Informace pro rodiče 5

 AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče, milé děti,

zítra končí nezvykle náročný školní rok, který prověřil naši odolnost vůči nemocem i stresu a potvrdil známý výrok, že rodina je naše útočiště i bezpečí. Děkuji ještě jednou všem za zodpovědný přístup k domácí výuce a přeji radost z vysvědčení, které zítra děti dostanou. Společně s ním předám dětem i seznam pomůcek do šesté třídy na školní rok 2020-2021. Ten je i součástí přílohy dole pod tímto textem.

Přeji vám pohodové dny plné klidu, sluníčka, koupání, prázdninového putování i zaslouženého odpočinku. Těším se na setkání v září.

Třídní učitelka Monika Chmelařová


V týdnu od 22. do 26. června. se online výuka nekoná, sejdeme se pouze v úterý na informační třídnické hodině v 9 hodin.

V pátek 26. 6. předáváme vysvědčení ve škole. Žáci 5. třídy budou čekat pod schodištěm ke škole, tam si je v 8 hod. vyzvednu a odvedu do třídy.

Žáci mi odevzdají před vstupem do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (na webu školy ke stažení a také zasláno mailem, bez něho nemohou žáci vstoupit do budovy školy), děti musí mít roušku. Vstup jiných osob do budovy školy není povolen. Ve třídě předám dětem vysvědčení.  Končit budeme v 8:40 hod.

Školní jídelna v tento den nevaří. Na 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

Děkuji za spolupráci.

M. Chmelařová

 

V případě dotazů mi pište na školní mail: monika.chmelarova@skola-rosice.net