Informace pro rodiče 8

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.
Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.

ÚNOR
 • 19. 2. anglické divadelní představení
 • 4. - 8. 2. jarní prázdniny
 • 1. 2. pololetní prázdniny
LEDEN
 • 31. 1. předávání výpisu vysvědčení
 • 26. - 31. 1 lyžařský výcvik
 • Prosím, aby žáci nosili 120 Kč na anglické divadelní představení.
 • 21. 1. chlapcům odpadá TV (pedagogická rada)
 • 10. 1. divadelní předplatné: Opory společnosti (pouze pro přihlášené zájemce)
PROSINEC
 • Děkuji rodině Plachých za darování vánočního stromku do naší třídy, dále děkuji všem, kteří poskytli jakýkoli materiál na vánoční dílničky.
 • 2. 12. rozsvícení vánočního stromu od 16:00. Všichni jste srdečně zváni. Je potřeba, aby si žáci sehnali zvonečky, které budou potřebovat na vystoupení.
LISTOPAD
 • Do 30. 11. je možné zaplatit příspěvek ROSA 200 Kč a podpořit tak sdružení rodičů a školu.
 • 23. 11. (15:30 - 18:00) ve škole proběhne: Parkourový workshop, zájemci odevzdávají přihlášku do čt 22. 11. Cena činí 200 Kč.
 • Do 23. 11. noste peníze za vánoční fotografování.
 • 22. 11. v rámci tělesné výchovy proběhne výuka plavání ve Skutči
 • 19. 11. ředitelské volno
 • 15. 11. divadelní předplatné: Tančírna (pouze pro přihlášené zájemce)
 • 13. 11. se uskuteční vánoční fotografování (pouze pro přihlášené zájemce)
 • 12. 11. budou probíhat konzultační schůzky, na které je třeba se zapsat. Společná část tentokrát není.
 • 6. 11. chlapci - Technohrátky SPŠ Chrudim; dívky - OA Chrudim
 • 5. - 9. 11. sběr papíru

ŘÍJEN

 • do konce října sběr sušeného šípku
 • do 26. 10. odevzdat zájem o vánoční fotografování
 • 29. - 30. 10. podzimní prázdniny
 • 24. 10. program scénického čtení Listování na naší škole - pro druhostupňopvé žáky je připravena kniha: Jak býk klukem/holkou - co vše jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit. Více informací o projektu Listování naleznete na internetových stránkách www.listovani.cz. Peníze: 65 Kč noste prosím do 18. 10.
 • 19. 10. ředitelské volno
 • 18. 10. divadelní předplatné - Zamilovaný Shakespeare (pouze pro přihlášené zájemce). Dívkám, které se účastní předplatné, výuka končí po 5. vyučovací hodině.

ZÁŘÍ
 • 24. 9. divadelní představení Ještě jednou se potkáme ve Východočeském divadle Pardubice. Sraz v 8:00 na vlakovém nádraží v Chrasti, návrat a konec akce ve 13:30 na vlakové nádraží do Chrasti (oběd bude odhlášen). Prosím, aby žáci přinesli 100 Kč (60 Kč - lístek, 40 Kč - doprava)nejpozději do 20. 9.

 • 12. 9. výuka končí po 5. vyučovací hodině (tj. 12:20) - z důvodu školení pedagogických pracovníků. 

 • do 12. 9. prosím, aby všichni odevzdali přihlášky na lyžařský výcvik a lístečky týkající se zájmu a školní klub

 • Děkujeme rodině Blažkových a Hančárových za darování balíků papíru.
 • Do pátku 7. 9. odevzdat všechny dotazníky a lístečky (akce, velké přestávky, osobní dotazník, lyžařský výcvik a divadelní předplatné).
 • 6. 9.výuka končí po páté vyučovací hodině, dívky nemají TV.

 • 5. 9.  první dvě vyučovací hodiny jsou třídnické, následně výuka probíhá dle rozvrhu, děti si již nosí všechny školní pomůcky.

 • V úterý 4. 9. výuka končí po 4. vyučovací hodině, tj. 12:25. S sebou: vyplněné formuláře, psací potřeby, přezůvky, ručník, oblečení na TV a potřeby na VV.

 • 4. 9. v 15:30 proběhne rodičovská schůzka