Informace pro rodiče 8

ŘÍJEN

Až do 15. 11. 2019 je možné zaplatit příspěvek sdružení ROSA200 Kč.

31. 10. - 1. 11. 2019 - ředitelské volno

29. 10. - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny

28. 10. 2019 - státní svátek

18. 10. 2019 - vybíráme doplatek na pracovní sešit Project 3 - 25 Kč

16. 10. 2019 - ve škole se uskuteční přednáška na téma Evropský den jazyků, program proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu, ostatní dle rozvrhu

ZÁŘÍ

26. 9. 2019 - prosím, aby všichni žáci odevzdali vyplněné formuláře ohledně nabízeného doučování

2. 9. 2019 - slavnostní zahájení nového školního roku; ŠJ nevaří

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny (třídnické práce); od 15:30 budou probíhat rodičovské schůzky

4. 9. 2019 - 5 vyučovacích hodin (první 2 hodiny třídnické práce, dále podle rozvrhu); ŠJ nevaří

5. 9. 2019 - 5 vyučovacích hodin podle rozvrhu; ŠJ nevaří

6. 9. 2019 - 5 vyučovacích hodin podle rovzrhu; ŠJ nevaří


POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

MATEMATIKA: 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3


ANGLICKÝ JAZYK: 1x sešit A5 s tvrdými deskami, 1x velký linkovaný sešit 444, 1x desky + eurofolie


ČESKÝ JAZYK: 3x sešit 444, 3x sešit 524, čtenářský deník ponechat z předešlého roku


NĚMECKÝ JAZYK: 3x sešit 544, (lze pokračovat v sešitě z předešlého roku – dle stavu), desky + eurofolie (pokračovat v portfoliu z minulého roku, nevyhazovat materiály ze 7. třídy), pokračujeme v pracovním sešitě


ZEMĚPIS: 1x sešit 544 nebo 564 (podle písma)


DĚJEPIS: 1x malý linkovaný 564, silnější euroobal na pracovní listy


FYZIKA: 1x sešit 440 + podložka s linkami


PŘÍRODOPIS: 1x malý nelinkovaný sešit 540, podložka s linkami


CHEMIE: 1x malý nelinkovaný sešit 540, podložka s linkami


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 12x eurofolie + desky na eurofolie


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 1x malý linkovaný sešit 544 (lze pokračovat v sešitě z předešlého ročníku), silnější euroobal nebo desky na pracovní listy


SVĚT PRÁCE: 1x malý linkovaný sešit 544, 1x desky + eurofolie


VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 15x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry, 2-3x štětec různé velikosti, obyčejná tužka 1, černý centropen slabý, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, ořezávátko, kelímek na vodu, hadřík, ubrus


HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1x malý nelinkovaný sešit 540 (lze pokračovat v sešitě z předešlého roku – dle stavu)


TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor (kraťasy, tepláky, tričko) a obuv vhodnou do tělocvičny a na ven, děvčata gumičky do vlasů

 

Obaly na všechny sešity, pracovní sešity a učebnice!!! všechny pomůcky opatřit štítkem se jménem!

Na začátku školního roku (v září 2019) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1.200 Kč. Částka bude v září upřesněna.