Informace pro rodiče 9

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.
Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.

ČERVEN
 • V přiložeých souborech níže naleznete seznam školních pomůcek na školní rok 2019/2020.
 • Děkuji všem za celoškolní spolupráci a přeji krásné,slunečné a pohodové léto.
 • 28. 6. slavnostní předávání vysvědčení
 • 27. 6. výuka končí po 5. vyučovací hodině
 • 26. 6. školní akademie od 17:00.
 • 25. 6. odpadá nultá hodina, výuka končí po 5. vyučovací hodině. Vybírají se vygumované, slepené, nepoškozené učebnice.
 • 24. 6. žákům byly vráceny peníze za školní výlet.
 • 24. 6. výuka končí po 5. vyučovací hodině.
 • 17. 6. vybírání záznamových archů - Čtenářská výzva
 • 11. - 12. 6. školní výlet Chata Macocha https://www.chatamacocha.cz/ Odjezd: 11. 6. 201906:20 z vlakového nádraží v Chrasti, sraz na vlakovém nádraží v Chrasti v 6:05 (Kdo by měl problém s odvozem do Chrasti na vlakové nádraží, obrátí se na p. uč. třídní.). Příjezd: 12. 6. 2019 v 17:33 do Chrasti na vlakové nádraží, zde akce končí. Cena: 1 100 Kč (840 Kč vstupenky, ubytování, jídlo + 260 Kč doprava, případný přeplatek bude vrácen po vyúčtování akce) – Částka se vybírá do 7. 6. 2019.
 • Prosím o pomoc při vytváření kostýmů a rekvizit na školní akademii. Děkuji.
 • 6. 6. 2019 konzultační hodiny (bez společné části)
 • 5. 6. preventivní program Zrcadlo - poruchy příjmů potravy
KVĚTEN
 • 29. 5. vernisáž na cihelně
 • 28. 5. Nicholas Winton - Síla lidskosti, Skuteč, vybírá se 30 Kč.
 • 24. 5. - tematicky zaměřený den: Nicholas Winton.
 • 23. 5. Po stopách historie - koncert Komorní filharmonie Pardubice u nás v ZŠ. Vybírá se 50 Kč.
 • 21. 5. exkurze Praha- Sraz: 7:50 před školou, odjezd: 8:00 od školy, příjezd: kolem půlnoci ke škole, program:  12:00 prohlídka Letiště Václava Havla, procházka Prahou, 19:00 divadelní představení Eva tropí hlouposti – Divadlo Na Fidlovačce. S sebou: pohodlné oblečení a obuv, pití a svačinu na celý den, vhodné oblečení a obuv do divadla, kapesné dle uvážení, kartičku zdravotní pojišťovny, potřebuje-li někdo na cestu Kinedryl (rodič musí písemně informovat pedagogický dozor o jeho užití). Oblečení a obuv do divadla si žáci ponechají v autobuse, který bude přistaven poblíž divadla a v němž se do divadla převlékneme.  Z důvodu pozdního nočního příjezdu žákům, kteří se účastní exkurze do Prahy, začíná výuka ve středu 22. 5. 2019 v 9:50 (tedy od 3. vyučovací hodiny).
 • 17. 5. bude probíhat třídní focení. Cena třídní fotografie činí 35 Kč (15x21 cm), fotografie skupinky žáků a jednotlivce 15 Kč (10x15 cm)
 • 9., 10. 5. je vyhlášeno ředitelské volno. 
 • 2.5. divadelní předplatné: Lakomec (pouze pro přihlášené) 
DUBEN
 • 26. 4. vybírání záznamových archů - Čtenářská výzva
 • Do 18. 4. přinést peníze na exkurzi v Praze.
 • 16. 4. divadelní předplatné: Velká bankovní loupež (pouze pro přihlášené)
 • 15. 4. konzultační hodiny. Společná část proběhne od 15:30  do 16:00 za účasti přednášejícího z MAS SKCH - tato část proběhne ve školní jídelně. Následně se přesuneme na společnou část rodičovských schůzek do 8. třídy (cca 16:00 - 16:30).
 • 11.4. koncert ZUŠ Chrast. Výuka končí ve 12.20. 
 • 8.4. Ukliďme Česko, Ukliďme Rosice! S sebou: vhodné obkečení a obuv, rukavice. Výuka končí ve 12.20. Za nepříznivého počasí probíhá výuka běžně dle rozvrhu. 
 • 4.4. se uskuteční preventivní program: Jak se nenechat podvést? Vybíráme 45 Kč. 
 • 1. 4. výuka končí po 5. vyučovací hodině z důvodu zápisu do 1. třídy.
BŽEZEN
 • Do 29. 3. přinést 45 Kč na preventivní program a dále vyplněný lísteček ohledně školního výletu.
 • 26. 3. divadelní předplatné: Král jelenem (pouze pro přihlášené)
 • 18. 3. chlapcům odpadá TV (za plavání)
 • 14. 3. plavání ve Skutči - odjezd ve 12:30 (po 5. vyuč. hodině), návrat ve 14:45 ke škole. Vybírá se 40 Kč.
 • 13. 3. Technohrátky SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim 
ÚNOR
 • 27. 2. masopustní průvod Rosicemi - 1.-3. vyuč. hodina
 • 26. 2. bruslení ve Skutči - odjezd v 8:30, konec vyučování po návratu z akce (11:40-11:50)
 • 19. 2. anglické divadelní představení (vybírá se 120 Kč)
 • 19. 2. GEOMAG (vybírá se 40 Kč)
 • 4. - 8. 2. jarní prázdniny
 • 1. 2. pololetní prázdniny
LEDEN
 • 31. 1. předávání výpisu vysvědčení
 • V týdnu 28. 1. - 31. 1. budou pozměněny rozvrhy hodin z důvodu konání se lyžařského výcviku, žáci budou spojeni s žáky 7. a 9. třídy.

                    28. 1. Po - AJ, ČJ, F, M, Z, I (výuka končí po 6. vyuč. hod.)

                    29. 1. Út - není nultá hodina následně: ČJ, P, M, ČJ, F, SP (výuka končí po 6. vyuč. hod.)

                    30. 1. St - AJ, D, NJ, M, ČJ, TV (výuka končí po 6. vyuč. hod.)

                    31. 1. AJ, ČJ, M, P, Z (výka končí po 5. vyuč. hod.)

 • 26. - 31. 1 lyžařský výcvik
 • 25. 1. vybírání archů čtenářské výzvy
 • Prosím, aby žáci nosili 120 Kč na anglické divadelní představení.
 • 21. 1. chlapcům odpadá TV (pedagogická rada)
 • 10. 1. divadelní předplatné: Opory společnosti (pouze pro přihlášené zájemce)
PROSINEC
 • Děkuji rodině Plachých za darování vánočního stromku do naší třídy, dále děkuji všem, kteří poskytli jakýkoli materiál na vánoční dílničky.
 • 2. 12. rozsvícení vánočního stromu od 16:00. Všichni jste srdečně zváni. Je potřeba, aby si žáci sehnali zvonečky, které budou potřebovat na vystoupení.
LISTOPAD
 • Do 30. 11. je možné zaplatit příspěvek ROSA 200 Kč a podpořit tak sdružení rodičů a školu.
 • 23. 11. (15:30 - 18:00) ve škole proběhne: Parkourový workshop, zájemci odevzdávají přihlášku do čt 22. 11. Cena činí 200 Kč.
 • Do 23. 11. noste peníze za vánoční fotografování.
 • 22. 11. v rámci tělesné výchovy proběhne výuka plavání ve Skutči
 • 19. 11. ředitelské volno
 • 15. 11. divadelní předplatné: Tančírna (pouze pro přihlášené zájemce)
 • 13. 11. se uskuteční vánoční fotografování (pouze pro přihlášené zájemce)
 • 12. 11. budou probíhat konzultační schůzky, na které je třeba se zapsat. Společná část tentokrát není.
 • 6. 11. chlapci - Technohrátky SPŠ Chrudim; dívky - OA Chrudim
 • 5. - 9. 11. sběr papíru

ŘÍJEN

 • do konce října sběr sušeného šípku
 • do 26. 10. odevzdat zájem o vánoční fotografování
 • 29. - 30. 10. podzimní prázdniny
 • 24. 10. program scénického čtení Listování na naší škole - pro druhostupňopvé žáky je připravena kniha: Jak býk klukem/holkou - co vše jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit. Více informací o projektu Listování naleznete na internetových stránkách www.listovani.cz. Peníze: 65 Kč noste prosím do 18. 10.
 • 19. 10. ředitelské volno
 • 18. 10. divadelní předplatné - Zamilovaný Shakespeare (pouze pro přihlášené zájemce). Dívkám, které se účastní předplatné, výuka končí po 5. vyučovací hodině.

ZÁŘÍ
 • 24. 9. divadelní představení Ještě jednou se potkáme ve Východočeském divadle Pardubice. Sraz v 8:00 na vlakovém nádraží v Chrasti, návrat a konec akce ve 13:30 na vlakové nádraží do Chrasti (oběd bude odhlášen). Prosím, aby žáci přinesli 100 Kč (60 Kč - lístek, 40 Kč - doprava)nejpozději do 20. 9.

 • 12. 9. výuka končí po 5. vyučovací hodině (tj. 12:20) - z důvodu školení pedagogických pracovníků. 

 • do 12. 9. prosím, aby všichni odevzdali přihlášky na lyžařský výcvik a lístečky týkající se zájmu a školní klub

 • Děkujeme rodině Blažkových a Hančárových za darování balíků papíru.
 • Do pátku 7. 9. odevzdat všechny dotazníky a lístečky (akce, velké přestávky, osobní dotazník, lyžařský výcvik a divadelní předplatné).
 • 6. 9.výuka končí po páté vyučovací hodině, dívky nemají TV.

 • 5. 9.  první dvě vyučovací hodiny jsou třídnické, následně výuka probíhá dle rozvrhu, děti si již nosí všechny školní pomůcky.

 • V úterý 4. 9. výuka končí po 4. vyučovací hodině, tj. 12:25. S sebou: vyplněné formuláře, psací potřeby, přezůvky, ručník, oblečení na TV a potřeby na VV.

 • 4. 9. v 15:30 proběhne rodičovská schůzka