Fyzika 9

Školní rok 2020/2021

23. - 27.11.2020 distanční výuka

Opakování - elektrické obvody, schematické značky, elektrický proud, zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu

Elektrická vodivost pevných látek, kapalin a plynů

Připrav si ŠS a psací potřeby

16. - 20.11.2020 distanční výuka

17.11. - státní svátek - tento týden online hodina NENÍ

9. - 13.11.2020 distanční výuka

Téma: Znázornění zapojení el. obvodů, zapojení měřicích přístrojů

Připrav si učebnici, ŠS a psací potřeby.

2. - 6.11.2020 distanční výuka

Téma: Elektrický proud, schematické značky

Opakování: náboj, napětí - test ve čtvrtek 5.11. od 13:00 do 13:15 přes Teamsy - odkaz na chatu dnes odpoledne, test bude aktivní až ve čtvrtek v uvedeném čase

Nově jsme se učili:

elektrický proud - zodpovězení otázek, zápis o elektrickém proudu

schematické značky - vybrané schematické značky nakresli do ŠS podle učebnice - 2. strana předních desek učebnice - viz příloha DOLE

12. - 23.10.2020 distanční výuka

Téma: Elektrické napětí

1. Zjisti, co je to elektrické napětí. Jak se značí? Jakou má základní jednotku? Jaké jsou další jednotky? Čím se elektrické napětí měří? Otázky a odpovědi si napiš do ŠS. (informace čerpej z internetu nebo z uč. s.14)

2. Uveď, co může být zdrojem elektrického napětí. Zapiš si do ŠS. (informace lze čerpat z uč. s.15-16 text nebo obrázky na s.16 dole)

3. Nakresli si galvanický článek (tzv. monočlánek) z uč. s.18 nahoře vlevo - Schéma monočlánku. Zapiš si do ŠS informace K ZAPAMATOVÁNÍ s. 19 nahoře.

Onliny: úterý 20.10. od 8:50 do 9:30, budeme si kontrolovat tyto tři úkoly a případně si vysvětlovat. 

ODKAZY na videa (elektrické napětí):

Samostudium na 19. - 23.10. - Elektrický proud

- zjisti odpovědi na otázky (uč. s. 20 -22) a zapiš si do ŠS:

Co je to elektrický proud? Jak se značí? Jakou má jednotku? Čím se měří? Jaký je jeho DOHODNUTÝ směr ve vodiči? Jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický proud?

5. - 9.10.2020

Do školy noste: učebnici Fyzika 4 Elektromagnetické děje a ŠS

Učíme se: Elektrický náboj, elektrizování těles, elektrické pole - uč. s. 5 -13, zápis tištěný k vlepení do sešitu + nakreslení 4 obrázků dle zadání; kdo nestihl ve škole (dal přednost zkoušení si pokusů), dokončí doma podle učebnice

29.9. - 2.10.2020

Do školy noste: učebnici Fyzika 4 Elektromagnetické děje a ŠS

Učíme se: Elektrické obvody - zapojení součástek podle schématu (elektronická stavebnice Boffin 100)

21. - 25.9.2020

Opakování: zvukové jevy - ucho jako přijímač zvuku, nadměrný hluk, jednotka intenzity zvuku (bel, decibel), jak se chránit před nadměrným hlukem - zápis + PS8 s.51

14. - 18.9.2020

Opakování: zvukové jevy - rychlost šíření zvuku v různých prostředích, výpočty využívající rychlost zvuku ve vzduchu - PS8 s.49 

7. - 11.9.2020

Opakování: zvukové jevy - co je to zvuk, jak se zvuk šíří, v jakých prostředích, frekvence slyšitelnosti pro člověka (hertzy) - zápis do ŠS + PS8 s.48