Informace pro rodiče 4

Aktuální informace

PROSINEC:

2.12. - 6.12.2019

TŘÍDNICKÉ:

- v pondělí 2.12. končí výuka po 4. vyučovací hodině (z důvodu školení pedagogů). V 11:25 oběd. Doučování ODPADÁ.

- ve čtvrtek 5.12. budou ve škole chodit Mikuláš, čerti a andělé. Upozorňuji na nebezpečí ušpinění oblečení, doporučuji tento den vzít si oblečení, u kterého to nebude vadit.

- od tohoto týdne až do konce března je možné nosit sušenou pomerančovou nebo citronovou kůru

MATEMATIKA

- na ČTVRTEK 5.12. DÚ - do ŠS uč. s. 33/7.

SVĚT PRÁCE:

- tento týden nebude

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- tento týden nebude - ve čtvrtek 5.12. od 11:35 do 13:10 se bude konat čertovský rej ve školní tělocvičně, pořádá 9. třída. Součástí čertovského reje bude vyhlašování nejlepších masek. Prosím o přípravu a přinesení masek. MASKY mají být tradiční, spojené s Mikulášem, tedy nejlépe čertíci a andílci. Děkuji.

LISTOPAD:

25.11. - 29.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

- středa a čtvrtek 4. vyučovací hodinu - nácvik vystoupení na Advent venku před školou

- ve středu přinést kostýmy a rekvizity

- v pátek od 9:50 generální zkouška vystoupení před školou

- v pátek 29.11. Adventní setkání před školou od 17:00. Sraz žáků u šatny v přízemí v 16:40. Kostýmy a rekvizity připravíme v pátek do sborovny. K převlékání bude sloužit 1. třída. Kostýmy a rekvizity si žáci budou moci po vystoupení odnést, nebo je uložíme opět do sborovny a odnesou si je domů v pondělí 2.12.

 

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 29.11. - PS s. 21/1., 2., 3. a s. 22/5., 6.,  navíc (obtížnější úkol) s. 21/4.

SVĚT PRÁCE: nic speciálního

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: nic speciálního


18.11. - 22.11.2019
i

TŘÍDNICKÉ:

- obsah třídní schůzky z 12.11. dole v přílohách

- 19.11. náhradní termín VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ - pro příhlášené, od 8:00, změna termínu nastala chybou fotografky

- do 19.11. platba 50 Kč na program Přichází zákon

- 20.11. - od 10:00 do 11:00 program Přichází zákon ve školní tělocvičně.

- příspěvěk pro Spolek ROSA I ve výši 200 Kč zaplatili všichni žáci 4. třídy. Děkuji.

- od 19. do 29.11. nacvičujeme vystoupení na Advent (v hodinách ČJ ukázka z pohádky Popelka, v hodinách Hv nácvik písně "Buchet je spousta" a "Vánoční"), prosím o zajištění vhodného oblečení pro vystoupení - princ, princezna, lidé ze statku (více info p. uč. Vrabcová, až budu vědět, doplním sem další informace)

- od 2. prosince bude možné nosit sušenou pomerančovou a citronovou kůru, sběr potrvá do konce března 2020

- celý rok je možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 22.11. - PS s. 18/1., 3., 4. a s. 20/7., 8.

SVĚT PRÁCE:

- nic speciálního, na 25.11. 1 list modrého papíru (mají pravděpodobně ve VV)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- cca 20 listů ze stromů, různé tvary a velikosti, houbičku na mytí nádobí (tu rozstříháme), cca 20 čistítek na uši, 1 obyč. gumičku

11.11. - 15.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

-v úterý 12.11. rodičovské schůzky - konzultace jednotlivých vyučujících (rozpisy na titulní stránce školy v Novém obsahu, kam je možné se zapsat), od 15:30 do 16:30 přednáška na téma Závislosti na médiích, od 16:30 do 17:00 rodičovské schůzky ve třídách

- 14.11. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - pro příhlášené

- příspěvěk pro Spolek ROSA I ve výši 200 Kč, prosím přinést do 15.11., nejlépe do 12.11., aby mohlo být předáno zástupcům spolku ROSA I, 13 žáků již má zaplaceno; příspěvky budou využity pro nákup dárků od Mikuláše, nákup dárků pro deváťáky, vybavení školy atd., Vaše náměty vítány buď prostřednictvím zástupce třídy (za 4. třídu je to p. Kaplanová) nebo na email spolekrosa@seznam.cz

- Sběr šípku - ukončen (zapojil se 1 žák), Sběr papíru - zapojilo se 8 žáků. Děkuji všem, kteří se zapojili.

- od 2. prosince bude možné nosit sušenou pomerančovou a citronovou kůru, sběr potrvá do konce března 2020

- celý rok je možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 15.11. - PS s. 15, 16 a 17

SVĚT PRÁCE:

- 3 plastové kelímky od jogurtu, 1 plastová mísa (větší miska) - z kelímků vytvoříme odměrky na přelévání vody, plastovou misku si žáci odnesou neporušenou domů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- podzimní tématika, nejsou potřeba speciální pomůcky

4.11. - 8.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, 11 žáků již má zaplaceno

- sběr šípku - poslední možnost přinést sušený šípek

- dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- v tomto týdnu proběhne SBĚR PAPÍRU - papír noste svázaný, roztříděný zvlášť na noviny, časopisy a kartony. Papír předávejte p. školníkovi, lísteček se jménem a hmotností papíru třídní učitelce. Děkuji.

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in - cokoliv ze 3. ročníku + Dělení bez zbytku, Dělení se zbytkem

- na 8.11. DÚ z PS s. 12 - 13

SVĚT PRÁCE:

- tento týden nebude - místo toho matematika

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:


ŘÍJEN:

28.10. - 1.11.2019

28.10. státní svátek

29. - 30.10. podzimní prázdniny

31.10. - 1.11. ředitelské volno

ve čtvrtek 31.10. se v Regionálním muzeu Chrudim koná akce HALLOWEEN V MUZEU S ANGLIČTINOU od 19:00 do 21:00. Na této akci bude doprovodná výstava výkresů a výrobků, které jsme tvořili ve škole (dýně a kostlivce) a které by tam měli být vystaveny - informační letáček dole v příloze

21.10. - 25.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, většina již má zaplaceno

- sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- ve středu 23.10. - 1. až 3. hodinu preventivní program Líbí, nelíbí; pomůcky na výuku si přinést pouze na Hv

MATEMATIKA

- na 25.10. DÚ - PS s.10 celá

- doporučuji procvičovat na www.matika.in

SVĚT PRÁCE:

- kostlivci - není potřeba nic nosit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- podzimní tématika - není potřeba nic speciálního

--------------------------------------------------------------------------------------

14.10. - 18.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, většina již má zaplaceno

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- v pátek 18.10. nepůjde elektrika, výuka podle rozvrhu

MATEMATIKA

- na 18.10. DÚ - PS s.9 vše

- v úterý 15.10. TEST - zvířátka dědy Lesoně - doporučená příprava uč. s. 15/36., s.16/42. - řešili jsme ve škole ve skupinách s následnou kontrolou

- INDICKÝ a BĚŽNÝ ZPŮSOB NÁSOBENÍ - doporučuji procvičovat na www.matika.in

SVĚT PRÁCE:

- ježci z kaštanu, není třeba nic nosit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.10. - 11.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést do 11.10. vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. (infolístky budou rozdány v úterý)

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu; pokud žák chybí, úkoly si doplní a odevzdá s dalším úkolem v pátek

- DÚ na pátek 11.10. do ŠS uč. s.14/35., s.15/38. a s.16/41. b)c)d)

SVĚT PRÁCE:

- tento týden není - výměna za ČJ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

---------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

30.9. - 4.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- ve čtvrtek 3.10. budeme psát na počítačích Logickou olympiádu - do té doby je třeba potvrdit registraci přes mail, který vám přišel (neudělali ještě 2 žáci), a sdělit mně heslo (na lístečku, mailem nebo zápisem do ŽK) - udělalo zatím 5 žáků z 11. Bez hesla není možné se olympiády zúčastnit.

- v minulém školním roce byli někteří zájemci o Kroužek vědeckých pokusů pro děti, který nabízí společnost Veselá věda. Nabídka z jejich letáčku zněla "1x týdne na tvojí škole od října do června". Vzhledem k ceně kroužku 1460,- je nejbližší otevřený kroužek v Pardubicích. Pokud máte přesto zájem, jsou bližší informace na www.veselaveda.cz. Zde je možné se do kroužku i přihlásit.

MATEMATIKA

- na 30.9. DÚ z M: PS s.7/vše, s.8/13.

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu

- DÚ na pátek 4.10. do ŠS (zeleného školního sešitu) z uč. s.12/22., 23. a s.13/29., 30. (slovní úlohy)

- 4.10. krátký test - není potřeba se na to učit; kdo chce - doporučená příprava z PS s. 5 až 7 (zapíšeme si 3.10.)

SVĚT PRÁCE:

- budeme se ještě věnovat pěstitelské práci, využijeme zbylé pomůcky z minulého týdne

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést vyplněnou a podepsanou nabídku fotografování (i pokud nemáte zájem) do 25.9.

- přinést lístek s nabídkou doučování (do 25.9.):

buď jen jméno žáka a připsat "nemáme zájem"

nebo jméno žáka připsat, o který předmět (Čj, M, Aj) máte zájem

MATEMATIKA

- na 23.9. DÚ z M: PS s.6/5., 8., 9.

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést si květináč, podmisku, hlínu (zapisovali jsme si do diářů)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- mít bílou pastelku a fixy

-------------------------------------------------------------------------------------

16. - 20.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést podepsanou nabídku kroužků Komunitní školy; kroužky, o které máte zájem, zakroužkujte

 

MATEMATIKA

- na 16.9. DÚ z M: PS s.5/vše

- kdo chybí: vyřešit úlohy z uč. s.6/2 tabulky nahoře, hady - jen cvičně na papír

 uč. s.7/ úlohy b) c) d) do ŠS (dostávali ho 10.9.), lze i na papír a pak do sešitu vlepit;

 úlohu e) jen cvičně na papír

- PS s.6/6., 7.

 

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést ještě provázek (tkaničku) na uzly - doma procvičit liščí uzel a ambulantní uzel

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- přinést si nějakou svoji aktuální fotografii - portrét (obličej) formátu zhruba A6

--------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13.9.2019

- 9.9. DÚ z M: PS1 s.4/1., 2.

- 9.9. na Sp - přinést kulatou tkaničku (pevné lano) cca 50 - 80 cm, budeme vázat uzly

- třídnické: prosím přinést podepsaný list Školní klub a list O předběžném zájmu o akce pro školní rok 2019/2020 (Škola v přírodě, moře atd.) i pokud zájem nemáte. Děkuji.

- na VV: přinést nějakou pohlednici, pokud máte (1 ks, příp. více, popsanou, prázdnou, nejlépe cestovatelskou, např. město), budeme tvořit Pohlednici z prázdnin

--------------------------------------------------------------------------------------

Organizace prvního školního týdne:

2. 9. -  1 vyučovací hodina, žáci dostanou rozvrh hodin, konec v 8:35
3. 9. -  4 vyučovací hodiny - třídnické práce, rozdávání učebnic (vezměte si tašku na učebnice), konec ve 11:25
4. 9. - 4 vyučovací hodiny - první dvě hodiny probíhají třídnické práce, následně výuka probíhá dle rozvrhu, konec v 11:25
5. 9. - Výlet za odměnu - sraz u školy v 6:20, návrat v cca 18:00 - informace na lístku žáci dostávali;
žáci, kteří se neúčastní - 4 vyučovací hodiny v 5. třídě (ráno jdou do své třídy a v 7:50 si je vyzvedne p. uč. Chmelařová) - informační lístek v ŽK (diáři)
6. 9. - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu
CELÝ TENTO TÝDEN SE NEVAŘÍ.

V úterý 3. 9. 2019 bude probíhat třídní schůzka od 15:30 v kmenových třídách.

Obsah rodičovské schůzky dole v přílohách.

Konzultace vyučujících dole v přílohách.Co budeme potřebovat do budoucí 4. třídy

 •  Matematika: školní sešit a 2 pracovní sešity budou koupeny školou a žáky placeny v září
 • Angličtina: 1x sešit školní/domácí č. 424; 1x mluvnický notes č. 544; barevné Centropeny tenké 4 ks; velká folie (dvojitá); obalené učebnice a pracovní sešity, podepsané; desky na slovní zásobu (A4) + desky na portfoliové materiály A4 (tzv. rychlovazače - 2 kusy - vypadá takto: https://www.oferta.cz/Rychlovazac-A4-EURO-zavesny-s-PPS-zluty-d901.htm; 15 ks eurobalů; 50 ks kancelářských papírů; nůžky, lepidlo
 • Český jazyk: sešit na diktáty č. 513 (linkovaný); školní sešit 524e; domácí sešit 524e
 • Vlastivěda: sešit 524e (linkovaný)
 • Přírodověda: sešit A4 – 40 listů nelinkovaný
 • Tělesná výchova: látkový pytlík – šortky, tričko, tepláky, boty do tělocvičny, boty na ven)
 • Svět práce + Výtvarná výchova: štětce (kulatý a plochý každý 2 – 3x různé velikosti), vodové nebo anilinové barvy, voskovky, fixy, 2x barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus, středně silný nebo silný lihový fix černý + kufřík na tyto pomůcky - upřesnění: nemusí být kufřík, stačí např. krabice od bot - ve třídě má každý žák plastový zelený box, do kterého si věci na VV a Sp uloží.
 • Hudební výchova: sešit 424

  

 • do penálu: dvě ořezané tužky č. 2, 3; pastelky asi 10 barev; gumu; ořezávátko; kvalitní nůžky; kvalitní pero + náhradní náplň, v případě negumovacího pera ještě zmizík a propisku; zvýrazňovač; tenký černý fix; kružítko (bude upřesněno) 
 • do aktovky: desky na sešity, pravítka – trojúhelník s ryskou a rovné 30 cm; obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity (v září - rozměry obalů budou upřesněny)
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 + 2 fixy a hadřík, vysunovací lepidlo, balení papírových kapesníčků v krabičce, euroobaly 25 ks, vhodná knížka na čtení
 • VŠE PROSÍM OZNAČIT JMÉNEM, aby se předešlo případné záměně!!!

  

 • POZN.  Peníze na pracovní sešity a školní sešit z matematiky (cca 200 Kč), případně další pomůcky (hromadný nákup pro Vv a Sp) budu vybírat v září. Počítejte prosím s částkou kolem cca 500 Kč. V září bude upřesněno.

 

p. uč. Petra Brožková