Informace pro rodiče 1

Budoucím prvňákům i jejich rodičům přeji pohodové prázdniny!!!

Na viděnou se budu těšit v pondělí 2. září.

Michaela Pavlíková


POMŮCKY: Co budeme potřebovat do 1. třídy

 • do penálu: dvě ořezané tužky č. 1, 2, ořezané pastelky asi 10 barev (tužky a pastelky nejlépe trojhranné), gumu, ořezávátko, kovové nůžky s kulatou špičkou, tenký černý fix Centropen, zvýrazňovač, pero (dop. zn. Pilot gumovací + náhradní náplň do pera – budeme potřebovat až později cca od prosince)
 • do aktovky: desky na sešity, obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity (v září - rozměry obalů budou upřesněny), pravítko - trojúhelník
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 s 2 fixy a hadříkem, vysunovací lepidlo, euroobaly asi 20 ks, svoji fotografii, balení papírových kapesníčků v krabičce
 • na výtvarnou výchovu: štětec (alespoň 2x kulatý a 4x plochý – různé velikosti), vodové barvy, voskovky, suché pastely, olejové pastely, fixy, silný permanentní fix černý, barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování vel. A4, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus – rozměr vhodný na lavici
 • na tělesnou výchovu: sáček nebo látkovou tašku - cvičební úbor (tričko, teplákovou soupravu, obuv do tělocvičny - neklouzavou, obuv na ven)

POMŮCKY PROSÍM OZNAČIT JMÉNEM!!!


Organizace prvního školního týdne roku 2019/2020 v 1. ročníku

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019 v 7:50.

Pondělí 2. září

 • jedna vyučovací hodina (7:50 – 8:30)
 • přivítání ve třídě (rodiče jsou přítomni)
 • po přivítání žáků – schůzka s rodiči ve třídě (děti počkají ve školní družině – seznamovací aktivity)

 Úterý 3. září

 • prvňáci budou mít 2 vyučovací hodiny (7:50 – 9:30)
 • od 9:30 funguje školní družina

 Od středy 4. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace školního roku 2019/20

1. pololetí

 • začíná v pondělí 2. 9. 2019
 • končí ve čtvrtek 30. 1. 2020
 • podzimní prázdniny: úterý 29. 10. – středa 30. 10. 2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020

 2. pololetí

 • začíná: 3. 2. 2020
 • končí: 30. 6. 2020
 • jarní prázdniny: 10. 2. – 16. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
 • hlavní prázdniny: středa 1. 7. – pondělí 31. 8. 2020
 

Vzdělávání v ZŠ a MŠ Rosice – organizace, fungování a provoz školy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

 • Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP „Škola otevřená všem“, který vychází z obecných cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní vzdělávání má pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka (podrobnější informace na internetových stránkách školy: http://www.skola-rosice.net/svp).
 • Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

 

Organizace výuky, školní družina

 • Začátek vyučování v 7:50 hodin.
 • Školní budova je pro žáky otevřena od 7:30 hodin.
 • Provozní doba školní družiny (dle potřeb a zájmu lze provozní dobu upravit).

ranní: 6:15 – 7:30 hodin

odpolední: do 16:00 hodin

 • Poplatek za družinu – 120 Kč za měsíc.
 • Vzhledem k přístavbě budovy MŠ bude prostor školní družiny dočasně omezen (družina nebude mít svůj kmenový prostor).

 

Stravování ve školní jídelně

 • Modernizovaná jídelna s rozšířenou nabídkou nápojů, salátovým barem apod.
 • Stravné se hradí platebním příkazem na účet školy s číslem: 195 425 286/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené.
 • Platbu je nutné uhradit vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující (pokud není zaplaceno včas, je dítě od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze stravování), první platba je do 20. 8.
 • Cena pro 1. – 4. ročník je 25 Kč/oběd (měsíční průměr 500 Kč).
 • Odhlašování obědů do 7:30 na tel. čísle 469 667 217, první den nemoci je možné oběd odebrat v jídlonosiči. Rodič je povinen stravování v případě nepřítomnosti žáka odhlásit!