Informace pro rodiče 9

Od 11. 3. 2020 je škola uzavřena do odvolání z důvodu preventivních bezpečnostních nařízení stanovených Bezpečnostní radou státu. Výuka probíhá formou samostudia, všichni vyučující postupně zveřejňují úkoly na stránkách školy v sekci výuka, většina předmětů má svoji záložku. Přeji všem pevné zdraví!


23. 6. v 10:00 proběhne třídnická hodina, na které budou žáci odevzdávat učebnice, dávat do pořádku svoji učebnu a odnášet veškeré pomůcky.