Informace k přijímacímu řízení

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATU je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2017 v řádném termínu zkoušky.
Testy CERMATU by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2017/2018 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.


Přihláška ke studiu na střední škole - použití platného tiskopisu vydaného MŠMT

Zápisový lístek je součástí přijímacího řízení, žák jej odevzdá v případě přijetí a zájmu o studium na příslušnou školu do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení o přijetí uchazeče na příslušnou školu ( oznámení o přijetí ke studiu je  formou seznamu přijatých žáků, který zveřejní ředitel příslušné školy ), v případě nepřijetí obdrží uchazeč písemné vyrozumění a zákonný zástupce má možnost, podat odvolání do 3 pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění. Zápisový lístek vydá příslušná  základní škola pouze zákonnému zástupci. 

Přihlášky ke studiu na středních školách musí být doručeny nejpozději k termínu 1. březen 2018 na příslušnou SŠ.

Na SŠ s talentovou zkouškou se termíny podání nemění, přihlášky 30. listopad 2017. 

Státní přijímací zkoušky 2018 jsou jednotné.

I. termín: 12. duben 2018 ( maturitní obory), 13. duben 2018 víceletá gymnázia

II.termín:16. duben 2018 ( maturitní obory), 17. duben 2018 víceletá gymnázia

náhradní termíny pro uvedené obory: 10. a 11. květen 2018

umělecké školy: talentové zkoušky:  2.1.2018  –  15.1.2018

konzervatoře: 15.1.2018 – 31.1.2018

 

Užitečné webové stránky: www. infoabsolvent.cz, nabízí informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.