Informace pro rodiče 7

ČERVEN

           Přeji všem krásné a pohodové prázdniny a děkuji Vám za celoroční spolupráci. J. P.
 • V nahraných souborech níže naleznete seznam pomůcek pro příští školní rok
 • 29. 6. předávání vysvědčení. Výuka končí v 8:30.
 • 28. 6. odpadá odpolední vyučování.
 • 27. 6. Školní akdemie - prosíme všechny o pomoc při vytváření a shánění masek. Všechny srdečně zveme v 16:30 do areálu rosických trhů. Děkuji všem rodičům za pomoc při přípravách výtečných masek na školní akademii, dále děkuji p. Šimunkové za zajištění kožichů a beranic. 
 • 26. 6. vybírání učebnic. Není odpolední vyučování.
 • 25. 6. výuka dle klasického rozvrhu, avšak chlapcům odpadá TV.
 • 19. 6. od 16:00 výstava prací a vernisáž na rosické tržnici. V tento den žákům odpadá výtvarná výchova, avšak děti se účastní vernisáže. Sraz v areálu rosických trhů v 15:30, žáci se na vernisíži zdrží do 16:30.
 • 19. 6. čtvrtou a átou vyučovací hodinu budeme  péct na vernisáž. Ti, kteří mají plechy na pečení muffinů či formičky, aby je přinesli.
 • V týdnu od 12. - 16. 6. budou změny v rozvrhu (viz diář).
 • 15. 6. je možné se zúčastnit parkourového workshopu, který proběhne ve školní tělocvičně od 15:00 do 18:00. Cena je 200 Kč.
 • 12., 13. 6. školní výlet - peníze přinést do 8. 6.
 • Do 8. 6. přinést vyplněné souhlasy o nakládání s osobními údaji.
 • 6. 6. projekt Univerzity Palackého Olomouc - Pohyb lidí s handicapem. 1. vyučovací hodinu jsou třídní učitelé ve svých třídách, následně žáci budou chodit ve skupinách po stanovištích. Program končí ve 13:10. S sebou: psací potřeby, svačinu, pití a sporotvní oblečení.
 • 5. 6. třídní schůzky a konzultace
KVĚTEN
 • Prosím noste peníze za fotografie - společná třídní fotografie: 25 Kč, foto jednotlivec 45 Kč (1 ks = 15 Kč), foto skupinky 15 Kč
 • 29. 5. jsou změny v rozvrhu, místo dějepisu bude český jazyk - mluvnice
 • 22. 5. fotografování tříd - je potřeba odevzdat lísteček do 17. 5.
 • 17. 5. výchovný koncert ZUŠ Chrast - sraz před školou 7:50. Vyučování v tento den končí po 5. vyučovací hodině. Dívkám odpadá TV.
 • Do 17. 5. je potřeba odevzdat návratky - školní výlet, forografování.
 • V týdnech od 7. - 11. 5. a 14. - 18. 5. budou mít žáci změnu rozvrhu (viz diář).
 • 7. 5. ředitelské volno.
DUBEN
 • 30. 4. ředitelské volno.
 • 25. 4. dravci ve škole. Vybírá se 35 Kč.
 • 19. 4. rodičovské schůzky. Společná část je od 15:30 do 16:00.
 • 19. 4. dívkám odpadá TV.
 • 11. 4. Ukliďme Česko. Žáci se učí první dvě hodiny dle rozvrhu. Následně půjdeme uklidit přidělenou část Rosic. Žáci dostanou ochranné rukavice, je potřeba vzít si vhodné oblečení. Akce končí v 12:45. 
 • 5. 4. exkurze v Praze. Sraz: 7: 50 před školou, odjezd: 8:00 od školy. Příjezd: kolem půlnoci ke škole. S sebou: pohodlné oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv do divadla, kapesné dle uvážení, kartičku zdravotní pojišťovny, potřebuje-li někdo na cestu Kinedryl (rodič musí písemně informovat pedagogický dozor o jeho užití). Oblečení a obuv do divadla si žáci ponechají v autobuse, který bude přistaven poblíž divadla a v němž se i do divadla převléknou. Pedagogický dozor: p. uč. Brožková, Hájková, Novotná, Procházková a paní asistentka Farkašová. Program: 11:00 výstava na Pražském hradě -Labyrintem dějin českých zemí / druhá skupina od 12:00. 13:00 prohlídka Poslanecké sněmovny / 2. skupina od 14:00. Procházka historickým centrem Prahy - Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí. 19:00 divadelní představení Pygmalion - Divadlo na Vinohradech. Z důvodu pozdního nočního příjezdu žákům, kteří se účastní exkurze do Prahy, začíná výuka v pátek 6. 4. 2018 v 9:50 (tedy od 3. vyučovací hodiny).
 • 4. 4. během 3. vyučovací hodiny proběhne program týkající se finanční gramotnosti.
BŘEZEN
 • 29. 3. velikonoční prázdniny.
 • 28.3. Noc s Andersenem pro žáky 2. stupně - dobrovolná akce.
 • V týdnu od 19. - 23. 3. bude změna rozvrhu (viz diář).
 • 12. - 16. 3. jarní prázdniny.
 • 9. 3. anglické divadlo Chrudim.
 • Do 9. 3. je potřeba zaplatit exkurzi v Praze.
 • 1. 3. bruslení Skuteč. S sebou: brusle, přilbu, vhodné oblečení včetně rukavic, pití, svačinu. Návrat kolem 12. hodiny. Dívkám v tento den odpadá TV.
ÚNOR
 • V týdnu od 19. - 23. 2. mají žaci změnu rozvrhu (viz diář).
 • Do 23. 2. prosím o vyplnění a odevzdání (schránka u ředitelny) dotazníku od společnosti SCIO.
 • Do 19. 2. prosím o odevzdání lístečků týkajících se zájmu o exkurzi v Praze a datových schránek.
 • 15. 2. jedou žáci na plavecký výcvik do Skutče. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy. Odjezd je v 12:30. Návrat kolem 14:45. S sebou: ručník, plavky, mýdlo, děvčata gumičku do vlasů. Vybírá se 35 Kč - prosím do 9. 2. Chlapcům za to odpadne TV 19. 3.
 • 13. 2. se uskuteční masopustní průvod Rosicemi. 1. vyučovací hodina je přípravná, žáci se budou chystat do masek. 2., 3. vyučovací hodinu proběhne průvod. Od 4. vyučovací hodiny probíhá den obvykle dle rozvrhu. Všichni jste srdečně zváni!
LEDEN
 • Na základě domluvy s rodiči během společné části třídní schůzky žáci 7. ročníku obdrží výpis z vysvědčení ve čtvrtek 1.2. ( z důvodu lyžařského výcviku).
 • TV - Dívky: 1. 2. odpadá dívkám TV.
 • TV - Chlapci: 29. 1.  odpadá chlapcům TV.
 • 27. 1. - 1. 2. se bude konat  lyžařský výcvik. Pro žáky, kteří se  neúčastní, to může znamenat změny v rozvrhu. Žáci budou spojeni s 8. třídou.
 • Během týdne od 22. 1. do 26. 2. proběhnou změny v rozvrhu. V úterý budou mít žáci 7. vyučovací hodinu ČJ a 8. vyučovací hodinu hudební výchovu. V pátek budou mít 5. a 6. vyučovací hodinu výtvarnou výchovu.
 • 15. a 22. 1. chlapcům odpadá tělesná výchova.
 • 18. 1. výuka končí pro všechny žáky po osmé vyučovací hodině. Rozvrh odpolední výuky bude upraven. Žáci,kteří jezdí na divadelní předplatné, v tento den nemají odpolední vyučování.
 • 17. 1. se uskuteční konzultační hodiny. Společná část bude probíhat od 15:30 do 16:00. Konzultací se vždy účastní zákonný zástupce a žák. Program společné části třídní schůzky: složení nové školské rady http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018  (přikládám odkaz na Školský zákon, kde v § 167 a 168 naleznete informace týkající se školské rady), výukové akce, spojení s MŠ + personální změny a přístavba MŠ v areálu ZŠ, v případě problémů s neplatiči škola přistoupila k nahlašování do centrálního registru dlužníků,  lyžařský výcvik, předávání výpisu vysvědčení, šetření Mapa školy od společnosti SCIO, diskuze.
 • 15. 1.  a 1. 3. v rámci tělesné výchovy proběhne bruslení ve Skutči, cena za bruslení v obou termínech je 90 Kč. Prosím přinést do 10. 1. 2018. Odjezd: 8:30, návrat: 11:45-12:00. Výuka končí po návratu z bruslení.
PROSINEC

Krásné Vánoce a do nového roku 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.
 • 21. - 22. 12. ředitelské volno
 • 20. 12. vánoční besídka. Výuka kounčí po 5. vyučovací hodině (12:20).
 • 19. 12. vánoční spaní ve škole. Začátek akce: 17:30. S sebou: spací pytel, karimatku, peníze na koupi pizzy (budeme si objednávat), snídani na druhý den, hrníček. Spaní ve škole je dobrovolné. 
 • 19. 12. celodenní dílna čtení - navázání na projektový den Lidská práva. S sebou pouze psací potřeby. Výuka kounčí po 5. vyučovací hodině (12:20).
 • Dne 18. 12. se uskuteční celoškolní projekt: Lidská práva. Program začíná v 7:50. S sebou: penál s psacími potřebami, stužku na zavíracím špendlíku (žáci dostanou v pátek ve škole, lepidlo, nůžky. Dopolední program končí mezi 12:30-12:40. Odpolední program začíná 12:45. Žáci stravující se ve školní jídelně půjdou na oběd během odpoledního bloku. Ti, kteří se nestravují ve školní jídelně, budou mít krátkou pauzu na naobědvání se (nebude klasická hodina volna, proto je třeba, aby žáci měli jídlo s sebou).  Konec celoškolního projektu je ve 14 hodin.

 • 14. 12. výuka plavání ve Skutči- do 11. 12. je třeba zaplatit 35 Kč. Odjezd: 12: 30, návrat: 14:35-14:50. Z důvodu absolvování výcviku v plaveckém bazénu  chlapcům odpadá tělocvik 11. 12.
 • 14. 12. přednáška: Mám chytré tělo - do 12. 12 je třeba přinést 45 Kč.
 • !!! 19. 12. je možné jet na poznávací zájezd do Drážďan, podrobnosti a přihlášky níže, zájem je potřeba oznámit do 8. 12.
 • 5. 12. ve škole bude chodit Mikuláš ( vhodné oblečení, které se může případně umazat)
 • Ráda bych poděkovala rodině Plachých za darování vánočního stromu. Stromeček nám ve třídě navodil kouzelnou vánoční atmosféru a krásně zdobí třídu. Dále děkuji paní Žákové, která nám poskytla vánoční ozdoby, a Blažkovým za jmelí.
LISTOPAD
 • 26. 11. rozsvícení vánočního stromu a vánoční dílničky. Na vánoční dílničky prosím sbírat ruličky od toaletních papírů. Dále budeme potřebovat knoflíky, korálky, odličovací tampony. Sraz ve škole v 14:30. Nezapomenout si vzít čepici s bambulí.
 • Ve čtvrtek 23. 11. 2017 pojedeme do Chrudimi na program o bezpečnosti silničního provozu The Action, který se uskuteční v Divadle Karla Pippicha, a následně půjdeme na besedu: Medvěd, Vačice a svět do Městské knihovny Chrudim. Odjezd:  7:27, sraz v 7: 15 u školy.  Návrat: 14: 40 ke škole. Prosím o odevzdání lístečků v pondělí 20. 11. 2017.
 • 22. 11. výuka končí po 6. vyučovací hodině (13:10) z důvodu příprav na vánoční dílničky.
 • 13. 11. první vybírání zázamových archů Čtenářské výzvy (od všech zapojených)
 • 15. 11. konzultační hodiny
 • Do 15. 11. je možné zaplatit příspěvek 200 Kč - ROSA.
 • 9. 11. proběhne vánoční focení, na které jste už odevzdali závaznou přihlášku, do tohoto data je potřeba přinést peníze. 
 • 8. 11. divadelní předplatné - Ti, kteří se přihlásili na divadelní předplatné, mají první divadlo: Z postele do postele.
 • 8. - 9. 11. probíhá sběr papíru
 • 2. 11. se uskuteční preventivní program: Krok za krokem - od Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí (4.-6. vyučovací hodina). 2. 11. budou mít všichni žáci 6 vyučovacích hodin. Ten, kdo neodevzdá do 1. 11. vyplněný souhlas o účasti na preventivním programu, se akce neúčastní a učí se v jiné třídě.
ŘÍJEN
 • 26., 27. 10. jsou podzimní prázdniny.
 • Prosím, aby všichni do 25. 10. odevzdali vylněný list ohledně volby kandidáta do školské rady. 
 • Ve škole se opět objevily vši, prosím, aby všichni průběžně kontrolovali.
 • Do 13. 10. odevzdat souhlas s preventivním programem Krok za krokem.
 • 11. 10. celodenní program POKOS (ideálně aby děti přišly v hnědé či zelené barvě oblečení)
 • 5. 10. proběhne 2. a 3. hodinu preventivní program: Rizika sociálních sítí (www.e-bezpeci.cz)
 • 2. 10. odevzdat informační lístečky o dobrovolném testování od společnosti SCIO.
ZÁŘÍ
 • V úterý 5. 9. výuka končí po 5. vyučovací hodině, tj. 12:25. S sebou: vyplněné formuláře, psací potřeby, přezůvky, ručník, oblečení na TV a potřeby na VV.
 • 5. 9. v 15:30 proběhne rodičovská schůzka, náplň rodičovské schůzky: seznámení se školním a klasifikačním řádem (pravidla omlouvání při absenci, při uvolnění z výuky, úrazy); pedagogové a funkce; zvolení zástupce do ROSY; sportovní aktivity - bruslení, plavání, lyžařský výcvik; sběry; projekt Ovoce do škol, Mléko do škol; kroužky KOŠ; třídní fond; nabídka divadelního předplatné; Čtenářská výzva; školní stránky a ředitelské volno.
 • Od 6. 9.  probíhá výuka dle rozvrhu, děti si již nosí všechny školní pomůcky.
 • Do pátku 8. 9. odevzdat, prosím, všechny dotazníky a lístečky (fotografování, akce, velké přestávky, osobní dotazník, testování na návykové látky, lyžařský výcvik a divadelní předplatné).
 • Do 25. 9. prosím o vyjádření se ohledně zájmu o vánoční focení.
 • 29. 9. bude ředitelské volno