Informace pro rodiče 4

Aktuální informace

Informace ohledně českého jazyka získáte přímo kliknutím na 4. třídu, zapisuje p. uč. Vrabcová:

Stránky školy: záložka Výuka - 4. třída

ZÁŘÍ:

14.10. - 18.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. 200 Kč, většina již má zaplaceno

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

- v pátek 18.10. nepůjde elektrika, výuka podle rozvrhu

MATEMATIKA

- na 18.10. DÚ - PS s.9 vše

- v úterý 15.10. TEST - zvířátka dědy Lesoně - doporučená příprava uč. s. 15/36., s.16/42. - řešili jsme ve škole ve skupinách s následnou kontrolou

- INDICKÝ a BĚŽNÝ ZPŮSOB NÁSOBENÍ - doporučuji procvičovat na www.matika.in

SVĚT PRÁCE:

- ježci z kaštanu, není třeba nic nosit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.10. - 11.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést do 11.10. vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas

- přínést do 15.11. příspěvěk pro Spolek ROSA I. (infolístky budou rozdány v úterý)

- připomínám sběr šípku - sušený šípek je možné nosit do konce října; dále je celý rok možné nosit baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení

MATEMATIKA

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu; pokud žák chybí, úkoly si doplní a odevzdá s dalším úkolem v pátek

- DÚ na pátek 11.10. do ŠS uč. s.14/35., s.15/38. a s.16/41. b)c)d)

SVĚT PRÁCE:

- tento týden není - výměna za ČJ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

---------------------------------------------------------------------------------------

30.9. - 4.10.2019

TŘÍDNICKÉ:

- ve čtvrtek 3.10. budeme psát na počítačích Logickou olympiádu - do té doby je třeba potvrdit registraci přes mail, který vám přišel (neudělali ještě 2 žáci), a sdělit mně heslo (na lístečku, mailem nebo zápisem do ŽK) - udělalo zatím 5 žáků z 11. Bez hesla není možné se olympiády zúčastnit.

- v minulém školním roce byli někteří zájemci o Kroužek vědeckých pokusů pro děti, který nabízí společnost Veselá věda. Nabídka z jejich letáčku zněla "1x týdne na tvojí škole od října do června". Vzhledem k ceně kroužku 1460,- je nejbližší otevřený kroužek v Pardubicích. Pokud máte přesto zájem, jsou bližší informace na www.veselaveda.cz. Zde je možné se do kroužku i přihlásit.

MATEMATIKA

- na 30.9. DÚ z M: PS s.7/vše, s.8/13.

- vzhledem k žádosti některých rodičů budu úkoly z M zadávat začátkem týdne (v pondělí nebo úterý) a žáci úkol odevzdají vždy v pátek, víkend bude bez úkolu

- DÚ na pátek 4.10. do ŠS (zeleného školního sešitu) z uč. s.12/22., 23. a s.13/29., 30. (slovní úlohy)

- 4.10. krátký test - není potřeba se na to učit; kdo chce - doporučená příprava z PS s. 5 až 7 (zapíšeme si 3.10.)

SVĚT PRÁCE:

- budeme se ještě věnovat pěstitelské práci, využijeme zbylé pomůcky z minulého týdne

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- není třeba nic speciálního

-------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést vyplněnou a podepsanou nabídku fotografování (i pokud nemáte zájem) do 25.9.

- přinést lístek s nabídkou doučování (do 25.9.):

buď jen jméno žáka a připsat "nemáme zájem"

nebo jméno žáka připsat, o který předmět (Čj, M, Aj) máte zájem

MATEMATIKA

- na 23.9. DÚ z M: PS s.6/5., 8., 9.

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést si květináč, podmisku, hlínu (zapisovali jsme si do diářů)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- mít bílou pastelku a fixy

-------------------------------------------------------------------------------------

16. - 20.9.2019

TŘÍDNICKÉ:

- přinést podepsanou nabídku kroužků Komunitní školy; kroužky, o které máte zájem, zakroužkujte

 

MATEMATIKA

- na 16.9. DÚ z M: PS s.5/vše

- kdo chybí: vyřešit úlohy z uč. s.6/2 tabulky nahoře, hady - jen cvičně na papír

 uč. s.7/ úlohy b) c) d) do ŠS (dostávali ho 10.9.), lze i na papír a pak do sešitu vlepit;

 úlohu e) jen cvičně na papír

- PS s.6/6., 7.

 

SVĚT PRÁCE:

- na Sp: přinést ještě provázek (tkaničku) na uzly - doma procvičit liščí uzel a ambulantní uzel

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- přinést si nějakou svoji aktuální fotografii - portrét (obličej) formátu zhruba A6

--------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13.9.2019

- 9.9. DÚ z M: PS1 s.4/1., 2.

- 9.9. na Sp - přinést kulatou tkaničku (pevné lano) cca 50 - 80 cm, budeme vázat uzly

- třídnické: prosím přinést podepsaný list Školní klub a list O předběžném zájmu o akce pro školní rok 2019/2020 (Škola v přírodě, moře atd.) i pokud zájem nemáte. Děkuji.

- na VV: přinést nějakou pohlednici, pokud máte (1 ks, příp. více, popsanou, prázdnou, nejlépe cestovatelskou, např. město), budeme tvořit Pohlednici z prázdnin

--------------------------------------------------------------------------------------

Organizace prvního školního týdne:

2. 9. -  1 vyučovací hodina, žáci dostanou rozvrh hodin, konec v 8:35
3. 9. -  4 vyučovací hodiny - třídnické práce, rozdávání učebnic (vezměte si tašku na učebnice), konec ve 11:25
4. 9. - 4 vyučovací hodiny - první dvě hodiny probíhají třídnické práce, následně výuka probíhá dle rozvrhu, konec v 11:25
5. 9. - Výlet za odměnu - sraz u školy v 6:20, návrat v cca 18:00 - informace na lístku žáci dostávali;
žáci, kteří se neúčastní - 4 vyučovací hodiny v 5. třídě (ráno jdou do své třídy a v 7:50 si je vyzvedne p. uč. Chmelařová) - informační lístek v ŽK (diáři)
6. 9. - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu
CELÝ TENTO TÝDEN SE NEVAŘÍ.

V úterý 3. 9. 2019 bude probíhat třídní schůzka od 15:30 v kmenových třídách.

Obsah rodičovské schůzky dole v přílohách.

Konzultace vyučujících dole v přílohách.Co budeme potřebovat do budoucí 4. třídy

 •  Matematika: školní sešit a 2 pracovní sešity budou koupeny školou a žáky placeny v září
 • Angličtina: 1x sešit školní/domácí č. 424; 1x mluvnický notes č. 544; barevné Centropeny tenké 4 ks; velká folie (dvojitá); obalené učebnice a pracovní sešity, podepsané; desky na slovní zásobu (A4) + desky na portfoliové materiály A4 (tzv. rychlovazače - 2 kusy - vypadá takto: https://www.oferta.cz/Rychlovazac-A4-EURO-zavesny-s-PPS-zluty-d901.htm; 15 ks eurobalů; 50 ks kancelářských papírů; nůžky, lepidlo
 • Český jazyk: sešit na diktáty č. 513 (linkovaný); školní sešit 524e; domácí sešit 524e
 • Vlastivěda: sešit 524e (linkovaný)
 • Přírodověda: sešit A4 – 40 listů nelinkovaný
 • Tělesná výchova: látkový pytlík – šortky, tričko, tepláky, boty do tělocvičny, boty na ven)
 • Svět práce + Výtvarná výchova: štětce (kulatý a plochý každý 2 – 3x různé velikosti), vodové nebo anilinové barvy, voskovky, fixy, 2x barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus, středně silný nebo silný lihový fix černý + kufřík na tyto pomůcky - upřesnění: nemusí být kufřík, stačí např. krabice od bot - ve třídě má každý žák plastový zelený box, do kterého si věci na VV a Sp uloží.
 • Hudební výchova: sešit 424

  

 • do penálu: dvě ořezané tužky č. 2, 3; pastelky asi 10 barev; gumu; ořezávátko; kvalitní nůžky; kvalitní pero + náhradní náplň, v případě negumovacího pera ještě zmizík a propisku; zvýrazňovač; tenký černý fix; kružítko (bude upřesněno) 
 • do aktovky: desky na sešity, pravítka – trojúhelník s ryskou a rovné 30 cm; obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity (v září - rozměry obalů budou upřesněny)
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 + 2 fixy a hadřík, vysunovací lepidlo, balení papírových kapesníčků v krabičce, euroobaly 25 ks, vhodná knížka na čtení
 • VŠE PROSÍM OZNAČIT JMÉNEM, aby se předešlo případné záměně!!!

  

 • POZN.  Peníze na pracovní sešity a školní sešit z matematiky (cca 200 Kč), případně další pomůcky (hromadný nákup pro Vv a Sp) budu vybírat v září. Počítejte prosím s částkou kolem cca 500 Kč. V září bude upřesněno.

 

p. uč. Petra Brožková