Informace

Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

Rozpočty

V příloze najdete povinně zveřejňované dokumenty.

Stávka učitelů

Učitelé naší školy se stávky vyhlášené na středu 6.11.2019 nezúčastní vzhledem k tomu, že na tento den jsou do výuky objednány preventivní programy, na které jsme čekali téměř rok. Na dnešní pracovní poradě všichni vyjádřili stávkujícím podporu a ztotožnili se s jejími důvody:

- nesouhlas s návrhem MŠMT a vlády na rozdělení 10% navýšení objemu prostředků na platy v r. 2020 formou pouze 8% navýšení tarifů

- dosažení 10% navýšení všech platových tarifů ped. pracovníků od 1.1.2020

V areálu ZŠ a MŠ parkování nově

Od 4.11.2019 dochází v oploceném školním areálu i ke změnám dopravním. Nově vytvořená parkovací místa jsou určena zaměstnancům školy, návštěvy a doprovody dětí a žáků mají k dispozici plochu před školou (" u kontejnerů"), případně pro nástup a výstup podl chodníku u školy a  parkoviště u bývalého obecního úřadu.

Nová telefonní spojení ZŠ MŠ

V rámci přestěhování do nové budovy MŠ jsou nastavena telefonní spojení pevných linek takto:

Brdíčková - rozpis konzultací 12.11.2019

Stěhování MŠ

Od 25.10. do 1.11.2019 proběhne postupné stěhování mateřské školy do nové budovy v areálu ZŠ. Pokud jste ochotni pomoci zaměstnancům ZŠ a MŠ, rádi vás přivítáme v těchto dnech. Budeme balit materiál, část nábytku a vybavení ve staré budově a převážet do nové. Zde se vše bude vybalovat a ukládat do nových úložných prostor.

(info k stěhování podá H.Kerhartová - tel.739427497)

4.11.2019 bude provoz MŠ obnoven v nové budově v obvyklých časech. Pokud pojedete autem, parkujte na parkovišti u kontejnerů proti škole, u bývalého obecního úřadu, pro rychlý výstup a nástup lze zastavit podél chodníku u školy. Do oploceného areálu školy nezajíždějte.

PORUCHY CHOVÁNÍ ANEB DĚTI NEKLIDNÉ, ZLOBIVÉ A ZLÉ

Realizační tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II vORP Chrudim si Vás dovoluje pozvat na besedu s Ph

Další zapojení školy do projektu OP VV Šablony II

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Od 1.září 2019 realizujeme další projekt z OP VV - Šablony II. Díky němu na škole pracují školní asistentky v MŠ a ŠD, kariérová poradkyně pomáhá žákům při výběru a směřování k dalšímu vzdělání. Mnoho pedagogů nabídlo potřebným možnosti doučování, připravíme i několik projektových dnů ve škole a mimo ni. Několik pedagogických pracovníků si vyzkouší spolupráci v tandemu.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 31.10. – 1.11.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina nebude v provozu

Stránky

Subscribe to RSS - Informace