Informace pro rodiče 9

 

Pomůcky 9. třída – školní rok 2021/2022 – tř. uč. Romana Novotná

 

 

 

Český jazyk: V sešitu na literaturu (1x velký sešit linkovaný 444) , dílnu čtení (1x malý sešit linkovaný 524), sloh (1x velký sešit linkovaný 444), mluvnice 1x velký linkovaný sešit 444 - lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. 2x malý linkovaný sešit 524 (DÚ + Pravopisná cvičení) - v případě dobrého stavu lze pokračovat v sešitě. Na čtenářský deník (většina již nemá prac. sešit) - desky + 9 eufolií.

 

Matematika: 2 x nelinkovaný sešit 440, 1 x nelinkovaný sešit 420 + podložky, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

 

Anglický jazyk: PS 3 pokračujeme, školní sešit - pokračujeme, slovníček - pokračujeme

 

Německý jazyk: 3x 544: gramatika + slovníček + školní sešit - možno pokračovat, pokud stavy sešitů jsou vyhovující, portfólio - pokračujeme, 15 eurofólií, 200,- Kč na Wocabee na 10 měsíců ( nahrazuje PS)

 

Dějepis: 1x sešit 544 nebo 564

 

Fyzika: 1x sešit 440 + podložka + obal

 

Chemie: 1x malý nelink. sešit 540+podložka, silnější euroobal na PL

 

Přírodopis: 1x link. sešit 544, euroobal na PL

 

Zeměpis: 1x link. sešit 544

 

Výchova ke zdraví: pokračujeme v sešitě z minulého školního roku (pokud je v dobrém stavu), euroobal na PL

 

Výchova k občanství: 1x sešit 524 (lze pokračovat v sešitě z minulého roku) + 10 eurofólií + desky

 

Výtvarná výchova: 20x čtvrtka A4 + 10x čtvrtka A3, barevné papíry, 2-3x štětec různé velikosti, obyčejná tužka č. 1, černý centropen slabý, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, ořezávátko, kelímek na vodu, hadřík, ubrus

 

Hudební výchova: pokračujeme v sešitě z minulého školního roku

 

Tělesná výchova: sportovní oblečení v látk. pytlíku + vhodná obuv do tělocvičny, obuv ven

 

 Aktuální informace od 17. 5. 2021

 Testování od 17.5.21

 Žáci 8. třídy přijdou v pondělí 17. 5. 21 do školy zadním vchodem do školní jídelny a ŠD v 7:15, po testování odchází bočním schodištěm v botách k svým šatním skříňkám. Testování bude probíhat 1x za týden.

Vyučování probíha podle rozvrhu v plném rozsahu, učí se i Tv + Hv. Pokud nebude pršet, tak budeme chodit na Tv vždy ven. Prosím, aby měli všichni vhodné oblečení a obuv! 

Stále platí i nařízení o způsobu organizace obědů v ŠJ, každá třída bude mít svůj samostatný čas a tomu je přizpůsobena výuka (rozvrh platí, koncové hodiny mohou mít ale odlišný čas skončení v řádu minut).

Hezký zbytek neděle!


Aktuální informace od 3. 5. 2021

Výuka 8. třídy bude od 3. 5. 21 probírat rotačně. Ve škole budou žáci v sudé týdny, začínají v pondělí 3. 5. 21 dle rozvrhu níže.

Testování proběhne v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou přicházet bočním vchodem do tělocvičny v pondělí v čase od 7:50hod., ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní.

Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily (v případě zájmu o obědy, je nutné přihlásit).

Rozvrh prezenční výuky od 3. 5. 21

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Ch

Z

Čj

Aj

Nj

Sp

Út

D

Čj

M

Ch

P

Vv/Vz

St

Aj

Čj

M

F

Nj

 

Čt

M

Čj

M

D

P

 

Pa

Vo

Čj

F

Aj

Z

PsPC

AKTUÁLNÍ INFORMACE od 4. 1. 2021

Rozvrh hodin distanční výuky od 4. 1. 2021 (případné změny budou v kalendáři na Teamsech, např. tento týden nebudeme mít v pondělí první hodinu přírodopis, máme pracovní poradu, přírodopis bude v úterý)

Obědy ze ŠJ - lze do jídlonosičů, NUTNO PŘIHLÁSIT DO 4.1.2021 DO 7:30HOD., odběr jídla  bočním vchodem do kuchyně v čase 12:00 - 12:30.

 

Přihlašování obědů: mail jidelna@skola-rosice.net(link sends e-mail), sms 739282152

 

 

 

8:00 - 8:45

8:50 - 9:35

9:40 - 10:25

10:30 - 11:15

11:20 - 12:05

Po

P

Čj

 M

Aj

Nj

Út

 

Ch

 Čj

Z

v 11:15 Doučování ČJ 60min

St

M - 2. skupina

ČJ - 1. skupina

 D

Aj

ČJ - 2. skupina

M - 1. skupina

Čt

 

 F

 

 

 

Aj konzultace

 

 

 

 

 

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE od 30. 11. 2020

Rozvrh hodin týdne od 7. 12. - 11. 12. 20

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Ch

Z

Čj

Aj

Nj

Sp

Út

D

Čj

M

Ch

P

Vv

St

Aj

Čj

M

F

Nj

 

Čt

M

Čj

M

D

P

Vz

Pa

Vo

Čj

F

Aj

Z

PsPC

 

 

Vážení rodiče, uvádím zde nové aktuální informace.

Vaše děti (žáci 8. ročníku) nastupují do školy 7. 12. 2020 (tedy týden od 7. - 11. 12. 2020 budou mít prezenční výuku ve škole). Týden od 30. 11. do 4. 12. a týden od 14. 12. do 18. 12. budou mít distanční výuku podle nově upraveného rozvrhu, viz. rozvrh níže.

OBĚDY – každý rodič musí své dítě znovu na obědy přihlásit-telefon, sms, mail (p. Šimunková tel. 469 667 217, 739 282 152 (školní kuchyně). Žáci v distanční výuce odeberou oběd obvyklým způsobem.

Žáci budou mít roušku + náhradní roušky v batohu.

Pokud považujete účast vašeho dítěte v přímé výuce za rizikovou, můžete ho omluvit, úkoly si vyzvedávat a pracovat s ním doma, stačí omluvenka od vás v ŽK.

 

PROSINEC 

 

23. 12. - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

 

21. - 22. 12. 2020 - ředitelské volno

 

4. 12. 2020 - mikulášská nadílka


Nově upravený rozvrh distanční výuky (pro týden od 30. 11. do 4. 12. a týden od 14. 12. do 18. 12. 2020)

 

 

 

8:00 - 8:45

8:50 - 9:35

9:40 - 10:25

10:30 - 11:15

11:20 - 12:05

Po

P

Čj

M

Aj sk.A

Nj - celá třída

Út

 

 

Čj

 

Doučování ČJ 60min - začíná v 11:15

St

Aj

ČJ - 1. skupina 

Čj - 2. skupina

M - 1. skupina od 9:50

M - 2. skupina od 10:40

Nj - celá třída

Čt

 Ch

 F

 Z

 

Doučování Aj - 60 minut

 

 D

 

 Aj - 10:40 - 11:25

 

 

 

 Online hodiny jsou povinné. Z důvodu lepšího kontaktu s dětmi, žádám o připojení na online výuku prostřednictvím zařízení, které má kameru. Většina žáků disponuje chytrým telefonem a tuto možnost má. Každý žák má svůj školní email (jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com(link sends e-mail)), který bude sloužit ke komunikaci v rámci výuky. Sledujte Teams, kde budou zadávány aktuality. Děkuji všem za spolupráci.


 

 

Ovoce a mléko do škol 

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat o pravidelných dodávkách ovoce a mléčných výrobků. Děti je budou dostávat každé úterý. Tento týden to budou švestky a mléko. Další dodávky můžete sledovat průběžně na webových stránkách školy.


Pomůcky na školní rok 2020/2021 - budoucí 8. třída

tř. učitelka – Mgr. Romana Novotná

 

ČJ – 3x velký linkovaný sešit A4 444, 3x malý linkovaný sešit 524

        Ponecháváme si čtenářský deník.

M - 2x velký nelinkovaný sešit 440 + podložka, 1x velký nelinkovaný sešit 420 + podložka

V sešitu na domácí úkoly lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. Budeme potřebovat školní sešit z loňského roku.

Dále trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3.

Aj - pokračovat v ŠS a slovníčku z předešlého ročníku, sešit na projekty, desky na PL

Nj - pokračujeme v sešitech a portfóliu, - 3 x sešit (slovníček, gramatika, školní sešit) pokračujeme pokud je sešit v dobrém stavu

D -  1x A564 (linkovaný), silnější euroobal (desky) na pracovní listy

Vo - 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie, 1x sešit A5 - 20 listů (linkovaný)

P -  sešit A5 - 40 listů nelink. + podložka

Ch - sešit A5 -nelinkovaný - 40 listů + podložka

Z -  sešit A4 linkovaný, 40 listů

F - 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka, PS a ŠS z minulého roku

Vz -pokračovat v sešitě z předešlého ročníku (pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí), jinak sešit A544 linkovaný, silnější euroobal (desky) na prac.listy

Vv - alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

Tv - cvičební úbor - šortky, tričko, tepláky, vhodnou obuv do tělocvičny i na ven

Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1000 Kč. Částka bude v září upřesněna.