Informace pro rodiče 8


 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023 do 9. třídy

 

Český jazyk (ČJ): (Svobodová) V sešitu na literaturu (1x velký sešit linkovaný 444) , dílnu čtení (1x malý sešit linkovaný 524), sloh (1x velký sešit linkovaný 444), mluvnice 1x velký linkovaný sešit 444 - lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. 2x malý linkovaný sešit 524 (DÚ + Pravopisná cvičení) - v případě dobrého stavu lze pokračovat v sešitě. Čtenářský deník z 8. třídy.

 

Matematika (M): (Brožková) 1x sešit 460, 1x sešit 420 + podložky, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3 + PS Taktik cca 120 Kč

 

Anglický jazyk (AJ): (Brdíčková) sešit 564 - pokračujeme, PS PROJECT 4 pokračujeme, folie A4, barvné linery (propisky - min. 3 barvy), flashka na nahrávku k učebnici (možno i stáhnout do PC), 330Kč časopis Gate platba na účet školy, platba Wocabee 225Kč na účet školy
rychlovazač s eurozávěsem na testy(pokračujeme, pokud není poškozený)

 

Německý jazyk (NJ): (Vrabcová) 3x 544: gramatika + slovníček + školní sešit - možno pokračovat, pokud stavy sešitů jsou vyhovující, portfólio - pokračujeme, 15 eurofólií, 200,- Kč na Wocabee - platba na účet školy, PS cca 180,- Kč- platba v září

 

Výchova k občanství (Vo): (Svobodová) 1x sešit 524 (lze pokračovat v sešitě z minulého roku) + 10 eurofólií + desky

 

Chemie (CH): (Novotná) 1x malý nelink. sešit 540+podložka

 

Dějepis (D): (Svobodová) 1x sešit 544 nebo 564

 

Přírodopis (P): (Novotná) 1x link. sešit 544, euroobal na PL

 

Zeměpis (Z): (Vrabcová) 1x link. sešit 544 nebo 564, desky + 10 eurofólií

 

Fyzika (F): (Brožková) 1x sešit 440 + podložka + obal

 

Svět práce (Sp): (Vrabcová) pokračujeme v malém linkovaném sešitě 524 ( nebo nový) a portfóliu + 10 fólií

 

Výchova ke zdraví (Vz): (Novotná) pokračujeme v sešitě z minulého školního roku (pokud je v dobrém stavu), euroobal na PL

 

Hudební výchova (Hv): (Svobodová) 1x sešit 524 (lze pokračovat v sešitě z minulého roku)

 

Výtvarná výchova (Vv): (Svobodová) barevné papíry, 2-3x štětec různé velikosti, obyčejná tužka č. 1, černý centropen slabý, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, ořezávátko, kelímek na vodu, hadřík, ubrus


Tělesná výchova (Tv): (Venzarová/Chmelařová) cvičební úbor (tepláky, šortky, mikina, tričko), botasky do tělocvičny a na hřiště

 

 

Na začátku školního roku (v září 2022) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity a některé další pomůcky.