Informace

Konzultační hodiny ve š.roce 2018/19

pedagog

třídnictví

funkce

čas konzultace

poz.

Brdíčková Dana

--

ředitelka

 po   8:45 - 9:30
   čt     9:45 - 10:30

Lyžařský výcvik 2019 - rozpis plateb

Platby za lyžařský výcvik si je možné rozložit dle níže přiloženého rozpisu. Je nutné dodržet termíny, jindy platba není možná.

Platba lyžařského výcviku 2019 – rozpis:

25.9.2018

18.10.18

20.11.18

19.12.18

22.1.19

Celkem

800Kč

Dle uvážení

Dle uvážení

Dle uvážení

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna
Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 19.10. a 19.11.2018 mimořádné volno. Důvodem je cyklus seminářů pro pedagogy. Školní družina bude v provozu pro předem přihlášené žáky se zaplaceným obědem na tento den (50Kč).
Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Vyjádření rodičů do stanoveného termínu:
1. řed. volno - 63
2. řed.volno + ŠD + oběd 50Kč - 14
3. exkurze, muzeum, ..  - 15

Ostatní vyjádření nedodali.

Výuka v termínech vzdělávání pedagogického sboru

Ve dnech 24.9., 19.10. a 19.11.2018 se část pedagogického sboru účastní vzdělávacího kurzu. V tyto dny bude výuka probíhat mimo školu, pro žáky jsou připraveny vzdělávací akce v regionu (muzea, exkurze, přírodovědná túra,divadlo, hvězdárna,...). Školní jídelna a školní družina bude v běžném provozu. Díky tomuto nastavení tedy není nutné vyhlásit v uvedených termínech ředitelské volno. Podrobné info k akcím obdrží žáci písemně s předstihem.

Školní klub KOŠ nebude

Vážení rodiče, vzhledem k velmi malému zájmu o školní klub komunitní školy nebude tento v letošním roce otevřen. Kapacita školní družiny je zcela naplněna, a to až do konce její denní provozní doby, tj. do 16hod. odpoledne. Přijetí nového dítěte do školní družiny je možné jen v případě odhlášení některého ze stávajících přihlášených.

D.Brdíčková, řed. školy

Rodičovské schůzky

4.9.2018 v 15:30 se konají rodičovské schůzky zákonných zástupců žáků 2. - 9.třídy. Na schůzkách budou podány informace týkající se nového školního roku a odhlasováno nastavení vzájemné spolupráce. Proběhne volba zástupců do sdružení rodičů ROSA I.

Organizace š.roku 2018/19

1.pololetí:

začátek

3.9.2018

 

konec

31.1.2019

2.pololetí

začátek

1.2.2019

 

Nepostrádáte např. mikinu? - Zapomenuté

V letošním š.roce zůstalo poslední den nebývale mnoho zapomenutých mikin, přezůvek, tenisek, čepic apod. ve školních šatnách. Nejsou to zrovna levné položky, proto máte možnost přijít do školy (po domluvě s p.školníkem) a podívat se, zda něco není vašich dětí.

Nevyzvednuté věci budou na konci prázdnin dány do kontejneru.

Seznam pomůcek pro š.rok 2018/19

Seznamy pomůcek na š.rok 18/19 hledejte v oddíle Výuka ve třídě, do které žák chodil ve š.r.17/18.

Třídní schůzky - 4.čtvrtletí 17/18

Dne 5.6.2018 se konají letošní poslední třídní schůzky. Společná část proběhne od 15:30hod a zákonní zástupci zde dostanou informace k příštímu školnímu roku (pomůcky, co pořídit, finanční otázky apod.), k chování a další. Pokud je váš syn/dcera na nedostatečnou z některého předmětu nebo má absenci takovou, že bude skládat (dle š.řádu) doplňující zkoušku, měli byste být upozorněni na nutnost Vaší účasti zápisem v ŽK. Pokud je prospěch a chování žáka v obvyklém souladu, na konzultace u jednotlivých učitelů není nutné se psát.

Zároveň každý zákonný zástupce na společné schůzce bude v rámci zavedení GDPR požádán o podpis předloženého dokumentu -  Souhlasu.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Informace