Informace

Nabídka podpory žákům ve škole

Vážení rodiče, v nejbližším čase by vám měla do mailů dorazit nabídka aktivit vedených spec.pedagožkou Mgr.Zimmermannovou. Vše bude díky našemu zapojení do programu IKAP nabízeno zdarma. Prosíme o sdělení případného zájmu tak, aby aktivity byly zahájeny na začátku října.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

Rozvrh pro 1.9. a 2.9.22

1.9.22 je výuka 2.-9.třídy 1.hodinu, pak žáci odchází domů, přihlášení mohou být do 12hod. v ŠD.

2.9.22 2.-9.třída výuka 1. - 4.hodinu - třídnické práce, přihlášení mají oběd v ŠJ.

1.třída  - dle pokynů třídní učitelky.

Od 5.9.22 výuka podle stálého rozvrhu.

Školní jídelna informuje

Školní jídelna informuje

 


 

Vzhledem ke stávajícímu vývoji cen potravin, jsme nuceni od 1.9. 2022 upravit úhradu za poskytovanou stravu. Prosíme Vás tedy, abyste si upravili trvalé příkazy k platbě.

 

 Děkujeme za pochopení.


 

KATEGORIE ZŠ

Aktualizace -Školní pokladna on line

Pokud poukážete určitý obnos na účet pokladny, částka se vám připíše s časovou prodlevou. Výpis o stavu účtu bude aktualizován 1x/týden. (Je to obdobné jako aplikace Strava.cz).

 

 

 

Vážení rodiče, od nového školního roku budou probíhat potřebné platby za pomůcky, výlety, exkurze, kulturní aktivity atd. přes on line aplikaci Školní pokladna online. Na třídních schůzkách si odsouhlasíte výši startovací částky, kterou vložíte dle instrukcí na školní konto vašeho dítěte. Z něj pak budou třídní učitelky čerpat potřebné platby. Vše bude pro vás v systému viditelné a transparentní. Díky tomu nebude třeba, aby děti nosily do školy finanční částky pro jednotlivé platby.

Vše bude platit pro žáky ZŠ i děti MŠ.

Naše Aneta je olympijskou reprezentantkou!

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2022 se konaly v Olomouckém kraji od 26. 06. 2022 - 30. 06. 2022 za účasti 3539 sportovců ve 20 sportech a 73 disciplínách.

Zápis do 1.ročníku ZŠ - UKRAJINA

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи             Mgr.Dana Brdíčková

Zápis do MŠ - UKRAJINA

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка              Mgr.Dana Brdíčková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

Vyhlášení ředitelského volna ZŠ a uzavření MŠ

Na 18.5.2022 vyhlašuji ředitelské volno z technických důvodů – celodenní odstávka vody. (zákon č. 561/2004, § 24, odst.2).
V provozu nebude ani školní družina, ani školní jídelna.

MŠ bude tento den ze stejných důvodů uzavřena.

Konzultační hodiny 7.6.2022 - Brdíčková

Výsledky zápisu do 1.ročníku ve š.roce 2022/23

Stránky

Subscribe to RSS - Informace