Informace pro rodiče 4

Aktuální informace

 

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.

V případě dotazů mě kontaktujte na petra.brozkova@skola-rosice.net. Odpovím nejpozději do 24 hodin

DUBEN:

30.3 - 3.4.2020

TŘÍDNICKÉ:

Tentokrát nejsou žádné aktuality. V pondělí 30.3. máme během dopoledne videokonferenci (učitelé + vedení). Pokud z tohoto nějaké informace vzejdou, budu zde aktualizovat.

MATEMATIKA:

1. část:

Tento týden procvičuj na matika.in  Vyber si minimálně 5 různých témat pro 4. ročník. Každý den jiné téma. Slabší počtáři mohou vybírat i z úkolů pro 3. ročník. Nepočítej to, co už jsi procvičoval/a a co ti šlo! Pokud si vybereš téma, které jsme se ještě neučili, dole pod zadáním dané úlohy máš nápovědu Jak úlohu řešit.

Věnuj každý den procvičování aspoň 20 minut. Za odměnu si pak můžeš zahrát Hru s Matějem. (Ta je navíc.)

V příloze dole je Seznam účtů k matika.in. Ověřte si správné jméno a datum posledního přihlášení. Nezapomeňte při přihlášení kliknout na symbol poháru. Pokud to neuděláte, sice můžete počítat, ale já pak nevidím, že jste počítali.

2. část:

V učebnici na str. 60 je Písemná práce. Tvým úkolem na tento týden je úlohy vyřešit. Připrav si předem papír s centimetrovou mříží (je možné okopírovat list ze ŠS, nebo si na papír centimerovou mříž narýsuj - rodiče mohou pomoci) a rýsovací pomůcky - pravítko a obyčejnou tužku. Pak úlohy řeš dle zadání nahoře v učebnici. Stanovený čas 40 minut si můžeš rozdělit na více částí (tj. nemusíš vyřešit najednou).

Výsledky mi pošli do pátku 3.4. na mail petra.brozkova@skola-rosice.net (buď naskenované nebo vyfocené). Rodiče, děkuji za pomoc s posíláním.


SVĚT PRÁCE:

zadání bylo uloženo v předminulém týdnu

pro připomenutí:

Příprava pokrmu - na 3 vyučovací hodiny, tj. 16.3., 23.3. a 30.3.

- vyhledej recept na libovolný pokrm studené kuchyně (např. pomazánka, jednohubky, chlebíčky, obložený talíř, nepečený dezert atd.) - můžeš požádat o radu rodiče

- pokrm připrav (rodiče, buďte prosím nápomocni pouze, aby nedošlo k úrazu, jinak žák pracuje sám) a naservíruj (nejlépe rodičům, sourozencům atd.)

- na A4 zapiš: název pokrmu, recept (co a kolik čeho bylo potřeba), postup práce - a nakresli, jak vypadal pokrm naservírovaný

- ulož do fólie (desek) - budu vybírat a hodnotit


VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Pokud máte čas a chuť, věnujte se jakékoliv výtvarné aktivitě, která vás těší. Hotová výtvarná díla si ukládejte (např. do fólie, do krabice). Po příchodu do školy bude možné přinést k hodnocení (za vaši práci bude možné získat pěknou známku).

Pokud děláte raději jinou pro vás odpočinkovou činnost (např. stavíte, skládáte, čtete, sportujete...), výtvarné tvorbě se věnovat nemusíte, protože se nejedná o profilový předmět (dle doporučení ministra školství ze dne 23.3.) Hotová dílka, která jde dokumentovat (např. stavění), vyfoťte (pokud nemáte vlastní mobil, stačí na mobil rodiče). Po návratu do školy si budeme povídat, čemu jste se doma věnovali, které činnosti jste dělali rádi atd.

BŘEZEN:

23. - 27.3.2020

TŘÍDNICKÉ:

Upozornění paní ředitelky (objevilo se také na hlavní stránce školních stránek):

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

Je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.

Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset toto řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

Věřím, že v této nelehké době nám všem záleží na rychlém vyřešení situace a podle toho se budeme chovat.

Čtenářská výzva - pokud chcete číst, je možné se inspirovat tématy čtenářské výzvy (vloženo v příloze dole).

MATEMATIKA:

- Opakování: připomenutí pojmů Kolmost a rovnoběžnost:

v uč. s.30 - přečti si růžový rámeček dole, na obrázcích na s.31 nahoře si ukažte, co je k sobě kolmé (ručičky hodin, strany obrazu, tělo dívky k podlaze tělocvičny atd.), uč. s.34 dole si prohlédněte obrázky a ukažte si na nich rovnoběžnost; nakresli si na papír obrázek nějakého obdélníkového předmětu (např. televize, obraz atd. - určitě vymyslíš něco zajímavého) a vyznač v něm barevně, co je kolmé (modře) a co je rovnoběžné (zeleně), obrázek si vlep do ŠS

- Procvičování Dělení jednomístným číslem se zbytkem: libovolných 5 příkladů (např. uč. s.36/1 nebo můžete libovolné vymyslet), nebo lze využít matika.in - 4. ročník/Písemné dělení, příklady si napiš do ŠS

- Procvičování Sčítání a odčítání: písemně do zeleného sešitu uč. s.54/12., s.55/17., s.59/22.  stačí a,b,c; dobří počtáři i e,f,g + hledat více řešení (tento typ příkladů jsme počítali ve škole, případně je návod v uč. s.52/4. růžový obdélník dole)

- Osová souměrnost:

vyřeš do zeleného sešitu úlohu v uč. s.64/18., pak si přečti text v růžovém obdélníku; vyřeš pracovní list Osová souměrnost - dole v přílohách (pro koho je úloha 64/18. těžká, řeší jen pracovní list)

- Násobení čísel:

uč. s.64/19. stačí 3 sloupečky, písemně do zeleného sešitu; pak zodpověz otázku napsanou pod příklady (násobíme libovolně - např. zpaměti, vedle sebe, indickým způsobem, písemně pod sebou - jak komu vyhovuje);

dobří počtáři mohou spočítat příkladů více a hledat podobné součiny; slabší počtáři mohou trénovat násobilku (snadné bývá násobení 2,5,10; těžší je násobení 3, 4; nejtěžší bývají násobky 6,7,8,9) - procvičujte libovolnou formou, např. matika.in - 4. ročník/Písemné násobení nebo 3. ročník/Písemné násobení

------------------

SVĚT PRÁCE: úkol byl zadán minulý týden, 1. a 2. část úkolu (najít recept a připravit pokrm pro členy rodiny) můžeš klidně opakovat i tento týden

------------------

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: vytvoř na A4 slepičku a kuřátka podle návodu, doplň vajíčky, dokresli a dozdob podle fantazie http://krokotak.com/2017/04/easy-to-make-easter-card/

16. - 20.3.2020

MATEMATIKA:

16.3. učebnice s.61 - přečíst si horní růžový obdélník, snažit se pochopit; do SŠ udělat úlohy s.61/1., 2. a 3.  - do jednoho obrázku, navazují na sebe

17.3. PS2 s.10/1. , s.11/2.,3.

19.3. uč. s.61 - přečti si a zapiš do ŠS růžový obdélník dole, vyřeš úlohu s.61/4. (pracuješ s obrázkem z 16.3.) a s.61/5.

20.3. uč. s.62/6. narýsuj do ŠS; PS s.12/6., 7.

 

SVĚT PRÁCE: Příprava pokrmu - na 3 vyučovací hodiny, tj. 16.3., 23.3. a 30.3.

- vyhledej recept na libovolný pokrm studené kuchyně (např. pomazánka, jednohubky, chlebíčky, obložený talíř, nepečený dezert atd.) - můžeš požádat o radu rodiče

- pokrm připrav (rodiče, buďte prosím nápomocni pouze, aby nedošlo k úrazu, jinak žák pracuje sám) a naservíruj (nejlépe rodičům, sourozencům atd.)

- na A4 zapiš: název pokrmu, recept (co a kolik čeho bylo potřeba), postup práce - a nakresli, jak vypadal pokrm naservírovaný

- ulož do fólie (desek) - budu vybírat a hodnotit

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Včelky, poslové jara -připrav si domeček pro včelku - šestiúhelník z barevného papíru (rodiče mohou pomoci), do něho nakresli včelku - technika: podle toho, jaké máte doma možnosti (výtvarné pomůcky)

například jako inspirace:

https://cz.pinterest.com/pin/367254544614082413/

(natřená bublinková fólie, obtištěná na papír, včelka namalovaná zvlášť, po uschnutí šestiúhleníku nalepená; místo bublinkové fólie je možné tisknout např. korkovým špuntem)

https://cz.pinterest.com/pin/598345500469153412/

http://vytvarna-vychova.cz/?s=v%C4%8Dely

 

9. - 13.3.2020

TŘÍDNICKÉ:

Prosím rodiče žáků, kteří dostali dnes lístek k podpisu (souhlas se zapojením jejich dítěte do výtvarné soutěže Kde končí svět), aby tento lístek podepsali, celý vyfotili a poslali buď jako fotku (MMS) p. uč. Pavlíkové na tel. 608 455 816 nebo jako přílohu mailu na michaela.pavlikova@skola-rosice.net do 12.3.2020.

Paní učitelka podepsané lístky vytiskne, nalepí na výtvarné práce a práce bude 13.3. odevzdávat do Muzea v Chrudimi (pořadatel soutěže). Děkuji za spolupráci.

Všechny úkoly budou k odevzdání po návratu do školy.

MATEMATIKA: DÚ na 13.3. PS2 s. 8/5., s. 9/7., 8.

dále procvičujte na www.matika.in pod svým účtem - je potřeba se přihlásit ve tvaru: Jméno Příjmení (žáci Hes, Chmelík Novotná, Slavík, Švadlenka, Šulc, Zach mají přihlášení ve tvaru: Jméno Příjmení Rosice) a kliknout na ikonu poháru, která je hned vedle políčka se jménem. Tímto kliknutím se přihlásíte a já vidím, co jste počítali.

Pokud budou žáci přihlášeni, budu moci sledovat, jak se jim dařilo a případně jim napsat vzkaz.

Příští týden sem uvedu, kteří žáci se přihlásili v pořádku a u kterých jsem procvičování neviděla.

Doporučuji cvičení:

4. ročník/ písemné sčítání a odčítání (Počítání, Pyramidy, Trojúhelníky) a písemné násobení a dělení (Násobilkové, Indické násobení, Písemné násobení, Písemné dělení), případně další prostředí dle zájmu žáka.

KAŽDÝ DEN celkově 45 minut počítání. Lze samozřejmě rozložit na několik částí. Množství procvičených příkladů by mělo odpovídat výše uvednému času a schopnostem žáka (jedničkář spočítá více příkladů a vyšší obtížnosti). Děkuji vám, rodiče, za spolupráci.

Dále je možné procvičovat na: https://skolakov.eu/matematika-4-trida

SVĚT PRÁCE: proběhl ve škole

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: nakresli libovolnou technikou (pastelky, vodovky, tempery, voskovky, dolepování papíru, tisky atd.) na formát A4 (čtvrtka, případně kancelářský papír) obrázek na téma Přichází jaro, příroda se probouzí (úroveň by měla odpovídat zhruba 60 minutám práce)

například jako inspirace:

https://cz.pinterest.com/pin/647181408939877303/

http://pavlarichterova.blogspot.com/2015/04/snezenky.html

https://cz.pinterest.com/pin/435230751493116743/

https://cz.pinterest.com/pin/598978819169883337/

ÚNOR:

24. - 28.2.2020

TŘÍDNICKÉ:

Děkuji všem, kteří se zapojili do sběru elektroodpadu. Jména žáků i počty elektrospotřebičů, případně baterií jsou uvedeny na nástěnce ve třídě.

MATEMATIKA: DÚ na 28.2. PS2 s.4/1.,2. - jedná se o 2. díl pracovního sešitu

ve čtvrtek 27.2. test - sčítání a odčítání pod sebou

SVĚT PRÁCE:

- nůžtičky z manikury (pokud máte), budeme vystřihovat oči na maskách

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

přínést si oblíbenou knížku nebo encyklopedii, případně obrázek Jana Amose Komenského, budeme tvořit na téma do soutěže:

Portrét Jana Amose

Nejlepší stránka do čítanky, slabikáře, encyklopedie

17. - 21.2.2020

TŘÍDNICKÉ:

- ve středu Masopust – viz infolístek. Od 7:50 do 8:30 třídnická hodina – oblékání masek, od 8:45 do 10:30 masopustní průvod obcí. 4. vyučovací hodina podle rozvrhu (Hv). Prosím o přípravu masek.

- v pátek 21.2. pojedou čtvrťáci na výukový program k masopustu do Regionálního muzea do Chrudimi. Následující informace dostanou na lístku v pondělí 17.2.:

V pátek 21.2.2020 pojedeme do Chrudimi do Regionálního muzea na program Masopust. Odjezd od školy linkovým autobusem v 7:26. Sraz před školou nejpozději v 7:20. Krátký přestup v Chrasti. Zde bude možné si něco koupit (např. svačinu, pití). Dle času bude krátký rozchod v Chrudimi.

Návrat ke škole v 11:35 (vystoupíme v 11:17 na cihelně).

S sebou: pití, svačinu, drobné kapesné. Vybíráme 20 Kč na autobus, program je zdarma.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka:

Souhlasím – nesouhlasím, aby se můj syn/moje dcera ………………………………………. účastnil/a programu Masopust v Regionálním muzeu v Chrudimi a aby měl/a krátký rozchod v Chrasti, případně v Chrudimi (pouze na určeném místě k zakoupení občerstvení).

Dne: ……………………..                                        podpis zákonného zástupce: ………………………….

MATEMATIKA: DÚ na 24.2. PS s. 34/3., s. 35/6., 7.

SVĚT PRÁCE:

- budeme tvořit masky na obličej pro dekoraci nástěnky, masky dle výběru (někteří si vybrali z navržených motivů, někteří chtějí dle tvořit dle vlastního návrhu), masky mohou být zvířecí nebo karnevalové – k těm je vhodné přinést si zdobení – např. kamínky, flitry, peříčka atd.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

10.2. - 14.2.2020

- jarní prázdniny

3.2. - 7.2.2020

TŘÍDNICKÉ:

- v pátek 7.2. 1. hodina podle rozvrhu, v 8:30 odjezd na bruslení do Skutče, návrat v 11:30, poté výuka končí, oběd - viz lístek v ŽK

- prosím přinést papírové kapesníčky v krabičce na 2. pololetí

- od 10.2. do 14.2. JARNÍ PRÁZDNINY

- ve středu 19.2. masopustní průvod Rosicemi (viz info lístek), prosím o přípravu masek. Děkuji.

MATEMATIKA:

- DÚ na 6.2. PS s. 32 vše, s. 33/1.

SVĚT PRÁCE:

- dokončujeme práci s vlnou

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

LEDEN:

27.1. - 31.1.2020

TŘÍDNICKÉ:

- rozvrh dle lístečku rozdaného v pátek - změna pouze v tom, že budou spojeni se 3. třídou (z důvodu lyžařského výcviku),

- ve čtvrtek 30.1. rozdávání výpisu vysvědčení 6. vyučovací hodinu - přineste si desky na vysvědčení; konec výuky ve 12:50

- v pátek 31.1. pololetní prázdniny

- přineste prosím do úterý 28.1. lístek ohledně zájmu o Výtvarnou dílnu, v případě zájmu se dílna uskuteční na jaře, platba až po rezervaci termínu (budete včas informováni) - ukázka dole nad přílohami - 2 obrázky

MATEMATIKA:

- DÚ na 30.1. PS s. 31/6., 7., 9.

SVĚT PRÁCE:

- budeme pracovat s vlnou

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

20.1. - 24.1.2020

TŘÍDNICKÉ:

MATEMATIKA

SVĚT PRÁCE:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

13.1. - 17.1.2020

TŘÍDNICKÉ:

Ve čtvrtek 16.1.2020 se koná konzultační odpoledne. Lze se zapsat k jednotlivým vyučujícím do rozpisů uveřejněných na stránkách školy - úvodní strana - pak je pro vás tento čas rezervován.

V pondělí 13.1. budu žákům zapisovat do ŽK, s kým potřebuji mluvit. Jinak není konzultace z mé strany nutná. I přesto můžete přijít, pokud vy potřebujete. V úterý 14.1. dopíšu žákům do zadní části ŽK, jaká známka jim vychází z matematiky na vysvědčení. - Z DŮVODU NEMOCI BUDE ŘEŠENO AŽ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN. Děkuji.

MATEMATIKA:

- 13.1. test - Dělení trojciferných čísel jednociferným číslem se zbytkem

SVĚT PRÁCE:

- klubíčko vlny libovolné barvy - kdo přinesl minulý týden, má uloženo v boxu na VV

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

6.1. - 10.1.2020

TŘÍDNICKÉ:

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, dětem hodně radosti z dárků, rodičům čas strávený se svými dětmi a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Děkuji všem dětem za dárky a příjemnou předvánoční atmosféru.       p. uč. Brožková

MATEMATIKA:

- DÚ PS s. 29/9.   a s.27/1. a 2. dokončit z hodiny (kdo nestihl)

SVĚT PRÁCE:

- klubíčko vlny libovolné barvy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

PROSINEC:

16.12. - 20.12.2019

TŘÍDNICKÉ:

- od úterý 7. ledna 2020 budou žáci 4. a 5. třídy jezdit na povinný plavecký výcvik do Skutče. Je potřeba do 17.12. přinést Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Formulář je ke stažení na školních stránkách http://skola-rosice.net/kestazeni - Posudek lékaře. Posudek má platnost 2 roky.

Pokud máte platný posudek (např. z minulého roku - posudek je stejný i např. pro tábor nebo lyžařský výcvik), je možné přinést i tento. Děkuji.

- do konce března je možné nosit sušenou pomerančovou nebo citrónovou kůru

- čtenářská výzva: pokračuje i tento školní rok. Pravidla zůstávají stejná jako minulý školní rok. Je možné se zapojit i v průběhu školního roku. Vypsáno je 7 nových témat.

Formuláře s tématy pro vyplnění jsou k dispozici na nástěnce pod schody k jídelně. V případě zájmu může žák přijít i za mnou a dopomůžu. Termín odevzdání vyplněného formuláře je 23. ledna 2020.

- v pátek 20.12. třídnické hodiny - výuka podle rozvrhu nebude (učení nechte doma), budeme mít vánoční program - vánoční zvyky, dárečky, kulturní program

- NOVĚ:

Pátek 20.12. budou 4 třídnické hodiny.

Přineste si: 1 čajovou svíčku, trochu cukroví na ochutnání, oblíbenou deskovou hru, 2 dárečky na výměnu se spolužáky (v hodnotě cca 50 Kč/ks) – budeme si dárky vyměňovat losováním. Kdo si chce vyměnit dárek s konkrétním kamarádem, domluví se s ním sám. V 11:25 oběd, poté odchod domů. Do školy se pak jde v pondělí 6. ledna 2020.

 

Do 18.12. přineste Posudek zdravotní způsobilosti dítěte, je potřeba pro povinný plavecký výcvik, který začíná v úterý 7.1.2020.

MATEMATIKA

- DÚ bude až na 6. ledna

SVĚT PRÁCE:

- nic speciálního

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:


9.12. - 13.12.2019

TŘÍDNICKÉ:

- od úterý 7. ledna 2020 budou žáci 4. a 5. třídy jezdit na povinný plavecký výcvik do Skutče. Je potřeba do 17.12. přinést Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Formulář je ke stažení na školních stránkách http://skola-rosice.net/kestazeni - Posudek lékaře. Posudek má platnost 2 roky.

Pokud máte platný posudek (např. z minulého roku - posudek je stejný i např. pro tábor nebo lyžařský výcvik), je možné přinést i tento. Děkuji.

- do konce března je možné nosit sušenou pomerančovou nebo citrónovou kůru

- čtenářská výzva: pokračuje i tento školní rok. Pravidla zůstávají stejná jako minulý školní rok. Je možné se zapojit i v průběhu školního roku. Vypsáno je 7 nových témat.

Formuláře s tématy pro vyplnění jsou k dispozici na nástěnce pod schody k jídelně. V případě zájmu může žák přijít i za mnou a dopomůžu. Termín odevzdání vyplněného formuláře je 23. ledna 2020.

MATEMATIKA

- DÚ na 13.12. PS s. 22/7., s. 23 celá

SVĚT PRÁCE:

- nic speciálního

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- nic speciálního

2.12. - 6.12.2019

TŘÍDNICKÉ:

- v pondělí 2.12. končí výuka po 4. vyučovací hodině (z důvodu školení pedagogů). V 11:25 oběd. Doučování ODPADÁ.

- ve čtvrtek 5.12. budou ve škole chodit Mikuláš, čerti a andělé. Upozorňuji na nebezpečí ušpinění oblečení, doporučuji tento den vzít si oblečení, u kterého to nebude vadit.

- od tohoto týdne až do konce března je možné nosit sušenou pomerančovou nebo citronovou kůru

MATEMATIKA

- na ČTVRTEK 5.12. DÚ - do ŠS uč. s. 33/7.

SVĚT PRÁCE:

- tento týden nebude

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- tento týden nebude - ve čtvrtek 5.12. od 11:35 do 13:10 se bude konat čertovský rej ve školní tělocvičně, pořádá 9. třída. Součástí čertovského reje bude vyhlašování nejlepších masek. Prosím o přípravu a přinesení masek. MASKY mají být tradiční, spojené s Mikulášem, tedy nejlépe čertíci a andílci. Děkuji.

LISTOPAD:

25.11. - 29.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

- středa a čtvrtek 4. vyučovací hodinu - nácvik vystoupení na Advent venku před školou

- ve středu přinést kostýmy a rekvizity

- v pátek od 9:50 generální zkouška vystoupení před školou

- v pátek 29.11. Adventní setkání před školou od 17:00. Sraz žáků u šatny v přízemí v 16:40. Kostýmy a rekvizity připravíme v pátek do sborovny. K převlékání bude sloužit 1. třída. Kostýmy a rekvizity si žáci budou moci po vystoupení odnést, nebo je uložíme opět do sborovny a odnesou si je domů v pondělí 2.12.

 

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 29.11. - PS s. 21/1., 2., 3. a s. 22/5., 6.,  navíc (obtížnější úkol) s. 21/4.

SVĚT PRÁCE: nic speciálního

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: nic speciálního


18.11. - 22.11.2019
i

TŘÍDNICKÉ:

- obsah třídní schůzky z 12.11. dole v přílohách

- 19.11. náhradní termín VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ - pro příhlášené, od 8:00, změna termínu nastala chybou fotografky

- do 19.11. platba 50 Kč na program Přichází zákon

- 20.11. - od 10:00 do 11:00 program Přichází zákon ve školní tělocvičně.

- příspěvěk pro Spolek ROSA I ve výši 200 Kč zaplatili všichni žáci 4. třídy. Děkuji.

- od 19. do 29.11. nacvičujeme vystoupení na Advent (v hodinách ČJ ukázka z pohádky Popelka, v hodinách Hv nácvik písně "Buchet je spousta" a "Vánoční"), prosím o zajištění vhodného oblečení pro vystoupení - princ, princezna, lidé ze statku (více info p. uč. Vrabcová, až budu vědět, doplním sem další informace)

- od 2. prosince bude možné nosit sušenou pomerančovou a citronovou kůru, sběr potrvá do konce března 2020

- celý rok je možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 22.11. - PS s. 18/1., 3., 4. a s. 20/7., 8.

SVĚT PRÁCE:

- nic speciálního, na 25.11. 1 list modrého papíru (mají pravděpodobně ve VV)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- cca 20 listů ze stromů, různé tvary a velikosti, houbičku na mytí nádobí (tu rozstříháme), cca 20 čistítek na uši, 1 obyč. gumičku

11.11. - 15.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

-v úterý 12.11. rodičovské schůzky - konzultace jednotlivých vyučujících (rozpisy na titulní stránce školy v Novém obsahu, kam je možné se zapsat), od 15:30 do 16:30 přednáška na téma Závislosti na médiích, od 16:30 do 17:00 rodičovské schůzky ve třídách

- 14.11. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - pro příhlášené

- příspěvěk pro Spolek ROSA I ve výši 200 Kč, prosím přinést do 15.11., nejlépe do 12.11., aby mohlo být předáno zástupcům spolku ROSA I, 13 žáků již má zaplaceno; příspěvky budou využity pro nákup dárků od Mikuláše, nákup dárků pro deváťáky, vybavení školy atd., Vaše náměty vítány buď prostřednictvím zástupce třídy (za 4. třídu je to p. Kaplanová) nebo na email spolekrosa@seznam.cz

- Sběr šípku - ukončen (zapojil se 1 žák), Sběr papíru - zapojilo se 8 žáků. Děkuji všem, kteří se zapojili.

- od 2. prosince bude možné nosit sušenou pomerančovou a citronovou kůru, sběr potrvá do konce března 2020

- celý rok je možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in, žáci dostali 11.11. svá přístupová jména, pod kterými se před procvičováním na stránce přihlásí

- DÚ na 15.11. - PS s. 15, 16 a 17

SVĚT PRÁCE:

- 3 plastové kelímky od jogurtu, 1 plastová mísa (větší miska) - z kelímků vytvoříme odměrky na přelévání vody, plastovou misku si žáci odnesou neporušenou domů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- podzimní tématika, nejsou potřeba speciální pomůcky

4.11. - 8.11.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, 11 žáků již má zaplaceno

- sběr šípku - poslední možnost přinést sušený šípek

- dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- v tomto týdnu proběhne SBĚR PAPÍRU - papír noste svázaný, roztříděný zvlášť na noviny, časopisy a kartony. Papír předávejte p. školníkovi, lísteček se jménem a hmotností papíru třídní učitelce. Děkuji.

MATEMATIKA

- doporučuji procvičovat na www.matika.in - cokoliv ze 3. ročníku + Dělení bez zbytku, Dělení se zbytkem

- na 8.11. DÚ z PS s. 12 - 13

SVĚT PRÁCE:

- tento týden nebude - místo toho matematika

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:


ŘÍJEN:

28.10. - 1.11.2019

28.10. státní svátek

29. - 30.10. podzimní prázdniny

31.10. - 1.11. ředitelské volno

ve čtvrtek 31.10. se v Regionálním muzeu Chrudim koná akce HALLOWEEN V MUZEU S ANGLIČTINOU od 19:00 do 21:00. Na této akci bude doprovodná výstava výkresů a výrobků, které jsme tvořili ve škole (dýně a kostlivce) a které by tam měli být vystaveny - informační letáček dole v příloze

21.10. - 25.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, většina již má zaplaceno

- sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- ve středu 23.10. - 1. až 3. hodinu preventivní program Líbí, nelíbí; pomůcky na výuku si přinést pouze na Hv

MATEMATIKA

- na 25.10. DÚ - PS s.10 celá

- doporučuji procvičovat na www.matika.in

SVĚT PRÁCE:

- kostlivci - není potřeba nic nosit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- podzimní tématika - není potřeba nic speciálního

--------------------------------------------------------------------------------------

14.10. - 18.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, většina již má zaplaceno

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- v pátek 18.10. nepůjde elektrika, výuka podle rozvrhu

MATEMATIKA

- na 18.10. DÚ - PS s.9 vše

- v úterý 15.10. TEST - zvířátka dědy Lesoně - doporučená příprava uč. s. 15/36., s.16/42. - řešili jsme ve škole ve skupinách s následnou kontrolou

- INDICKÝ a BĚŽNÝ ZPŮSOB NÁSOBENÍ - doporučuji procvičovat na www.matika.in

SVĚT PRÁCE:

- ježci z kaštanu, není třeba nic nosit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.10. - 11.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést do 11.10. vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. (infolístky budou rozdány v úterý)

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu; pokud žák chybí, úkoly si doplní a odevzdá s dalším úkolem v pátek

- DÚ na pátek 11.10. do ŠS uč. s.14/35., s.15/38. a s.16/41. b)c)d)

SVĚT PRÁCE:

- tento týden není - výměna za ČJ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

---------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

30.9. - 4.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- ve čtvrtek 3.10. budeme psát na počítačích Logickou olympiádu - do té doby je třeba potvrdit registraci přes mail, který vám přišel (neudělali ještě 2 žáci), a sdělit mně heslo (na lístečku, mailem nebo zápisem do ŽK) - udělalo zatím 5 žáků z 11. Bez hesla není možné se olympiády zúčastnit.

- v minulém školním roce byli někteří zájemci o Kroužek vědeckých pokusů pro děti, který nabízí společnost Veselá věda. Nabídka z jejich letáčku zněla "1x týdne na tvojí škole od října do června". Vzhledem k ceně kroužku 1460,- je nejbližší otevřený kroužek v Pardubicích. Pokud máte přesto zájem, jsou bližší informace na www.veselaveda.cz. Zde je možné se do kroužku i přihlásit.

MATEMATIKA

- na 30.9. DÚ z M: PS s.7/vše, s.8/13.

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu

- DÚ na pátek 4.10. do ŠS (zeleného školního sešitu) z uč. s.12/22., 23. a s.13/29., 30. (slovní úlohy)

- 4.10. krátký test - není potřeba se na to učit; kdo chce - doporučená příprava z PS s. 5 až 7 (zapíšeme si 3.10.)

SVĚT PRÁCE:

- budeme se ještě věnovat pěstitelské práci, využijeme zbylé pomůcky z minulého týdne

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést vyplněnou a podepsanou nabídku fotografování (i pokud nemáte zájem) do 25.9.

- přinést lístek s nabídkou doučování (do 25.9.):

buď jen jméno žáka a připsat "nemáme zájem"

nebo jméno žáka připsat, o který předmět (Čj, M, Aj) máte zájem

MATEMATIKA

- na 23.9. DÚ z M: PS s.6/5., 8., 9.

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést si květináč, podmisku, hlínu (zapisovali jsme si do diářů)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- mít bílou pastelku a fixy

-------------------------------------------------------------------------------------

16. - 20.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést podepsanou nabídku kroužků Komunitní školy; kroužky, o které máte zájem, zakroužkujte

 

MATEMATIKA

- na 16.9. DÚ z M: PS s.5/vše

- kdo chybí: vyřešit úlohy z uč. s.6/2 tabulky nahoře, hady - jen cvičně na papír

 uč. s.7/ úlohy b) c) d) do ŠS (dostávali ho 10.9.), lze i na papír a pak do sešitu vlepit;

 úlohu e) jen cvičně na papír

- PS s.6/6., 7.

 

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést ještě provázek (tkaničku) na uzly - doma procvičit liščí uzel a ambulantní uzel

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- přinést si nějakou svoji aktuální fotografii - portrét (obličej) formátu zhruba A6

--------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13.9.2019

- 9.9. DÚ z M: PS1 s.4/1., 2.

- 9.9. na Sp - přinést kulatou tkaničku (pevné lano) cca 50 - 80 cm, budeme vázat uzly

- třídnické: prosím přinést podepsaný list Školní klub a list O předběžném zájmu o akce pro školní rok 2019/2020 (Škola v přírodě, moře atd.) i pokud zájem nemáte. Děkuji.

- na VV: přinést nějakou pohlednici, pokud máte (1 ks, příp. více, popsanou, prázdnou, nejlépe cestovatelskou, např. město), budeme tvořit Pohlednici z prázdnin

--------------------------------------------------------------------------------------

Organizace prvního školního týdne:

2. 9. -  1 vyučovací hodina, žáci dostanou rozvrh hodin, konec v 8:35
3. 9. -  4 vyučovací hodiny - třídnické práce, rozdávání učebnic (vezměte si tašku na učebnice), konec ve 11:25
4. 9. - 4 vyučovací hodiny - první dvě hodiny probíhají třídnické práce, následně výuka probíhá dle rozvrhu, konec v 11:25
5. 9. - Výlet za odměnu - sraz u školy v 6:20, návrat v cca 18:00 - informace na lístku žáci dostávali;
žáci, kteří se neúčastní - 4 vyučovací hodiny v 5. třídě (ráno jdou do své třídy a v 7:50 si je vyzvedne p. uč. Chmelařová) - informační lístek v ŽK (diáři)
6. 9. - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu
CELÝ TENTO TÝDEN SE NEVAŘÍ.

V úterý 3. 9. 2019 bude probíhat třídní schůzka od 15:30 v kmenových třídách.

Obsah rodičovské schůzky dole v přílohách.

Konzultace vyučujících dole v přílohách.Co budeme potřebovat do budoucí 4. třídy

 •  Matematika: školní sešit a 2 pracovní sešity budou koupeny školou a žáky placeny v září
 • Angličtina: 1x sešit školní/domácí č. 424; 1x mluvnický notes č. 544; barevné Centropeny tenké 4 ks; velká folie (dvojitá); obalené učebnice a pracovní sešity, podepsané; desky na slovní zásobu (A4) + desky na portfoliové materiály A4 (tzv. rychlovazače - 2 kusy - vypadá takto: https://www.oferta.cz/Rychlovazac-A4-EURO-zavesny-s-PPS-zluty-d901.htm; 15 ks eurobalů; 50 ks kancelářských papírů; nůžky, lepidlo
 • Český jazyk: sešit na diktáty č. 513 (linkovaný); školní sešit 524e; domácí sešit 524e
 • Vlastivěda: sešit 524e (linkovaný)
 • Přírodověda: sešit A4 – 40 listů nelinkovaný
 • Tělesná výchova: látkový pytlík – šortky, tričko, tepláky, boty do tělocvičny, boty na ven)
 • Svět práce + Výtvarná výchova: štětce (kulatý a plochý každý 2 – 3x různé velikosti), vodové nebo anilinové barvy, voskovky, fixy, 2x barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus, středně silný nebo silný lihový fix černý + kufřík na tyto pomůcky - upřesnění: nemusí být kufřík, stačí např. krabice od bot - ve třídě má každý žák plastový zelený box, do kterého si věci na VV a Sp uloží.
 • Hudební výchova: sešit 424

  

 • do penálu: dvě ořezané tužky č. 2, 3; pastelky asi 10 barev; gumu; ořezávátko; kvalitní nůžky; kvalitní pero + náhradní náplň, v případě negumovacího pera ještě zmizík a propisku; zvýrazňovač; tenký černý fix; kružítko (bude upřesněno) 
 • do aktovky: desky na sešity, pravítka – trojúhelník s ryskou a rovné 30 cm; obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity (v září - rozměry obalů budou upřesněny)
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 + 2 fixy a hadřík, vysunovací lepidlo, balení papírových kapesníčků v krabičce, euroobaly 25 ks, vhodná knížka na čtení
 • VŠE PROSÍM OZNAČIT JMÉNEM, aby se předešlo případné záměně!!!

  

 • POZN.  Peníze na pracovní sešity a školní sešit z matematiky (cca 200 Kč), případně další pomůcky (hromadný nákup pro Vv a Sp) budu vybírat v září. Počítejte prosím s částkou kolem cca 500 Kč. V září bude upřesněno.

 

p. uč. Petra Brožková

Ukázka brože - malování na plátno.
Ukázka brože - malování na plátno.