Informace pro rodiče 6

Aktuální informace

 

 

Pomůcky na školní rok 2020/2021 - budoucí 7. třída

 

Seznam pomůcek je uveden v příloze viz. níže.Vážení rodiče,

 v pátek 26. 6. předáváme vysvědčení ve škole. Žáci 6. třídy budou čekat u laviček (vlevo od vstupní branky), kde si je v 8:05 hod. vyzvednu a odvedu do třídy.

 

Žáci mi odevzdají před vstupem do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (na webu školy ke stažení a také zasláno mailem, bez něho nemohou žáci vstoupit do budovy školy), děti musí mít roušku. Vstup jiných osob do budovy školy není povolen. Ve třídě předám dětem vysvědčení.  Končit budeme v 8:45 hod.

Školní jídelna v tento den nevaří. Na 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Děkuji za spolupráci.

TU Jana Svobodová

 


V pondělí 8.6.2020 (10-11 hod) se uskuteční třídnická hodina. Každé dítě musí mít vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení" (viz přílohy).

Od 8.6.2020 jsou vypsané konzultace. Na konzultaci je nutné se předem domluvit s učitelem.

Krásné červnové dny :)Český jazyk - zadání úkolů naleznete v záložce "Dějepis".

Prosím o vyplnění "Souhlasu zákonných zástupců" s využíváním aplikací k domácí výuce (viz přílohy níže). Tento souhlas byl všem rodičům zaslán emailem. Souhlas zašlete na email:  jana.svobodova@skola-rosice.net. V případě potíží s otevřením přílohy v emailu mě kontaktujte.

Děkuji za spolupráci.

TU Jana Svobodová


Ve čtvrtek 28.5.2020 od 14:00-16:00 hod si žáci vyzvednou věci, které si ponechali ve škole (přezůvky, výtvarné potřeby, portfolia atd.).

Během letních prázdnin se budou dezinfikovat i boxy na školní pomůcky a je zapotřebí vše vyklidit. Nezapomeňte si velkou tašku :) Děkuji

Všichni žáci přinesou výtvarné práce, které byly doposud zadány během domácí výuky. Práce předám paní učitelce M. Kohoutové.PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Všem rodičům děkuji za spolupráci a podporu. Vím, že je to pro Vás náročné období a velice oceňuji snahu a trpělivost s domácí výukou. Vzhledem k aktuální situaci se žáci II. stupně setkají ve školních lavicích s velkou pravděpodobností až v září 2020. Proto Vás žádám o další spolupráci, jelikož naším společným cílem je vzdělání pro naše děti :) Většina z Vás to zvládá báječně a zaslouží si velké poděkování.

S přáním pevného zdraví a ještě pevnějších nervů

t.uč. Jana Svobodová 


V úterý 14.4.2020 v 9:00 hod se uskuteční druhá třídnická hodina. 

V úterý 7.4. 2020 v 9.00 hod se uskuteční "třídnická hodina" - přes aplikaci Teams. Většina třídy by měla být přihlášena. Pokud někomu stále nebude fungovat připojení v této aplikaci  (vím o 3 žácích...), tak to budeme řešit s IT podporou. Budu se na všechny moc těšit :) 

 


Jelikož všechny předměty nemají svoji složku, budou zařazeny ve složce Výchova k občanství. Zde najdete Svět práce, Hudební výchovu a Tělesnou výchovu.

 

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

 

je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.

 

Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

 

Věřím, že v této nelehké době nám všem záleží na rychlém vyřešení situace a podle toho se budeme chovat.V jednotlivých předmětech najdete zápisy, referáty, zadání práce v pracovních sešitech atd. Prosím o každodenní sledování internetových stránek školy.

V případě dotazů a nejasností se na mě prosím obraťte (kontakt:  jana.svobodova@skola-rosice.net, případně tel.: 775 305 050). Děkuji za trpělivost a pochopení!

Třídní učitelka Jana Svobodová

Výskyt vší ve třídě. Prosím o každodenní kontrolu hlavy. Děkuji. 

 

Březen

Až do konce března 2020 probíhá soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry.

31. 3. 2020 - divadelní představení Kráska a zvíře ve Východočeském divadle v Pardubicích Zrušeno

27. 3. 2020 - Noc s Andersenem - páteční noc budeme číst a nocovat ve škole (více informací na informačních lístečcích) - ZRUŠENO-  náhradní termín bude stanoven v květnu (dle aktuální situace)

17. 3. 2020 bruslení pro 2. stupeň, po návratu bude výuka pokračovat dle rozvrhu, více info v ŽK - Zrušeno

16. 3. 2020 - divadelní předplatné Saturnin - dovozové představení Městské divadlo Mladá Boleslav - Zrušeno

11. 3. 2020 - z důvodu školení zaměstnanců školy bude výuka končit v 11:30!!! - Škola od dnešního dne uzavřena!!!

3. 3. 2020 - 3. vyučovací hodinu proběhne přednáška o zubní prevencižáci si přinesou vlastní zubní kartáček

 

 

Únor

28. 2. 2020 - bruslení ve Skutči v rámci TV. 1. vyuč. hod. se učí dle rozvrhu, následně odjezd do Skutče, návrat cca 11:30-11:40 hod., po příjezdu bude výuka pokračovat. Účastní se všichni žáci, i ti, co nebruslí nebo nemají brusle. S sebou: brusle, povinná přilba (může být i na kolo), žáci bez přilby nebudou puštěni na led, ani pokud budou mít lístek od zák. zástupce, silnější rukavice, vhodné oblečení, možnost vzít si hokejku a puk, svačina, pití, možnost kapesného.

25. 2. 2020 -  anglické divadelní představení

26. 2. 2020 - Masopust - žáci si donesou masky

20. 2. 2020 - návštěva OÚ a pana starosty Z. Volejníka

10. - 16. 2. 2020 - jarní prázdniny


Leden

 

do konce března 2020 probíhá soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry.

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

30. 1. 2020 - rozdávání pololetních vysvědčení

- VYSVĚDČENÍ: ve čtvrtek 30. 1. dostávají žáci 6. vyučovací hodinu pololetní vysvědčení (v pololetí vydáváme výpis vysvědčení, který si žáci nechávají). Prvních 5 vyučovacích hodin probíhá výuka podle rozvrhu. Konec vyučování ve 13:10. Odpolední vyučování odpadá. S sebou desky na vysvědčení.

29. 1. divadelní předpalné: Společenstvo vlastníků (pouze pro přihlášené)

25. - 30. 1. 2020 - lyžařský výcvik pro přihlášené, u ostatních žáků lze očekávat změny v rozvrhu

20. 1. 2020 - Preventivní program - výuka bude dívkám končit ve 12:20 hod. Chlapci mají vyučování dle rozvrhu.


Prosinec

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

20. 12. 2019 posezení u stromečku, každý si přinese hrneček, čaj, cukroví, malý dárek pro spolužáka, kterého si každý žák vylosoval pro obdarování

19. 12. 2019 - plavání dívek; odjezd od školy 12:30

18. 12. 2019 - program Staré pověsti české, vybíráme 45 Kč

12. 12. 2019 - plavání chlapců; odjezd od školy 12:30

5. 12. 2019 - den s čerty; 5. a 6. vyučovací hodinu se uskuteční čertovská diskotéka, soutěž o nejlepší tématickou masku (anděl, čert, Mikuláš) atd.

2. 12. 2019 - chlapcům odpadá TV, vyučování bude končit během 5. vyučovací hodiny


Listopad

19.11.2019 - proběhne fotografování žáků (jedná se o náhradní termín)

20.11.2019 - "Přichází zákon" = fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad (vybíráme 50 Kč)


Říjen

16. 10. 2019 - ve středu se v naší škole uskuteční přednáška (v rámci programu Eurocentra Pardubice) na téma Evropský den jazyků, program proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu, ostatní dle rozvrhu

31. 10. - 1. 11. 2019 - ředitelské volno

29. 10. - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny

28. 10. 2019 - státní svátek


Pomůcky do 6. třídy:

Předmět

Vyučující

Pomůcky

Matematika

Hájková S.

2x velký nelinkovaný sešit 440

1x velký nelinkovaný sešit 420

podložka s linkami

trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr

kružítko + tuhy do kružítka, pastelky

guma, ořezávátko

2x obyčejná tužka 2 nebo 3

Český jazyk

Procházková

3x velký linkovaný sešit A4 444

3x malý linkovaný sešit 524

Dějepis

Svobodová

1x A564 (linkovaný), silnější euroobal (desky) na pracovní listy

Fyzika

Brožková

1x nelinkovaný sešit A440 + podložka

Přírodopis

Novotná

1x A5 - 60 listů - nelinkovaný

Výchova k občanství

Svobodová

1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie

Svět práce

Svobodová

1 x desky na eurofólie, 10 x eurofólie

Hudební výchova

Svobodová

sešit 424, 1x desky + 5x eurofólie

TV

Svobodová - chlapci, Chmelařová - dívky

cvičební úbor (kraťasy - tepláky, tričko), obuv vhodnou do tělocvičny a na ven

Zeměpis

Vrabcová

sešit A5 – linkovaný

1x eurodesky + 15 fólií