Informace

Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

Školní družina zcela naplněna

Vážení rodiče,

Mobilní rozhlas v Rosicích a naše škola

Zhruba před 14dny obdrželi naši žáci a jejich prostřednictvím i rodiče informační leták o mobilním rozhlase v Rosicích.  Jeho prostřednictvím už zaregistrovaní dostávají užitečné informace ze života obce. Protože naše škola počítá s tím, že využije nabídky pro předávání informací zákonným zástupcům i veřejnosti přes toto medium, velmi všem registraci doporučujeme. Pokud by někdo měl zájem o zaregistrování, ale registrace se mu z jakéhokloiv důvodu nedaří, stačí formulář pro mobilní rozhlas vyplněný předat ve škole, registarci pak pro vás zajistíme.

Konzultační hodiny 6.6.2019 - Brdíčková

Konzultační odpoledne

Dne 6.6.2019 se koná konzultační odpoledne pedagogů se zákon.zástupci a žáky. V případě potřeby bude zák.zástupce ke konzultaci vyzván pedagogem, zák.zástupce se samozřejmě může zapsat i bez vyzvání (žádá-li si informace). Každá třída pak může mít odlišný program dle pokynů třídních učitelů.

Nové mobilní telefonní číslo do sborovny ZŠ

Od 14.5.2019 je možné pro kontakt s vyučujícími (omluvenky, info o žákovi apod.) používat mobilní telefonní spojení

+420 605 940 587.

100let rosického sportu

http://www.skola-chrast.net/userFiles/images/2018-2019/beh-vitezstvi.jpg

Rozpočet organizace

Informace o schváleném rozpočtu a střednědobém výhledu organizace najdete v příloze pod článkem.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 9.5.2019 a 10.5.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

Třídní schůzky

Dne 15.4.2019 se konají třídní schůzky spojené s krátkou přenáškou MAS SKCH Asistent prevence zdraví na závažné téma, které i naše škola dlouhodobě řeší, zároveň budete seznámeni s právními dopady při nedodržení zákonných postupů. Společná část proběhne v čase 15:30 – 16:30. Individuální konzultace proběhnou jako obvykle podle rozpisů jednotlivých vyučujících ve složení učitel-zák.zástupce-žák.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace