Informace pro rodiče 5

Pomůcky pro školní rok 2019-2020

Třída: 5.

Školní rok 2019/20

 

Předmět

Pomůcky, které pořizují zákonní zástupci

Zadává

Český jazyk

pero 2x, folie A4, A5, mazací tabulka s fixem, obaly na sešity A5 – 4x, obaly na učebnice a pracovní sešity

Chmelařová

Anglický jazyk

obal na učebnici a pracovní sešit, 2 sešity 564, sešit 564/584 – slovíčka, 644 – mluv., velká folie, sada barevných centropenů/ propisek, box na portfolio a materiály, závěsné desky na testy, USB na nahrávku, 50ks papírů do kopírky

Brdíčková

Matematika

tužky č. 1, 2, 3, trojúhelník s ryskou 2x, pravítko 30 cm, kružítko, guma, obaly na sešity A5 – 4x, obaly na učebnice a pracovní sešity

Chmelařová

Vlastivěda

obal na učebnici a pracovní sešit

Chmelařová

Přírodověda

obal na učebnici a pracovní sešit, nelinkovaný sešit A5, obal

Novotná

Hudební výchova

notový sešit + obal

Chmelařová

Výtvarná výchova

voskovky, anilínové barvy nebo vodovky, temperové barvy (více barev), štětce ploché i kulaté, kalíšek a hadřík, fixy, tuš černá, pastelky (více barev), sada barevných papírů

Chmelařová

Tělesná výchova

oděv na Tv, obuv venkovní a sálová

Chmelařová

Svět práce

modelína, lepidlo Herkules + tubičkové, nůžky, sada barevných papírů

Chmelařová

Informatika

sešit 420, podložka s linkami, obal

Hájková