Informace pro rodiče 8


 

Pomůcky pro školní rok 2021/2022 do 8. třídy

 

Český jazyk (ČJ): (Svobodová) V sešitu na literaturu (1x velký sešit linkovaný 444) , dílnu čtení (1x malý sešit linkovaný 524), sloh (1x velký sešit linkovaný 444), mluvnice 1x velký linkovaný sešit 444 - lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. 2x malý linkovaný sešit 524 (DÚ + Pravopisná cvičení) - v případě dobrého stavu lze pokračovat v sešitě. Na čtenářský deník (většina již nemá pracovní sešit) - desky + 9 eufolií.

 

 

 

Matematika (M): (Hájková) 2 x nelinkovaný sešit 440, 1 x nelinkovaný sešit 420 + podložky, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

 

 

 

Anglický jazyk (AJ): (Brdíčková) 200Kč na Wocabee 10 měs. (nahrazuje psaný slovník), pokračujeme ve škol. sešitě i mluvn. notesu, barevné Centropeny (propisky), velká dvojitá folie, box na portfolio, desky na testy, desky na Deník, časopis Gate-280Kč/rok, nahrávka k učebnici (flashdisk ap.)

 

 

 

Německý jazyk (NJ): (Vrabcová) 3x malý linkovaný sešit 544: gramatika + slovníček + školní sešit - možno pokračovat, pokud stavy sešitů jsou vyhovující, PS pokračujeme ze 7.třídy, portfolio pokračujeme, 15 eurofólií

 

 

 

Výchova k občanství (Vo): (Svobodová) 1x sešit 524 (lze pokračovat v sešitě z minulého roku) + 10 eurofólií + desky

 

Chemie (CH): (Novotná) 1x malý nelink. sešit 540 + podložka

 

Dějepis (D): (Svobodová) 1x sešit 544 nebo 564

 

Přírodopis (P): (Novotná) 1x malý link. sešit 544

 

Zeměpis (Z): (Hájková) 1x sešit 544 nebo 564 (dle písma)

 

Fyzika (F): (Brožková) 1x sešit 440 + podložka + obal

 

Svět práce (Sp): (Hájková) barevné papíry, lepidlo, nůžky

 

Výchova ke zdraví (Vz): (Novotná) pokračovat v sešitě z minulého roku (pokud je v dobrém stavu) + silnější euroobal na prac. listy

 

Hudební výchova (Hv): (Hájková) desky + 10 eurofolií

 

Výtvarná výchova (Vv): (Kohoutová) alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, nůžky, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidllo, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

 

Tělesná výchova (Tv): (Svobodová/Novotná) sportovní oblečení v látk. pytlíku (tepláky, šortky, mikina, tričko) + vhodná obuv do tělocvičny, obuv ven

 

 

 

Na začátku školního roku (v září 2021) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity a některé další pomůcky.