 se konají rodičovské schůzky zákonných zástupců žáků 2. - 9.třídy. Na schůzkách budou podány informace týkající se nového školního roku a odhlasováno nastavení vzájemné spolupráce. Proběhne volba zástupců do sdružení rodičů ROSA I.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace