Informace

Cena obědů od 1.1.2021

Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na potraviny dochází od 1.1.2021 k mírnému navýšení ceny stravování ve školní jídelně. Prosíme, upravte si včas adekvátně vaše trvalé platební příkazy.

 

 

Kategorie

Organizace návratu do školy k 30.11.2020

Od 23.11.20 – 1.+2.třída ve škole,  žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl.vchodem do tříd, zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě.

Výuka 1.- 4.hodinu, odchod domů/do ŠJ. Po obědě každá třída má své oddělení, zde probíhají aktivity s pedag.pracovníkem do 15:30. (ŠD + 1.TŘÍDA).

 V 15:30 PŘESUN z ŠD do 2.třídy, do 16hod. dohlídání ve 2 třídách Cimburková.

Od 30.11. ranní družina od 6:30, organizace viz týden od 23.11.20.

ŠD pro 3.třídu není zajištěna.

30.11.20(LICHÝ) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

7.12. 20 (sudý) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 7. a 8.třída ve škole

14.12.20 (lichý) -  1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

Volby do školské rady na období 2020 - 2023 - zákonní zástupci

Ani po prodloužení termínu nebyla dosažena alespoň 50% účast ve volbách. Z tohoto důvodu proběhne 2.kolo voleb, termín bude oznámen do konce listopadu.

Protože se voleb do školské rady zúčastnilo méně než 50% rodičů, je termín voleb online prodloužen do 20.11.20. Pokud by se ani poté účast nenaplnila, bude vyhlášeno 2.kolo voleb do 60dnů.

Dodávka pro 1. a 2.třídu - BOVYS

 Žáci prvních a druhých tříd se vrací do lavic, pro ně tento týden na posilněnou pošleme potřebnou dávku vitamínů ve čtvrtek 19. listopadu.

ve 47. týdnu budeme dodávat:

AKTUALIZACE - Výuka od 18.11.20 - 1. + 2.třída

 

Rodičovské schůzky

Od 19.11.2020 od 15 hodin se budou konat rodičovské schůzky.Vzhledem k situaci v on line prostředí MS Teams, tedy tam, kde probíhá distanční výuka žáků. Pokud tedy budete buď vyzváni k účasti na konzultaci nebo sami budete chtít s učiteli mluvit, zapíšete se jako obvykle do rozpisů jednotlivých učitelů zde na webu, ti vám pak na vámi uvedený mail pošlou odkaz - pozvánku k připojení. Na něj pouze kliknete a pokud se nic nepokazí, spojíte se s učiteli on line. Ke konzultacím jako obvykle vezměte i své děti, kterých se konzultace týká.

Obědy pro žáky v distanční výuce

Obědy pro žáky v distanční výuce se vaří a výdej je bez změn.

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled

Školská rada - návrh kandidátů

Za zákonné zástupce byli navrženi tito kandidáti:

Eccles Lenka

Hesová Iva

Paulusová Kateřina

Theuerová Hana

Zemanová Petra

Volba proběhne on line formou, kdy každý volič obdrží odkaz na hlasování. Volby proběhnou od 16.11. do 17.11.2020.

K předání odkazu budou použity Vámi poskytnuté kontaktní maily či mobilní telefony.

 

 

Prosíme - sdílejte - Daruj notebook

Je doba distanční výuky a mnoha dětem chybí potřebné vybavení.Červený kříž založil platformu, která by mohla školám pomoci zlepšit situaci svých žáků. Jejich i naším jménem tedy prosíme o široké sdílení:

https://darujnotebook.cz/

Děkujeme.

 

https://darujnotebook.cz/ck-loga.gif

Stránky

Subscribe to RSS - Informace