Informace

Potřebujete hlídání? Kraj rozšiřuje síť škol pro všechny profese

Nyní se výčet profesí rozšiřuje také pro ostatní dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky dané školy. Zároveň kraj přidal do sítě další dvě školy.

Šesťáci vítězi soutěže v angličtině

Sdělte nám vaše možnosti

Doba uzavření škol bude delší, než jsme zpočátku mysleli. Byla bych ráda, když mi vyplníte tabulku v níže uvedeném odkazu pro plánování další práce pro žáky tak, aby to příliš nezatěžovalo rodiče.

https://docs.google.com/document/d/1pM552ZuDPYIVxRCAj3fAUTxOPIBnmNj4F1kLm172oAg/edit?usp=sharing

Prosba - rodičům

Vážení rodiče, protože se množí stížnosti v rámci republiky na neúměrné množství učiva zadávaného učiteli, vězte, že:

- každý žák by měl denně dodržet školní režim - tedy učitelé by měli zadávat práci na vyučovací hodiny (v týdenním součtu) - vyučovací jednotka má 45min.

- žáci by vámi měli být kontrolováni z hlediska pracovní kázně - tedy, že v daném čase pracují

- určitě využijte kontakty a dejte učitelkám na vědomí, pokud je problém (nevíte, žák nerozumí)

Důrazné upozornění!!

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.

Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

Věřím, že v této nelehké době nám všem záleží na rychlém vyřešení situace a podle toho se budeme chovat.

Aktualizováno 18.3.20 Zápis do 1.třídy

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy se uskuteční  v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

NOVÉ ! Zápis do 1.třídy

Nové 18.3.2020

Z rozhodnutí vlády:

Zápisy do ZŠ budou bez přítomnosti žáků

Základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Zápisy budou dle plánu od 1. do 30. dubna, uvedlo Ministerstvo školství.

O konkrétním postupu v ZŠ Rosice budeme včas informovat.

 

Protože se množí dotazy k termínu zápisu do 1.ročníku, sděluji:

Milí žáci, vážení rodiče

NOVÉ 16.3.2020

Od 17.3.2020 v rámci vyhlášení karantény v ČR mají všichni zaměstnanci školy nařízenu práci z domu. V případě potřeby budou kontaktní přes služební maily, případně přes soukromé telefony.

Objekt školy kontroluje p.školník.

Nutné administrativní úkony v rozsahu max. 3hod.denně -p.Janečková.

 

 

Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.

Milí žáci/žákyně, vážení rodiče,
dle dohody Pedagogické rady a dle pokynů ředitelky školy předáváme důležité informace.

SCIO testy zdarma

Výuka s Českou televizí

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace