Informace

Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

Nové mobilní telefonní číslo do sborovny ZŠ

Od 14.5.2019 je možné pro kontakt s vyučujícími (omluvenky, info o žákovi apod.) používat mobilní telefonní spojení

+420 605 940 587.

100let rosického sportu

http://www.skola-chrast.net/userFiles/images/2018-2019/beh-vitezstvi.jpg

Rozpočet organizace

Informace o schváleném rozpočtu a střednědobém výhledu organizace najdete v příloze pod článkem.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 9.5.2019 a 10.5.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

Třídní schůzky

Dne 15.4.2019 se konají třídní schůzky spojené s krátkou přenáškou MAS SKCH Asistent prevence zdraví na závažné téma, které i naše škola dlouhodobě řeší, zároveň budete seznámeni s právními dopady při nedodržení zákonných postupů. Společná část proběhne v čase 15:30 – 16:30. Individuální konzultace proběhnou jako obvykle podle rozpisů jednotlivých vyučujících ve složení učitel-zák.zástupce-žák.

Výsledky zápisu do 1.ročníku ve školním roce 2019/2020

 

Registrační číslo P 21/2019: Žádost o odklad

V Rosicích dne 30.4.2019                                Mgr.D.Brdíčková v.r.

 

Konzultační hodiny 15.4.2019 - Brdíčková

Vyhlídkové lety z Dobrkova

 

 Do školy nám přišla tato nabídka:

               Zveme Vás s dětmi i důchodce              

            na 2. jarní     VYHLÍDKOVÉ   L E T Y

                   provádíme i FOTOLETY pro profíky

              v neděli  7. 4. 2019. / náhradní den 14.4.         

                    z letiště  L U Ž E  -  Dobrkov

               nad okolí, Košumberk, Chroustovice i Nové Hrady

Vzkaz rodičům

Pokud postrádáte svršky vašich dětí, zajděte do školy a obraťte se na pana školníka. Za období od podzimu opět nashromáždil velký plastový pytel oblečení všeho druhu. Bohužel, všechny děti tvrdí, že jejich není. V příštím týdnu tedy bude vše k nahlédnutí, později bude ošacení odneseno do příslušných kontejnerů v obci.

 

Prohlídka byla ukončena 1.3.2019, zbylé věci odnese p.školník do kontejneru v obci dne 5.3.2019.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace