Informace pro rodiče 7

Pomůcky na školní rok 2019/2020

Český jazyk - V sešitu na literaturu, dílnu čtení, sloh lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí, 1x velký linkovaný sešit 444, 2x malý linkovaný sešit 524, ponecháváme si pracovní sešit - Čtenářský deník.

Matematika - 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

Anglický jazyk – info na začátku školního roku

Německý jazyk - 3 sešity:A5 linkované silnější - gramatika, slovníček, školní/domácí, 1x eurodesky + 20 fólií

Fyzika - 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka

Přírodopis - 1x sešit A5 nelink. - 60 listů, desky na prac.listy

Zeměpis - sešit A5 nelink. - 40 listů

Výchova k občanství - 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie

Výchova ke zdraví - 1x A5 20 listů - linkovaný, desky na pracovní listy

Svět práce - desky na pracovní listy, sešit A5 - 20 listů

Tělesná výchova - cvičební úbor (kraťasy - tepláky, tričko), obuv vhodnou do tělocvičny a na ven

Výtvarná výchova – info na začátku školního roku

+ obaly na všechny sešity, učebnice a pracovní sešity

Na začátku školního roku (v září 2019)  počítejte zhruba s 1 000 Kč na školní pomůcky, které objednává škola (PS, papíry, diář,…).