Informace

Ředitelské volno

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

Ad roušky ve třídách

Na základě konzultace s KHS sděluji:

pokud se žák léčí s alerií, astmatem apod. a doloží o tom potvrzení odborného lékaře, lze mu ve třídě prominout nošení roušky za předpokladu, že v lavici bude sedět sám, s dostatečným odstupem, v dosahu větrání.

Covid k 17.9.2020 - nový pokyn pro celou republiku

Vzhledem k situaci v ČR je s platností od 18.9.20 vydán pokyn pro celou ČR:

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Žáci prvního stupně dále nosí roušky ve všech společných prostorách školy mimo třídy.

Velmi prosíme rodiče, aby s dětmi i doma probrali způsob zacházení s rouškami - ukládat jedině do sáčku, nesahat na obličejovou část, nasazovat těsně, měnit během dne (2.st.) min. 1x, každý den mít čisté,......Pokud toto není dodržováno, je nošení roušky ohrožující.

Děkujeme za spolupráci.

Konzultační hodiny v š.roce 2020/21

Rozpis konzultačních hodin 2020/21

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

Út

7:30 – 8:30

Brožková Petra

St

13:30 – 14:00

Ovoce a mléko do škol - dodávka v 39.týdnu

V 39. týdnu Vám ve školních projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol dodáme:

 

 

 

Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

COVIDOVÁ PRVIDLA - výňatek z Manuálu MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s některými nejdůležitějšími pravidly ohledně virového onemocnění COVID-19. Budeme se samozřejmě snažit přijímat taková opatření, abychom v co největší míře zajistili ochranu zdraví - jak žáků, tak i zaměstnanců školy. Škola je vybavena dezinfekcí, mýdlem, jednorázovými ručníky, částečně bezkontaktními osoušeči rukou a ve všech prostorách se bude často větrat.

Situace se nyní po skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.

První školní týden 2020-21

Organizace v prvním týdnu

Rodičovské schůzky

Dne 2.9.2020 proběhnou od 15:30hod. rodičovské schůzky 2.-9.třídy v kmenových třídách. Třídní schůzka 1.třídy proběhne 1.9.20 dopoledne v rámci prvního dne (8:30). Všechny prosíme o použití roušky.

Upozornění

Vzhledem k opatřením v rámci covidové epidemie upozorňuji, že do školní budovy bude do odvolání umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby zazvoní a sdělí, co potřebují, do budovy nevstupují.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace