Informace

Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

Zápis do I. třídy a žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

 Zápis:

Podle §36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

                            Termín zápisu v naší škole je ve čtvrtek 2.4.2020.

Poslední platba lyžařského výcviku!!

Připomínám, že 16.1.2020 od 7 do 7:45hod. je třeba zaplatit celkovou částku za lyžařský výcvik.

Konzultační schůzky 16.1.2020 - Brdíčková

16.ledna se konají konzultace za 1.pololetí

16.1.2020 se konají konzultace zákon.zástupců a žáků s učiteli. Učitelé jako vždy zveřejní rozpis časů na webových stránkách a vy v případě potřeby se zapište dle možností. Pokud potřebu konzultace nemáte a nebyli jste k ní vyzváni pedagogy, vaše účast není nutná.

Schválený rozpočet 2020

Rozpočty

V příloze najdete povinně zveřejňované dokumenty.

Stávka učitelů

Učitelé naší školy se stávky vyhlášené na středu 6.11.2019 nezúčastní vzhledem k tomu, že na tento den jsou do výuky objednány preventivní programy, na které jsme čekali téměř rok. Na dnešní pracovní poradě všichni vyjádřili stávkujícím podporu a ztotožnili se s jejími důvody:

- nesouhlas s návrhem MŠMT a vlády na rozdělení 10% navýšení objemu prostředků na platy v r. 2020 formou pouze 8% navýšení tarifů

- dosažení 10% navýšení všech platových tarifů ped. pracovníků od 1.1.2020

V areálu ZŠ a MŠ parkování nově

Od 4.11.2019 dochází v oploceném školním areálu i ke změnám dopravním. Nově vytvořená parkovací místa jsou určena zaměstnancům školy, návštěvy a doprovody dětí a žáků mají k dispozici plochu před školou (" u kontejnerů"), případně pro nástup a výstup podl chodníku u školy a  parkoviště u bývalého obecního úřadu.

Nová telefonní spojení ZŠ MŠ

V rámci přestěhování do nové budovy MŠ jsou nastavena telefonní spojení pevných linek takto:

Stránky

Subscribe to RSS - Informace