Informace pro rodiče 8


LISTOPAD
 • 19. 11. ředitelské volno

ŘÍJEN

 • 24. 10. program scénického čtení Listování na naší škole - pro druhostupňopvé žáky je připravena kniha: Jak býk klukem/holkou - co vše jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit. Více informací o projektu Listování naleznete na internetových stránkách www.listovani.cz
 • 19. 10. ředitelské volno
 • 18. 10. divadelní předplatné - Zamilovaný Shakespeare (pouze pro přihlášené zájemce)
ZÁŘÍ
 • 24. 9. divadelní představení Ještě jednou se potkáme ve Východočeském divadle Pardubice. Sraz v 8:00 na vlakovém nádraží v Chrasti, návrat a konec akce ve 13:30 na vlakové nádraží do Chrasti (oběd bude odhlášen). Prosím, aby žáci přinesli 100 Kč (60 Kč - lístek, 40 Kč - doprava)nejpozději do 20. 9.

 • 12. 9. výuka končí po 5. vyučovací hodině (tj. 12:20) - z důvodu školení pedagogických pracovníků. 

 • do 12. 9. prosím, aby všichni odevzdali přihlášky na lyžařský výcvik a lístečky týkající se zájmu a školní klub

 • Děkujeme rodině Blažkových a Hančárových za darování balíků papíru.
 • Do pátku 7. 9. odevzdat všechny dotazníky a lístečky (akce, velké přestávky, osobní dotazník, lyžařský výcvik a divadelní předplatné).
 • 6. 9.výuka končí po páté vyučovací hodině, dívky nemají TV.

 • 5. 9.  první dvě vyučovací hodiny jsou třídnické, následně výuka probíhá dle rozvrhu, děti si již nosí všechny školní pomůcky.

 • V úterý 4. 9. výuka končí po 4. vyučovací hodině, tj. 12:25. S sebou: vyplněné formuláře, psací potřeby, přezůvky, ručník, oblečení na TV a potřeby na VV.

 • 4. 9. v 15:30 proběhne rodičovská schůzka