Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

 Doba vyplňování přihlášek na SŠ, SOŠ a UO pokročila a je nutné se seznámit s následujícími termíny. 24.1.2019 proběhne od 15:30 do 16:00 hod. další společná schůzka s výchovnou poradkyní - info k vyplňování přihlášek, odvolání, .. Schůzka bude v učebně 9.třídy. 13.2.2019 odevzdají všichni žáci vyplněné přihlášky (včetně lékařského potvrzení) výchovné poradkyni k podpisu ředitelky školy. 15.2. 2019 obdrží žáci přihlášky nazpět a do stanoveného termínu podají přihlášky na vybrané školy (obě vybrané školy musí obdržet přihlášku). Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli příslušné střední školy nejpozději do 1. 3.2019.

      .