Informace pro rodiče 1

 

 

 

 

Přehled učiva - pátek 23. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 

 • Učebnice str. 26 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy větší, menší, rovná se. Porovnávání číslic a čtení znamének rovnosti a nerovnosti (využití číslic a znamének z přílohy k matematice).
  • Cvičení 2. – čtení zápisu rovnosti a nerovnosti.
  • Cvičení 3. a 4. – porovnávání prvků na obrázku, zápis rovnosti a nerovnosti.
  • Učebnice str. 27 cv. 2 – porovnávání počtu obrázků ze cv. 1.

 

Doplnění učiva:

 Matematika

 

 • Učebnice str. 26 cv. 5 – doplňování vhodných čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti.

 

Český jazyk

 

 • Živá abeceda str. 72 – slabiky s hláskou a písmenem I, Í
  • Zelený puntík – čtení písmen a slabik + vybarvování not.
  • Modrý puntík – prohlédnout si obrázek, popsat, co na něm vidím.
  • Žlutý puntík – prohlédnout a pojmenovat obrázky, přečíst slabiky u daného obrázku, vybrat správné slabiky tvořící slovo k obrázku, zakroužkovat je a slovo přečíst.
  • Červený puntík – čtení písmen a slabik.
  • Písanka str. 30, 45 – déšť, deštník – rovné a šikmé tahy, tvarový prvek písmene malého i (děti píší po směru šipek).
  • Živá abeceda str. 73 – psaní tvarového prvku písmene malého i (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).

 

 

Úkoly na prázdniny:

 

Český jazyk

 

 • Písanka str. 21 (kopretiny - oválné tvary), 22 (čertík - klikatá čára), 25 (cihly – rovné čáry).
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili.

 

Přeji pěkný, pokud možno, klidný víkend, pěkné prožití prázdnin a budu se těšit na viděnou 2. 11. 2020.

 

Staňková


__________________________________________________________________

Přehled učiva - čtvrtek 22. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 70 - téma „Hláska a písmeno I“ – vyvození hlásky a písmene pohádkou. Tvar písmene I, správné tahy pro praváky a leváky. Vymýšlení slov začínajících hláskou E.
 • Zelený puntík – vybarvení písmene I, i
 • Žlutý puntík - pojmenovávání obrázků a ve slovech kroužkování I, i, í.
 • Červený puntík - pojmenování obrázků a zapisování do okének, kde slyšíme I, Í a označování délek slabik.
 • Fialový puntík – čtení obrázků s písmenem i (se spojkou i).
 • Modrý puntík – vybarvování písmen podle diktátu
 • Tvoření a čtení slabik s hláskou a písmenem I, Í.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 44 –  rovné tahy (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 71 – psaní tvarového prvku písmene I (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).
 • Živá abeceda str. 84 – psaní písmene I.
 • Živá abeceda str. 87 – čtení slabik s písmeny (S, M, A, L, P, O, U, E, I).

 

Matematika

 • Učebnice 27 cv. 1 - zápis číslic a zakreslování počtu prvků pomocí teček.

 

Tělesná výchova –  pokud počasí dovolí -  pobyt venku, vycházka po okolí, v obci (pozorování domů), pěší turistika.

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

_________________________________________________________________

Přehled učiva - středa 21. 10. 2020

 

Prvouka - online výuka

 • Učebnice str. 24 – 25

-        Téma „Kde bydlím“ – rozpoznávání různých typů domů, popis rozdílů mezi nimi (počet pater, vchodů, tvar střechy, kolik lidí bydlí v jednom domě, k čemu domy slouží,…).

-        Téma –  „Co mám blízko a co dál“ – název služeb na obrázku, které služby se nachází v okolí školy a místa bydliště. Uvádění příkladů využití těchto služeb.

 • Na Vv s Sp budu zadávat úkol již dnes v souvislosti s tématem v prvouce. Tento úkol mají mít děti hotový až na 4. 11. 2020 – na hodinu prvouky, kdy si děti přinesou hotové práce do školy.

-        Téma do Vv „Kde bydlím“ – prvouka str. 24 – děti vybarví ty domy, které se podobají domům ve vaší obci.

-        Téma do Vv „Dům, kde bydlím“ – prvouka str. 24 – děti kreslí svůj dům pastelkami.

-        Téma do Sp „Můj vysněný dům“ – děti tvoří svůj vysněný dům např. z různých krabiček (např. od čaje, sirek, od různých potravin, bot,..- ne z velikých krabic) a polepují je papírem, kreslí na ně, mohou různě prostříhávat nebo nalepovat (např. okna, dveře,…). Pokud by jste doma neměli krabičky, lze dům kreslit na čtvrtku, dům vystřihnout a ze zbylé čtvrtky dolepovat detaily domu – okna, dveře, tašky na střeše,…

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 69 – psaní tvarového prvku písmene O (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek)
 • Písanka str. 33, 34 – oválné a kulaté tvary (děti píší po směru šipek)
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili

Matematika

 • Učebnice str. 25 cv. 4  a str. 26 cv. 1 „Porovnávání čísel“ – zápis číslic a znamének rovnosti a nerovnosti.

 

Přeji pěkný den.

Staňková

_____________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – úterý 20. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 • učebnice str. 25 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy více/větší, méně/menší, stejně/rovná se. Porovnávání číslic a čtení znamének rovnosti a nerovnosti (využití číslic a znamének z přílohy k matematice).

-        Cvičení 1. – porovnávání komínů z kostiček pomocí pojmů větší, menší, rovná se a zápis (čísel, znamének).

-        Cvičení 2. – porovnávání prvků na obrázku, zápis znamének rovnosti, nerovnosti.

-        Cvičení 3. – doplňování vhodných čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti – vysvětlení k zadanému domácímu úkolu.

 

Doplnění učiva

Matematika – učebnice str. 25 cv. 3 - doplňování čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 68

-        Zelený puntík – pojmenování obrázků – zakroužkujte obrázky, ke kterým patří slabika SE. Se slovy (obrázky) tvořte věty.

-        Modrý puntík – prohlédnout si obrázky, popsat, co na nich vidí a vymyslet pokračování příběhu – vypravování. Nakreslení obrázku do prázdného rámečku (pokračování příběhu – obrázek může být jen jako schematický náčrt – např. babička sedí). Rozhovor o pravidlech slušného (vhodného, správného,..) chování v dopravních prostředcích.

-        Červený puntík – přiřazování a dopisování správných slabik. Vhodné využít kartiček s písmeny a slovo po slabikách složit, poté dopsat do učebnice.

-        Žlutý puntík – čtení po slabikách a škrtnout, které slovo k obrázku nepatří.

 • Písanka str. 12 – šišky –  oválné tahy (děti píší po směru šipek)

 

Hudební výchova

 • Děti si zpívají písně, které umí a doprovází je hrou na tělo – rytmizace vytleskáváním, vypleskávání, dupáním a hrou na hudební nástroje nahrazenými vařečkami, pokličkami, struhadlem se lžicí,…Písně mohou také doprovázet pohybem – tancem.
 • Pokud je to možné, naučte děti ukolébavku, kterou znáte.

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

________________________________________________________________

Přehled učiva - pondělí 19. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 66 - téma „Čtení písmen, slabik a slov“ – syntéza písmen do slabik, slov. Procvičování učiva (práce v pracovní učebnici Živá abeceda, s kartičkami písmen).

-        Zelený puntík – vybarvování písmen podle diktátu.

-        Modrý puntík – čtení a tvorba slabik, spojení do slov (pracujeme s lístečky písmen) a propojování  s obrázky.

-        Červený puntík – křížovka – pojmenování obrázku, vytleskání slabik, tvorba slabik a spojení do slov (pracujeme s lístečky písmen) a zapsání do křížovky. Zapsání tajenky - nakreslení obrázku jako domácí úkol.

 • Živá abeceda str. 67 – „Příprava na psaní malého písmene a“ pomocí tvarového prvku  - správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 66 – dokreslit obrázek selete
 • Písanka str. 46 a 48 – grafomotorická cvičení – příprava na psaní písmene malého a (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 67 – psaní tvarového prvku písmene malého a (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).

 

Matematika

 • Procvičování učiva – děti si pomocí různých předmětů doma (knoflíků, kostiček, bonbónů, pastelek,…) tvoří skupiny prvků v oboru čísel 0 – 5 a porovnávají, ve kterém souboru je více, méně, stejně prvků (tvoří hromádky s předměty).

Prosím o vytrhání znamének rovnosti a nerovnosti (větší, menší, rovná se) z přílohy k matematice (jak jste vytrhávali číslice). Budeme potřebovat v úterý na hodinu matematiky online spolu s číslicemi 0 – 5.

 

 

Přeji pěkný zbytek neděle.  

Staňková

 _____________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - pátek 16. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 • učebnice str. 24 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy více/větší, méně/menší, stejně/rovná se. Porovnávání skupin prvků (číselné schody, kostky, puntíky). Seznámení se znaménky nerovnosti, rovnosti. Čtení zápisu porovnávání. Postup při psaní znamének rovnosti a nerovnosti.

 

Český jazyk – doplnění učiva  

 • Živá abeceda str. 64 – čtení slabik a přiřazování k obrázkům
 • Písanka str. 29 – tričko –  rovné tahy (děti píší po směru šipek)
 • Živá abeceda str. 65 – psaní písmene e (dbáme na správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst kdekoli v Živé abecedě to, co jsme se už učili. Nebo děti mohou číst slabiky, které jim budete skládat z kartiček písmen, které jste si vyrobili a obráceně – děti podle vašeho diktátu mohou slabiky z kartiček skládat.

 

Přeji pěkný, pokud možno, klidný víkend, dostatek odpočinku a načerpání sil do nového týdne.  

Staňková

_________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - čtvrtek 15. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 62 - téma „Hláska a písmeno E“ – vyvození hlásky a písmene pohádkou. Tvar písmene E, správné tahy pro praváky a leváky. Vymýšlení slov začínajících hláskou E. Pojmenovávání obrázků a ve slovech kroužkování E, e. V řadě písmen vyhledávání a kroužkování písmene É, é. Pojmenovávání obrázků a zapisování do okének, kde slyšíme E a označování délek slabik. Tvoření a čtení slabik s hláskou a písmenem E.

 

Český jazyk – doplnění učiva  

 • Živá abeceda str. 62 – doplnit cvičení s modrým puntíkem „ERB“ – malování podle pokynů rodiče.
 • Živá abeceda str. 63 – psaní písmene E (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).
 • Živá abeceda str. 84 – psaní písmene E.
 • Živá abeceda str. 87 – čtení slabik s písmeny (S, M, A, L, P, O, U, E).
 • Písanka str. 28 – hřebínek –  rovné tahy (děti píší po směru šipek).

 

Matematika

Pro dnešek z matematiky nic. V pátek bude online výuka.

 

Tělesná výchova –  pokud počasí dovolí -  pobyt venku, vycházka po okolí, v obci (pozorování domů – inspirace do Vv).

 

Přeji pěkný den a stále platí, pokud byste  si s něčím nevěděli rady, ozvěte se.

Staňková

___________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - středa 14. 10. 2020

 

 Prvouka - online výuka

 

 • Učebnice str. 22 – 23, téma „V obci“ – orientace v plánu, popis obrázku (obchody, úřady, hřiště, parky,…), bezpečná místa pro hru, bezpečná cesta do školy.
 • Na Vv s Sp budu zadávat úkol již dnes v souvislosti s tématem v prvouce. Tento úkol mají mít děti hotový až na další online výuku prvouky – středu 21. 10., kdy si práce dětí budeme ukazovat.

 

Téma „Moje obec“ – koláž – děti kreslí pastelkami, fixami domy, obchody úřady (co zvládnou). Poté jednotlivé domy vystřihnou a nalepí na papír (pokud máte na čtvrtku, pokud ne, stačí na obyčejný papír), kam dokreslí silnici, zeleň,..).

 

Český jazyk

 

 • Živá abeceda str. 60 – popis úkolů je napsaný dole na stránce.

 

U tajenky by bylo dobré mít u sebe napsaná písmena každé zvlášť na lístečku (P, L, S, M, A, Á, O, Ó, U, Ů, Ú) a skládat slova – nejprve slovo vytleskat po slabikách (LU – PA), poté z písmen složit slabiky – slovo. Složené slovo zapsat do tajenky. Tato písmena bychom využili při dalších úkolech.

 

 • Živá abeceda str. 61 – šikmé a rovné tahy (dbáme na správný úchop tužky a sezení při psaní). Děti obtahují tyto lomené čáry.
 • Písanka str. 43 – strom – opět šikmé a rovné tahy (děti píší po směru šipek)
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili

 

Matematika

 

Pro dnešek z matematiky nic. Pokud ale děti včera doma nevypracovaly domácí úkol v učebnici str. 23, cv. 1, dodělají.

 

 

 

Přeji pevné nervy a dostatek trpělivosti. Kdyby jste si s něčím nevěděli rady, ozvěte se. Přeji pěkný den.

Staňková


_____________________________________________________________


Anglický jazyk

Distanční výuka (paní učitelka Zornyshko) bude úkoly zadávat na webové stránky školy, sekce výuka 1. třída - anglický jazyk.

 _____________________________________________________________________________________________ 

Domácí úkoly 13. 10. 2020

 

 Český jazyk - Živá abeceda str. 87 (čtení S, M, A, L, P, O, U)


Matematika - učebnice str. 23 cv. 1 

 __________________________________________________________________________________________                 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dle nařízení vlády ČR bude od 14. října 2020 do 23. října 2020 na naší škole probíhat distanční výuka. Úkoly na celý týden Vám budou pravidelně zasílány do e-mailové schránky zákonného zástupce, kterou jsem od Vás obdržela na začátku tohoto školního roku. V prostředí MS Teams se budeme setkávat každý den, a to již od středy 14. 10. vždy v čase 8:45 – 9:30 hodin. K této schůzce se bude možné připojit v záložce „Kalendář“ - „připojit ke schůzce“ v aplikaci MS Teams. V kalendáři bude také vždy zapsáno, kterému předmětu se budeme daný den věnovat. Prosím Vás tedy o pravidelné připravování pomůcek na zadaný předmět (učebnice, penál).

Obědy ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny – pokud budete mít zájem je i nadále odebírat, je nutné si je přihlásit na telefonním čísle školní jídelny (739 282 152) nebo e-mailem do konce dnešního dne. Vyzvedávání přihlášených obědů (v jídlonosiči) bude probíhat vždy v čase 11:30 -12:00 hodin u vchodu do jídelny z boku budovy.

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte skrze mé telefonní číslo, popř. na e-mail veronika.stankova@skola-rosice.net.

V době podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 distanční výuka neprobíhá. Návrat do školy se předpokládá 2. 11. 2020.


Veronika Staňková, třídní učitelka

________________________________________________________________

Domácí úkoly 12. 10. 2020

 

 

 

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L, P, O)

 

                       - Živá abeceda str. 84 (písmeno U)


Na úterý 13. 10. si přinést dvě vařečky (na hodinu Hv).

____________________________________________________________

Domácí úkoly 9. 10. 2020

 

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L, P)

 

                         - Živá abeceda str. 55 (ovály)

____________________________________________________________

 

Důležité informace:

 

 • Vzhledem k nařízení vlády se plavecký výcvik prozatím ruší. V pondělí tedy proběhne výuka dle rozvrhu.
 • Žákům 1. třídy se rozvrh hodin prozatím nemění. Výjimkou jsou hodiny Tv, které se úplně ruší a místo Tv budeme mít hodiny českého jazyka.
 • V hodinách Hv se nezpívá (což již aplikujeme tři týdny). Posloucháme písně, učíme se texty, doprovázíme poslech pohybem, hrou na hudební nástroje, rytmizujeme,…
 • Od 26. 10. do 30. 10. 2020 prodloužené podzimní prázdniny

_______________________________________________________________


Domácí úkoly 8. 10. 2020

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L)

                   - Písanka str. 15 (hroznové víno - kulaté tahy)

Prosím o podepisování DÚ.

_____________________________________________________________

Výuka Tv

Vzhledem k nařízení vlády a po dnešní poradě se v hodinách Tv  bude chodit ven (chůze v terénu), pokud to počasí dovolí. Děti se nemohou na hodiny Tv převlékat. Proto prosím o vhodné oblečení v den, kdy budou hodiny Tv probíhat.  Dále po dobu plaveckého výcviku od 5. 10. do 7. 12. bude změna v rozvrhu hodin, kdy hodiny Tv se přesouvají ze čtvrtka na pondělí (místo českého jazyka). Ve čtvrtek místo Tv bude český jazyk.

______________________________________________________________________________________


Milí rodiče,

posílám Vám pokyny, jak se žáci v případě distanční výuky přihlásí ke svému školnímu mailu a připojí se  k aplikaci Teams, kde by  výuka on-line probíhala. Prosím o vyzkoušení dle postupu níže. Tento postup jsem přidala i na webové stránky školy do sekce výuka 1. třída, informace pro rodiče. Pokud by byl nějaký problém s přihlášením, ozvěte se mi e-mailem a spolu vyřešíme. Děkuji.

 

                                                                                                                                Veronika Staňková

 

 

 

 

Jak se přihlásit do školního mailu - žáci

 1. Klikni na odkaz: https://www.office.com/
 2. Klikni na: Přihlásit se
 3. Zadej email ve tvaru jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com (př. jan.novak@skolarosice.onmicrosoft.com)

heslo: heslo, které používáš na přihlášení do Teams -  Skola2020

 1. Zůstat dále přihlášený? NE
 2. Vyber z nabídek OUTLOOK =  pošta
 3. Po skončení práce kliknout na kolečko s iniciály vpravo nahoře levým tlačítkem a ODHLÁSIT se.

 

Jak se připojit k Teams

Co je potřeba:

 • technické možnosti (NTB nebo počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem nebo "chytrý" telefon)
 • podle dalšího návodu aplikaci spustit

 

ONLINE VÝUKA - v aplikaci TEAMS:

 1. Klikněte na odkaz:  https://login.microsoftonline.com/
 2. Klikněte na fialovou ikonku TEAMS
 3. Zadejte uživatelské jméno:

jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com (př. jan.novak@skolarosice.onmicrosoft.com)

heslo: heslo, které používáš ve škole na přihlášení k PC (bylo nastaveno Skola2020, to si můžete změnit na nějaké své)

 1. Nabídne vám, buď si aplikaci stáhnout, nebo pracovat pomocí prohlížeče. Jelikož budeme aplikaci pravidelně užívat, je lepší si aplikaci nainstalovat.
 2. Stejnou aplikaci MS Teams máte možnost si stáhnout do chytrých telefonů s tím, že uživatelské jméno a heslo pro přihlášené je stejné jako v bodě 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bovys

Od tohoto týdne každé úterý budou děti dostávat  v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol něco z jejich sortimentu. Děti mohou konzumovat ve škole, nebo si odnesou domů. Dnes dostaly švestku a mlého.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 20 minut pro kategorii A1 (prvňáčky). Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící emailovou adresu, kam mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Samozřejmě, že může použít i email rodičů. Každý soutěžící se musí registrovat do 30. září 2020 na www.logickaolympiada.cz, kde získá i další potřebné informace. Základní kolo proběhne pro kategorii A1 (prvňáčky) ve dnech 22. - 28.  října 2020. V případě zájmu tedy vaše dítě zaregistrujte a v uvedených dnech výše žák doma samostatně vyplní test.