Informace pro rodiče 6

V tomto školním roce pokračuje projek Ovoce a mléko do škol. Závozový den je úterý. Tento týden děti dostanou švestku a mléko. Ovoce/zelenina bude každý týden, mléko 1x za 14 dní. Sledujte webové stránky školy.


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí rodiče, milé děti,

ve složkách jednotlivých předmětů najdete zadání opakování a nově probíranou látku.

Přeji všem úspěšný a bezproblémový start do nového školního roku.

třídní učitelka M. Chmelařová