Informace pro rodiče 1

Aktuální informace

Lovci perel - čtenářská aktivita - od 23. září budou mít žáci možnost zapojit se do aktivity Lovci perel - informace budou na nástěnce naproti 2. třídě (seznam knih je kromě nástěnky také v příloze tohoto článku). Zapojit se mohou i nečtenáři, kterým zatím předčítají rodiče. Za vyplněné otázky ke knihám získávají děti perly. Aktivita bude vyhodnocena na konci školního roku. 


Nabídka fotografování: Vánoční fotografování, Slabikářové foto (fotografování prvňáků) - informace jsou uloženy v přílohách tohoto článku, dále žáci budou mít vloženo v diáři v papírové podobě. V případě zájmu o fotografování vyplňte a odevzdejte třídní učitelce.


Informace k plaveckému výcviku:

Plavecký výcvik 1. - 3. ročník

 Termíny lekcí: 7. 10. – 16. 12. 2018 (vždy v pondělí), 10 lekcí

Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, svačina ve škole, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd.

 Žáci, kteří se neúčastní – výuka ve škole - žáci budou mít v tento den místo plavání 2 hodiny Tv (informace budou upřesněny).

S sebou: plavky, ručník, mýdlo

Předpokládaná cena: 1200 Kč (včetně dopravy), zálohu 600 Kč je nutno uhradit před zahájením kurzu (nejpozději 1. 10. 2019)

Dítě musí být k plaveckému výcviku zdravotně způsobilé – je potřeba doložit Posudek od lékaře (pozn. je možné využít např. Posudek, který mělo dítě na tábor, školu v přírodě, předchozí plavecký výcvik apod. - platnost posudku je 24 měsíců od data vydání). Posudek a Závaznou přihlášku prosím odevzdat do pátku 20. 9.2019.

Lístečky jsem rozdala i dětem, které předběžně přihlášeny nebyly nebo lísteček nebyl vyplněn - pokud o plavání nemáte zájem, uveďte prosím na přihlášku jen jméno a informaci NEMÁME ZÁJEM.Děkuji.


Prosím rodiče, kteří ráno přivádějí žáky do školy, aby se s nimi rozloučili již na chodbě u skříňky - do třídy žáci přicházejí již sami, sami si připravují pomůcky na výuku; je potřeba, aby žáci přicházeli do třídy v určenou dobu - nejdříve v 7:30, nejpozději 7:45 (pokud děti přijdou dříve, čekají před prosklenými dveřmi nebo ve školní družině; při předčasném příchodu není nad žáky zajištěn dozor, pozdní příchod narušuje přípravu pomůcek a začátek výuky) Děkuji za respektování těchto pokynů.


Do pátku 13. 9. by měli mít všichni žáci vyplněnou stránku s osobními údaji v Diáři i v Notýsku.


Mimo konzultační dny se můžete v případě potřeby s učiteli sejít v době jejich konzultačních hodin - přehled konzultačních hodin jednotlivých učitelů bude vlepen v diáři - vzadu) nebo v jiném předem domluveném termínu, konzultační hodiny M. Pavlíková: čtvrtek 13:00 - 13:45, schůzku je vždy potřeba předem domluvit.


V případě, že potřebujete uvolnit žáka z vyučování z důvodu dovolené, je potřeba podat příslušný formulář minimálně 14 dnů předem (formuláře - na webu školy).


Do areálu školy je zakázáno vjíždět auty z důvodu bezpečnosti dětí a probíhajících stavebních prací.


 Děkuji za spolupráci


Obaly na  pracovní učebnice a sešity

- rozměry obalů: A4 nakonec pouze 4x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (rozměr 276 x 218 x 5 mm)

- v průběhu školního roku ještě obal na Slabikář (rozměr 217 x 302 x 15 mm), obal A4 3x (Matematika 2. díl a dvě Písanky) a obal A5 s otvíráním po kratší hraně "na šířku" 1x (na školní sešit Čj: http://www.lencova.eu/cs/uvod/shop/comenia_script_shop/shop_sesit_a5)

Všechny sešity a učebnice, které žáci dostali prosím obalit nejpozději do pátku 13. 9.

 

POMŮCKY: Co potřebujeme do 1. třídy

 • do penálu: dvě ořezané tužky č. 1, 2, ořezané pastelky asi 10 barev (tužky a pastelky nejlépe trojhranné), gumu, ořezávátko, kovové nůžky s kulatou špičkou, tenký černý fix Centropen, zvýrazňovač, pero (dop. zn. Pilot gumovací + náhradní náplň do pera – budeme potřebovat až později cca od prosince)
 • do aktovky: desky na sešity, obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity (v září - rozměry obalů budou upřesněny), pravítko - trojúhelník
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 s 2 fixy a hadříkem, vysunovací lepidlo, euroobaly asi 20 ks, svoji fotografii, balení papírových kapesníčků v krabičce
 • na výtvarnou výchovu: štětec (alespoň 2x kulatý a 4x plochý – různé velikosti), vodové barvy, voskovky, suché pastely, olejové pastely, fixy, silný permanentní fix černý, barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování vel. A4, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus – rozměr vhodný na lavici
 • na tělesnou výchovu: sáček nebo látkovou tašku - cvičební úbor (tričko, teplákovou soupravu, obuv do tělocvičny - neklouzavou, obuv na ven)

POMŮCKY PROSÍM OZNAČIT JMÉNEM!!!


Organizace školního roku 2019/20

1. pololetí

 • začíná v pondělí 2. 9. 2019
 • končí ve čtvrtek 30. 1. 2020
 • podzimní prázdniny: úterý 29. 10. – středa 30. 10. 2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020

 2. pololetí

 • začíná: 3. 2. 2020
 • končí: 30. 6. 2020
 • jarní prázdniny: 10. 2. – 16. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
 • hlavní prázdniny: středa 1. 7. – pondělí 31. 8. 2020
 

Vzdělávání v ZŠ a MŠ Rosice – organizace, fungování a provoz školy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

 • Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP „Škola otevřená všem“, který vychází z obecných cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní vzdělávání má pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka (podrobnější informace na internetových stránkách školy: http://www.skola-rosice.net/svp).
 • Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

 

Organizace výuky, školní družina

 • Začátek vyučování v 7:50 hodin.
 • Školní budova je pro žáky otevřena od 7:30 hodin.
 • Provozní doba školní družiny (dle potřeb a zájmu lze provozní dobu upravit).

ranní: 6:15 – 7:30 hodin

odpolední: do 16:00 hodin

 • Poplatek za družinu – 120 Kč za měsíc.
 • Vzhledem k přístavbě budovy MŠ bude prostor školní družiny dočasně omezen (družina nebude mít svůj kmenový prostor).

 

Stravování ve školní jídelně

 • Modernizovaná jídelna s rozšířenou nabídkou nápojů, salátovým barem apod.
 • Stravné se hradí platebním příkazem na účet školy s číslem: 195 425 286/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené.
 • Platbu je nutné uhradit vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující (pokud není zaplaceno včas, je dítě od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze stravování), první platba je do 20. 8.
 • Cena pro 1. – 4. ročník je 25 Kč/oběd (měsíční průměr 500 Kč).
 • Odhlašování obědů do 7:30 na tel. čísle 469 667 217, první den nemoci je možné oběd odebrat v jídlonosiči. Rodič je povinen stravování v případě nepřítomnosti žáka odhlásit!
PřílohaVelikost
PDF icon ZŠ slabikářové foto.pdf4.89 MB
Soubor vánoční foto ZŠ.docx265.64 KB
Soubor Lovci Perel.docx107.51 KB