Informace

Třídní schůzky -3.čtvrtletí

Dne 19.4.2018 se konají třídní schůzky. Společná část proběhne v čase 15:30 - 16:00 v kmenových třídách, na konzultace se dopište v rozpisech jednotlivých vyučujících. Pokud v daném čase nemůžete, každý vyučující má stálé konzultační hodiny, kdy vám bude k dispozici, případně si předem domluvte schůzku jindy. V době výuky ( včetně přestávek) mají vyučující zakázáno podávat informace. Děkujeme, že toto respektujete.

Konzultační hodiny 19.4.2018 - Brdíčková

Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

 Zápis

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd tedy budou celorepublikově probíhat v dubnu.
                                  Termín zápisu v naší škole je ve středu 4.4.2018.

Návrh rozpočtu pro rok 2018

V kontextu rozpočtu naší školy připojuji článek z Učitelských novin o rozpočtovém určení daní, o částkách plynoucích na 1 žáka takové obci, která má školu.

Lyžařský výcvik 2018 za dveřmi

Připomínám, že 17.1.18 je poslední termín doplacení celého výcviku - ráno před vyučováním, což prosím respektujte. V době konání rodičovských schůzek na to nebude prostor. Pokud chcete dětem dopřát půlden v termálech, je nutné připlatit 500Kč.

Info k odjezdu, pobytu a návratu najdete v příloze.

LV 2018 - doplatek

Dne 17.1.2018 7:35 - 7:45  je poslední termín pro celkové zaplacení letošního lyžařského výcviku, termín i čas je nutné dodržet!!

Třídní schůzky za 1.pololetí

Dne 17.1.2018 se konají třídní schůzky a konzultace s pedagogy. Společná část ve třídách je v čase 15:30 - 16:00, konzultace dle rozpisu učitelů. Vždy je vyžadována účast žáka se zákonným zástupcem, toto nařízení ředitelky školy dodržujte, učitelé mají pokyn, aby jinak konzultace neproběhla (omluvou je samozřejmě nemoc). Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné jen po předchozím potvrzení vyučujícícm.

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 17.1.2018 - Brdíčková

Na uvedeném odkaze se můžete zapsat na konzultaci, vždy zároveň vyžadujeme účast žáka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit#gid=0

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na dny 21. a 22.12.2017 mimořádné volno.

Důvodem jsou technické a administrativní úkony v rámci sloučení organizací.

Realizace projektu pro aktivity výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Stránky

Subscribe to RSS - Informace