Fyzika 8

 

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 19.6.: Hlasitost zvuku a jak se chránit před nadměrným hlukem

Je před námi poslední týden učení. Dozvíte se něco o zvuku a jeho hlasitosti a o tom, jak funguje naše ucho, že zvuku slyšíme.

 • Pusť si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=ADF8lJTzDgs
 • Nebo si přečti text v uč. str. 83 až 85 a prohlídni si tabulku (str. 84) a obrázky.
 • Zapiš si do ŠS:
 • Nadpis Hlasitost zvuku a jak se chránit před nadměrným hlukem
 • Zapiš si - uč. str. 85 - Shrnutí
 • Zjednodušeně si nakresli obrázek lidského ucha (uč. str. 84) včetně názvů jeho částí.
 • Vymysli (nebo zjisti) a zapiš si do ŠS aspoň 5 nápadů, jak se chránit před nadměrným (moc velkým) hlukem.
 • Vyfocené úkoly v ŠS pošli do pátku 19.6. mailem na petra.brozkova@skola-rosice.net.
 • V odpovědi na tvůj mail ti napíšu hodnocení (známku z fyziky) na vysvědčení.
 • Děkuji všem, kteří celé více než 3 měsíce průběžně pracovali a plnili zadané úkoly. V září se k učivu z domácí výuky vrátíme ve škole. Budeme si učivo dovysvětlovat a opakovat. Přinesete si do školy ještě ŠS a PS z 8. třídy, tak si je ukliďte tak, ať je v září najdete :-).
 • Užijte si krásné prázdniny.                                                          p. uč. Brožková

--------------------------------------------------------------------------------------

do 12.6.: Šíření zvuku, frekvence zvuku

 • Zapiš si do ŠS jako zápis - důležité pro pochopení dalšího videa!
 • Nadpis: Zvuk jako vlnění
 • Text - uč. str. 79 Shrnutí
 • Přečti si text a prohlédni si obrázky v uč. str. 80 - 81. Co ses dozvěděl/a zajímavého?
 • Zapiš si do ŠS jako zápis:
 • Nadpis: Vlastnosti zvuku
 • Text - uč. str. 81 - Shrnutí - pouze poslední 3 věty
 • Ultrazvuk a infrazvuk - co to je?
 • Pusť si toto video (8:54): https://www.youtube.com/watch?v=SWGIZ3_Tlpk
 • Zapiš si do ŠS jako zápis:
 • Nadpis: Ultrazvuk a infrazvuk
 • Text - uč. str. 83 - Shrnutí
 • Z druhého videa si zapiš - kde se využívá ultrazvuk (aspoň 4 konkrétní příklady) a kde se využívá infrazvuk (aspoň 1 konkrétní příklad)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 5.6.: Co je to zvuk, jak vzniká a jak se šíří

 • I přesto, že úkol z minulého týdne nebyl těžký a ani časově náročný, splnili ho pouze 3 žáci, a to konkrétně Dominik, Adam a Áďa. Chválím vás za odvedenou práci. Ostatní :-(

Zvuk je mechanické vlnění. Tedy musí se něco vlnit (neboli chvět neboli kmitat), aby vznikl zvuk. Zvuk vzniká chvěním (kmitáním) nějakého tělesa, např. hlasivky, struna u hudebního nástroje, pružná blána u bubínku, vzduchový sloupec ve flétně, deska stolu nebo kovová tyč, do které jsme uhodili atd. Pokud se těleso chvěje pravidelně, vzniká tón (příjemný zvuk). Při nepravidelném chvění vzniká hluk (nepříjemný zvuk).
Aby se zvuk šířil - postupoval prostředím od zdroje zvuku až k přijímači zvuku, např. k našemu uchu - potřebuje vhodné prostředí, které obsahuje částice. Takovému prostředí říkáme látkové. Zvuk se šíří v plynech (např. ve vzduchu - bez toho bychom se neslyšeli), šíří se také v kapalinách (např. ve vodě) a také v pevných látkách (např. dřevu, železu). Nejrychleji se šíří v pevných látkách, pomaleji v kapalinách a nejpomaleji v plynech. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 m/s. To znamená, že za každou sekundu urazí zvuk ve vzduchu 340 metrů.

 • Vyzkoušej si: Zaklepej na stůl, jaky když ťukáš na dveře. Pak dej ucho na desku stolu a zaťukej na stůl stejně jako předtím. Kdy slyšíš zvuk výrazněji?
 • Vyfocený zápis mi pošli mailem do 5.6. Děkuji.
 • V pátek 5.6. od 10:30 do 11:00 bude možné se spojit přes Teamsy - nepovinné - pouze kdo chce. Pokud máš dotazy ohledně učiva fyziky, budu na ně odpovídat. Tématem bude zvuk.

----------------------------------------------------------------------------------------

do 29.5.: Zvukové jevy - úvod

 • Poslední téma, které nás tento školní rok ve fyzice čeká, je ZVUK.
 • Tento týden je tvůj úkol takovýto:
 • 1) Napiš, co o zvuku víš.
 • 2) Napiš aspoň 5 otázek, které tě v souvislosti se zvukem napadnou. Co by jsi chtěl o zvuku vědět?
 • 3) Najdi na internetu nějaká aspoň 2 zajímavá videa, která se týkají zvuku.
 • Všechny 3 úkoly mi pošli - psát můžeš do Wordu, nebo mi to napiš přímo do mailu. Odkaz na videa přilož do mailu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 22.5.: Obnovitelné zdroje energie - geotermální energie a biomasa

 • GEOTERMÁLNÍ ENERGIE:
 • Pusť si toto video, ale nemusíš to poslouchat. Jen si do ŠS nakresli obrázek včetně popisu (popis stačí stručně): https://www.youtube.com/watch?v=dR_HLxbly-k
 • Doplň si zápis:
 • Geotermální energie je energie z jádra Země. Tuto energii získala Země při svém vzniku. Má původ ve zbytkovém teple v jádře a v rozpadu radioaktivních látek v jádře. Tuto energii lze využívat pro vytápění nebo k výrobě elektřiny v geotermálních elektrárnách. V ČR využívá geotermální energii město Ústí nad Labem (vytápí tím plavecké bazény a zoologickou zahradu). Tato energie se využívá na Islandu.
 • BIOMASA:
 • Projdi si tuto prezentaci (stačí si jen proklikat): https://slideplayer.cz/slide/2458699/
 • Do ŠS si stručně zapiš, co je to biomasa a jaké jsou její druhy - snímek č. 2
 • Prohlédni si obrázek dole na stránce nad PŘÍLOHAMI - biomasa a vypiš si do ŠS další druhy biomasy.
 • V pátek 22.5. od 10:30 do 11:30 bude možné se spojit přes Teamsy - nepovinné - pouze kdo chce. Pokud máš dotazy ohledně učiva fyziky, budu na ně odpovídat. Tématem budou zdroje energie - uhlí, ropa, zemní plyn, vítr, voda, Slunce, biomasa a geotermální energie.

----------------------------------------------------------------------------------------

do 15.5.: Obnovitelné zdroje energie - vítr, voda, Slunce

 • Přečti si informace o Obnovitelných zdrojích energie - vítr, voda, Slunce - dole v příloze
 • Na internetu si dohledej obrázky k pojmům, o kterých se píše v textu píše.
 • Do ŠŠ si vypiš nejdůležitější informace, které ses o energii větru, vody a Slunce dozvěděl/a. Pokud máš možnost, můžeš si list vytisknout a vlepit do ŠS jako zápis.
 • Příští pátek 22.5. od 10:30 do 11:30 bude možné se spojit přes Teamsy - nepovinné - pouze kdo chce. Pokud máš dotazy ohledně učiva fyziky, budu na ně odpovídat. Tématem budou zdroje energie - uhlí, ropa, zemní plyn, vítr, voda, Slunce, biomasa a geotermální energie (o posledních dvou se dozvíte během příštího týdne).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 7.5.: Výhody a nevýhody neobnovitelných zdrojů energie (1 vyuč. hodina)

 • Zamysli se nad výhodami a nevýhodami jednotlivých neobnovitelných zdrojů energie. 
 • Zapiš si do ŠS pro každý druh neobnovitelného zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie) jeho 2 až 3 výhody a 2 až 3 nevýhody (může jich být i více, když vymyslíte).
 • Např. uhlí - výhody: je dostupné, těžíme ho v naší republice, patří k levnějším zdrojům energie, máme vybudovaných hodně tepelných elektráren, kde se díky spalování uhlí vyrábí eletřina, díky těžbě mají lidé práci; nevýhody: v místě těžby se ničí krajina, do ovzduší se dostává prach, při spalování uhlí se znečišťuje ovzduší atd.
 • Pokud byste měli s něčím potíže, kontaktujte mě mailem. Je možné se také domluvit na setkání online, v tom případě mě také kontaktujte a domluvíme se na termínu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 30.4.:

Tento týden vychází v pátek 1.5. státní svátek, měli byste pouze 1 hodinu fyziky. Někteří z vás mi napsali, že by potřebovali čas na dokončení úkolu ze 17.4. - zadání níže.

Na tento týden vám tedy nebudu na tuto 1 hodinu zadávat žádný nový úkol. Čas využijte na dokončení úkolu zadaného na 17.4., případně na to, co jste ještě neudělali.

Kdo máte všechno splněno, máte tento týden od fyziky volno.

Pokud máte čas a chcete se něco dozvědět o tématu, kterému se teď ve fyzice věnujeme a právě dnes 26. dubna 2020 se připomíná smutné výročí 34 let od černobylské havárie, můžete si přečíst níže uvedený článek nebo se podívat na nějaké dokumenty (trvají asi hodinu).

Aktuální článek:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/den-plny-strachu-a-radiace-svet-si-pripomina-vyroci-cernobylske-havarie-102369#utm_content=ribbonnews&utm_term=%C4%8Dernobyl&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Na HBO byl zpracován na toto téma seriál (i o něm se v článku výše píše).

Kdo by se chtěl podívat na dobře zpracovaný dokument, doporučuji tento:

https://www.youtube.com/watch?v=uluJrxjJpOs  (z cyklu Vteřiny před katastrofou - Černobyl)

Dále je možné podívat se na tento: 

https://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI&t=452s   (Nultá hodina)

Koho problematika jaderných havárií zajímá, doporučuji dokument o jaderné havárii ve Fukušimě (v Japonsku) v roce 2011 - to není zase tak dávná historie. Havárie souvisí s vlnou tsunami (třeba ta někoho zajímá).

https://www.youtube.com/watch?v=ngeBdnqwRaY  (Vteřiny před katastrofou - Fukušima)

Pokud potřebujete s něčím ohledně fyziky pomoci (něčemu nerozumíte), napište mi a domluvíme se, co s tím.

------------------------------------------------------------------------------------------------

do 24.4.: Neobnovitelné zdroje energie - jaderná energie

 • 1. zadaný úkol - Test Tání a tuhnutí - splnili všichni
 • 2. zadaný úkol - Test Var, vypařování - již splnili všichni, děkuji
 • 3. zadaný úkol - poslat fotku zápisu a vytvořených otázek (Uhlí, ropa, zemní plyn = práce za 2 týdny) - poslali zatím jen někteří (pokud nestíháte, dejte mi vědět, že o práci víte, jen třeba nestíháte)
 • tento týden si opište a obkreslete (nebo vytiskněte a vlepte) zápis o Jaderné energii a jaderných haváriích (DOLE v příloze) = práce na 2 vyučovací hodiny
 • tento týden nemusíte nic posílat


do 17.4.: Neobnovitelné zdroje energie - ropa a zemní plyn

 • test Tání a tuhnutí (byl do 20.3.) - poslali už všichni
 • test Var, vypařování, ... (byl do 27.3.) - mají poslat ještě 2 žáci, ostatním děkuju
  • do ŠS si napiš podnadpis ROPA
  • zápis - viz příloha dole - buď si vytiskni a vlep, nebo opiš
  • Vymysli 5 otázek k textu, zapiš je pod zápis a napiš k nim odpovědi.
  • Totéž udělej pro ZEMNÍ PLYN
  • práci z minulého a toho týdne (zápisy uhlí, ropa, zemní plyn a otázky a odpovědi ve ŠS) vyfoť a pošli mi mailem na petra.brozkova@skola-rosice.net do 17.4.

--------------------------------------------------------------------------------------

do 10.4.: Neobnovitelné zdroje energie - uhlí

 • test Tání a tuhnutí (byl do 20.3.) neposlal už pouze Dominik
 • test Var, vypařování ... (byl do 27.3.) neposlali: Jakub, Ondra, Eliška, Dominik
 • křížovku o ledovcích (nepovinné) poslali - Jakub a Tomáš - chválím
 • do ŠS si napiš nadpis Neobnovitelné zdroje energie
 • podnadpis UHLÍ
 • zápis - viz příloha dole - buď si vytiskni a vlep, nebo opiš
 • Vymysli 5 otázek k textu, zapiš je pod zápis a napiš k nim odpovědi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 3.4.:

 • kdo neposlal test Tání a tuhnutí (byl do 20.3.) - pošlete (neposlali: Dominik a Ondra)
 • kdo neposlal informaci, jak mu šlo procvičování Změn skupenství látek (bylo do 27.3.) - pošlete (poslali zatím jen Adam, Tomáš, Áďa)
 • vraťte se ještě k procvičování Změn skupenství a pošlete mi tajenku - 2 slova o ledovcích (neposlal nikdo)
nové úkoly:
 • opakování - vyřeš do pátku 3.4. test v příloze dole - Var, vypařování atd. a pošli mi ho (kdo má zohlednění - řeší jen 4 cvičení dle svého výběru - ty zakroužkuje)
 • do ŠS si napiš nadpis Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
 • podnadpis Neobnovitelné zdroje energie; pod to: uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
 • podnadpis Obnovitelné zdroje energie: pod to: voda, vítr, Slunce, biomasa, geotermální energie

do 27.3.: procvičuj téma Změny skupenství interaktivně (práce na 2 vyučovací hodiny) na: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1055-tepelne-jevy/1065-zmeny-skupenstvi?scroll=0

Cvičení k procvičování je 9.  "Tání a tuhnutí - výpočty" nedělej, takže jich budeš dělat 8. Každé udělej aspoň 1 krát, lépe 2 krát. Vždy ti to vyhodnotí, jak se ti dařilo.

Až budeš mít procvičeno, napiš mi nejpozději do 27.3., která cvičení ti šla a která ne - na mail: petra.brozkova@skola-rosice.net 

Když si nebudeš vědět rady s ovládáním, napiš mi, poradím. Křížovka se řeší tak, že klikneš na daný řádek, objeví se ti otázka, klikneš do prvního políčka a pak píšeš. Tajenkou je informace o ledovcích - jedná se o 2 tajenky, tedy o 2 slova. Tato dvě slova mi napiš do mailu.

do 20.3.: vyřeš Test Tání a tuhnutí - v příloze DOLE - a pošli mi mailem do 20.3. petra.brozkova@skola-rosice.net

do 18.3.:

přečti si v učebnici kapitolu Sublimace a desublimace (s. 61-62)

zapiš si nadpis Sublimace a desublimace a shrnutí ze s. 62

opiš si a zodpověz otázky ze s. 62/1., 2.

vypracuj v PS úkoly s.28/3., 4.

do 13.3.: vypracuj str. 26 z PS, místo Tabulek vyhledávej na internetu.

do 11.3.: 

přečti si v učebnici kapitolu Var (str. 59 - 61) - už jsme četli ve škole,

napiš si do školního sešitu nadpis Var, nalep si tabulku tvrzení (dostávali jste ve škole v pátek 6.3.)

a napiš si Shrnutí z uč. str. 61.

Pod zápis opiš otázku z uč. s.61/2. a napiš odpověď.

-------------------------------------------------------------------------

ÚNOR

- v pátek 21.2. test - Teplo, tepelné vodiče a izolanty

LEDEN

PROSINEC

- kdo chyběl (Zdravohrátky) - doplní si cv. v PS s. 14 a 16 vše do 11.12.

- na 13.12. DÚ PS s. 17/3.

LISTOPAD

6.11. test - Energie (druhy energie, přeměny energií, polohová a pohybová energie a jejich přeměny), příprava ze ŠS, PL a PS

6.11. ke kontrole ŠS a PS

na 15.11. přinést do školy ukázky jednoduchých strojů (6 ks různých)

na 27.11. pomůcky na výrobu oxidu uhličitého - vybraný žák

--------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN

referát na 2.10., kdo nepsal test na Práci - píše 2.10.

--------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ

na 18.9. DÚ PS str. 4/ vše

na 20.9. test - práce; kdo chyběl, bude psát 25.9.

na 25.9. referát James Watt - 10 zajímavých informací o životě a fyzikálních pokusech nebo objevech (pouze jeden vybraný žák - dobrovolník)

Biomasa pro energii