Fyzika 8

 

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

10. - 14.5.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: Zvuk - https://www.youtube.com/watch?v=2dZeSJZGv44

V pátek: samostatná práce - podle videa si udělej zápis do ŠS - Shrnutí (cca 19. minuta) - 2 snímky (Intenzita zvuku I - hlasitost, Výška zvuku, Tón, obrázky - Hladina hluku a Vliv na člověka)


26. - 30.4.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - vysvětlení kmitání - společný zápis podle videa

nově: Vlnění - pro připomenutí toto video: https://www.youtube.com/watch?v=lyN31l1xcsk

V pátek: samostatná práce - podle videa si do ŠS zapiš, co je to podélné, příčné a stojaté vlnění (u každého si nakresli obrázek a vysvětli slovy)

 

19. - 23.4.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - Test - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje - píšeme v hodině

nové téma: Zvukové jevy

V pátek: samostatná práce

podívej se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=ub0-e8cp1E4&t=177s

Do ŠS si vypiš 5 až 10 podle tebe nejdůležitějších informací a vysvětli je.

Příští týden ve čtvrtek s tím budeme pracovat při online hodině.


12. - 16.4.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - poslední prezentace/referát - Biomasa

V pátek: samostatná práce - Kdo neposlal úkol z minulého týdne, pošle. Kdo poslal, nemá žádný úkol.


6. - 9.4.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - podíváme se virtuálně do JETE (jaderné elektrárny Temelín). Do online hodiny se připojí p. průvodkyně z JETE a hodinu povede ona.

V pátek: samostatná práce - napiš 10 až 15 vět o tom, co ses dozvěděl z virtuální prohlídky jaderné elektrárny Temelín. Napiš to ve Wordu a pošli mi to přes Teamsy do pátku 9.4.2021.

Práci budu hodnotit.


29. - 31.3. 2021 - distanční výuka

Fyzika tento týden není - čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny.


22. - 26.3.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - prezentování (referát/prezentace) témat: Slunce, biomasa, geotermální energie - každá dvojice nasdílí svou práci, prezentuje, zodpoví případné dotazy a nasdílí/dá k dispozici zápis

V pátek: samostatná práce:

podívej se na video o havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Japonsko) (48 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=ngeBdnqwRaY&t=1s


15. - 19.3.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek: online hodina - prezentování (referát/prezentace) témat: voda, vítr, Slunce - každá dvojice nasdílí svou práci, prezentuje, zodpoví případné dotazy a nasdílí/dá k dispozici zápis

V pátek: samostatná práce:

podívej se na video o havárii Černobylu (47 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=uluJrxjJpOs&t=4s


8. - 12.3.2021 - distanční výuka

Všechny dvojici již poslaly otázky k tématům o zdrojích energie.

Dvojice, které již prezentovaly, mi ještě pošlou zápis.

Ve čtvrtek: online hodina - prezentování (referát/prezentace) témat: zemní plyn, jádro - jaderná energie, jaderné elektrárny a havárie - každá dvojice nasdílí svou práci, prezentuje, zodpoví případné dotazy a nasdílí/dá k dispozici zápis

V pátek: samostatná práce - podívej se na videa:

- Štěpná reakce (5 minut): https://www.youtube.com/watch?v=ycjP9aKT3W0

- Jaderná elektrárna (16 minut): https://www.youtube.com/watch?v=a3jv-XWes6Q

 

1. - 5.3.2021 - distanční výuka

Všechny dvojice dodaly otázky k tématům o energii dle zadání. Vám všem velká pochvala za odvedenou práci.

Nedodala pouze 1 dvojice - tak to napravte :-(.

Ve čtvrtek: online hodina - prezentování (referát/prezentace) témat: uhlí, ropa, zemní plyn - každá dvojice nasdílí svou práci, prezentuje, zodpoví případné dotazy a nasdílí/dá k dispozici zápis

V pátek: samostatná práce - tento týden si pracujte na vašich tématech


22. - 26.2.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek online hodina: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - práce ve skupinách

V pátek: samostatná práce - vyhledávání a zpracování informací na základě čtvrteční hodiny.

Do pátku 26.2. pošle vedoucí skupiny zhruba 5 otázek (5 a více) k danému tématu. Otázky zkontroluji, případně doplním. Pak pracujete na referátu nebo prezentaci. Výstupem je cca 8 - 10 stručných vět vlastními slovy (ne ctrl+c, ctrl+v).

Termíny prezentování:

4.3.: uhlí, ropa, zemní plyn

11.3.: jádro (jaderná energie), jaderné elektrárny a jejich havárie (havárie ve světě)

18.3.: voda, vítr, Slunce

25.3.: biomasa, geotermální energie


Kdo ještě neodevzdal samostatnou práci - tým Fyzika 8 - Zadání - Změny skupenství látek - pošle co nejdříve.


8. - 12.2.2021 - distanční výuka

Nezapomeň poslat do středy 10.2. úkol z PS s. 26-28

Ve čtvrtek online výuka: Var, vypařování, kapalnění - dotazy; nově - Sublimace, desublimace

V pátek: samostudim - Vyřeš úkoly v novém týmu Fyzika 8 - Zadání - pošli do 12.2. (případně do 19.2. - pokud si to chceš nechat na jarní prázdniny)


Doporučená videa - kdo chce:

Změny skupenství látek (16 min) (výpočtům rozumět nemusíš):

https://www.youtube.com/watch?v=K-QiWYhU62Y&t=15s

Tání a tuhnutí (11 min):

https://www.youtube.com/watch?v=KhmW1IpXAEs&t=4s

Další změny skupenství (12 min) (fázový diagram NE):

https://www.youtube.com/watch?v=EuYRB9Sz6QY&t=15s1. - 5.2.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek online výuka: Var, vypařování, kapalnění

- připrav si ŠS a učebnici

V pátek - samostudium - PS s. 26, 27,  28 - pošli do středy 10.2. přes Teams.

Odkazy na videa, které jsme si pouštěli v hodině:

var vody:   https://www.youtube.com/watch?v=UlTDhKDupW8

slovensky – var vody za nízkého tlaku – voda se vaří už při 75 °C:

https://www.youtube.com/watch?v=4BH64OyfYBA


25. - 28.1.2021 - distanční výuka

Ve čtvrtek online výuka:

kontrola PS s. 24 a 25

V pátek - samostudium není - jsou pololetní prázdniny.


18. - 22.1. 2021 - distanční výuka

Kdo nemá splněný úkol z minulého týdne, pošle mi ho co nejdříve - info jsem poslala každému, koho se to týká, chatem v Teamsech.

Ve čtvrtek online hodina: téma Změny skupenství látek

- pustíme si videa, na kterých:

- si připomeneme, jaká skupenství látek známe

- schematický obrázek nám ukáže, jak se skupenství mezi sebou mohou měnit

- na pokusech uvidíme, co změny skupenství způsobují

- vysvětlíme si, jak probíhají tání a tuhnutí látek

Videa k přehrání:

POKUSY (8 minut): https://www.youtube.com/watch?v=ptJtPoVJxdY&t=5s

PŘEHLED ZMĚN SKUPEN. (1 min.): https://www.youtube.com/watch?v=gr6F6Mg2rd0&t=62s

SAMOSTUDIUM:

Podívej se na toto video:

TÁNÍ A TUHNUTÍ (11 minut): https://www.youtube.com/watch?v=KhmW1IpXAEs&t=545s

Vyřeš úlohy v PS s. 24/vše, s. 25/1., 2. (informace vyhledávej na internetu)

Společná kontrola úloh bude při online hodině ve čtvrtek 28.1.


11. - 15.1.2021 - distanční výuka

SAMOSTUDIUM - udělej do online hodiny, tj. do středy včetně:

Podívej se na video Proč je v iglú teplo? https://www.youtube.com/watch?v=8Ky24G0-X8w 

Přečti si text v uč. str. 47 - 48, zodpověz následující otázky a odpovědi mi pošli (mailem nebo přes Teamsy) do středy včetně. Práci budu hodnotit známkou.

1. Proč je v iglú teplo?

2. Proč k železnému zábradlí jazyk přimrzne a k dřevěnému ne?

3. Uveď aspoň 3 tepelné vodiče.

4. Uveď aspoň 3 tepelné izolanty.

5. Proč se radiátory umísťují nízko k podlaze nebo přímo do podlahy?

6.  Proč někdy ptáci stoupají do výšky, i když nemávají křídly?

7. Která barva pohlcuje nejvíce tepla?

8. Proč na poušti nosí lidé dlouhé černé pláště?

9. Uveď 3 způsoby šíření tepla.

10. Pošli mi nějaké zajímavé video, které se týká tepla, a napiš, čím tě zaujalo.

Ve čtvrtek - posledních 10 minut online hodiny - TEST - Druhy energie, jednoduché stroje, teplo

 

4. - 8.1.2021 - distanční výuka

SAMOSTUDIUM - udělej do online hodiny, tj. do středy včetně.

Teplo

Uč. s. 38 – 40

Přečti si, lépe nahlas.

Pokus se pochopit, co je to měrná tepelná kapacita.

Zapiš si do ŠS: nadpis TEPLO, text z uč. s. 40 Shrnutí, tabulku ze s. 39 ve spodní části

 

Vedení tepla – tepelné vodiče a tepelné izolanty

Uč. s. 45 – 47, zase si přečti - v úvodu se píše o filmu Obecná škola - můžeš si pustit na youtube scénu s olizováním zábradlí a pokusit se vysvětlit, proč jim tam přimrzly jazyky   

https://www.youtube.com/watch?v=2YU7rCqzHW0

 

Zapiš si do ŠS: nadpis Vedení tepla, Shrnutí ze s. 47 – v zápise si zdůrazni (podtrhni), které látky teplo VEDOU a které NEVEDOU.

Ve čtvrtek 7.1. online hodina: vysvětlení přečteného při samostudiu, společné řešení úloh z PS

------------------------------------------------------

30.11. - 4.12.2020 distanční výuka

Čt - online - Jednoduché stroje - opakování - páka, kladka

https://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=77955

- vysvětlení zbylých jednoduchých strojů - kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín

- Vnitřní energie tělesa - co to je?

- PS s. 14

Pá - samostudium

- zápis o jednoduchých strojích do ŠS - 2. část  (je DOLE v příloze)

- zápis o Vnitřní energii tělesa - dle učebnice - (nadpis) Vnitřní energie tělesa, pod to 2 malé modré obdélníky z uč. s. 37

23. - 27.11.2020 distanční výuka

Čt - online - Jednoduché stroje - otázky k videu, kontrola zjištěných informací, vysvětlení, jak fungují jednoduché stroje, souvislost s prací

Pá - samostudium - zápis o jednoduchých strojích do ŠS (je DOLE v příloze)

Kdo se nedíval na video zadané minulý týden, tak se podívá a odpovědi si zapíše do ŠS.


18. - 20.11.2020 distanční výuka

Čt - online - Co je to zákon zachování energie? Co je to perpetuum mobile? (Co jste zjistili při samostudiu.)

Společně - Co je to účinnost?

Pá - samostudium:

Pusť si video (13 minut) o jednoduchých strojích: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/

Úkoly k videu:

O kterých jednoduchých strojích se ve videu mluvilo? Je jich celkem 6.

Vypiš si do ŠS jejich názvy a kde každému typu jednoduchého stroje napiš, kde se s ním můžeme setkat (konkrétní příklad).


9. - 13.11.2020 distanční výuka

Čt - online - kontrola PS s. 10, Jaké druhy energií znáš? K jakým přeměnám energie dochází u domácích elektrických spotřebičů?

Společně - zákon zachování enerige

Čt 10:00 - 10:30 Test - Práce a výkon - přes Teamsy - odkaz na test bude na chatu třídy

Pá - samostudium - zápis do ŠS: (nadpis) Zákon zachování energie - uč. s.22 Shrnutí

Vyhledej a zapiš si do ŠS, co je to perpetuum mobile.


2. - 6.11 2020 distanční výuka

Čt 5.11. online - kontrola a vysvětlení úkolů uč. s.14/1., 2., s.18/1.,

společně PS s. 8/1.,2., s.9/1., 2.

Pá 6.11. Samostudium:

pokus se vyřešit PS s.10 vše,

přečti si článek o přeměnách energie (uč. s.18-20),

do ŠS si napiš nadpis Přeměny energievypiš si názvy všech druhů energie, které jsi v textu objevil/a,

pod to si napiš názvy 3 elektrických spotřebičů, ve kterých dochází k přeměnám elektr. energie na jiné druhy energie - viz úkol v uč. s.20 nahoře - symbol brýle

14.-23.10.2020 distanční výuka

Minulou hodinu jsme počítali výkon. 

Samostudium: vypočítej 2 příklady z uč. s. 12/2,.3. (to byl DÚ na středu 14.10.)

Onliny: čtvrtek od 8:50 do 9:30. Ve čtvrtek 15.10. zkontrolujeme výsledky těchto příkladů a budeme procvičovat znalosti a dovednosti o práci a výkonu - PS s. 4, 5, 6.

Samostudium na týden od 19. - 23.10. - dokonči PS s. 4, 5, 6.

Nové učivo - Energie, pololohová a pohybová energie - bude vysvětleno na onlinech 22.10., navazovat na to bude samostatná práce

Projdi si 3 prezentace (jsou DOLE v příloze):

ENERGIE

POLOHOVÁ ENERGIE

POHYBOVÁ ENERGIE

Samostatná práce do 2.11.:

-       Zápis do ŠS:

Energie – zápis s. 14 shrnutí + s. 14/1., 2. písemně do ŠS

Polohová energie – zápis s. 16 Shrnutí

Pohybová energie – zápis s. 18 Shrnutí + s. 18/1. písemně do ŠS

Iveta - distanční výuka:

Onliny individuálně s paní asistentkou (ne se třídou). Věnujte se tématům: Práce, výkon, energie - uč. s. 95 - 103 (na konci kapitol Cvičení - odpovědi písemně do ŠS, Co jsme se naučili = zápis do ŠS)

5.-9.10.2020

Opakujeme: Výpočet práce - otázky a úkoly uč. s.10/1., 2., 3.,  PS s. 4 - 5.

Nově: Výkon (značka výkonu P, definice výkonu (slovně, vzorcem), jednotka výkonu (watt, kilowatt, převody), výpočet výkonu - uč. s.12/1., 2., 3.

29.9.-2.10.2020

Ve st 30.9. píšeme test - spojené nádoby, hydraulika, tlak a síly v kapalinách a plynech - uč se ze ŠS a PS.

Do školy noste: učebnici Fraus 8, ŠS, PS8

Učíme se: Práce (uč. str. 8 - 10, PS str. 4 - 5) - co je to práce jako fyzikální veličina, konkrétní příklady práce, jak se práce značí, jakou má jednotku, jednotky kJ, MJ a vztahy mezi nimi, výpočet práce podle vzorce  

21.-25.9.2020

ve St 23.9. dokončíme učivo 7. třídy - přines si PS7 - zopakujeme přetlak, podtlak, vakuum; referát na téma: Vítr (co je to vítr, co je jeho příčinnou, jak souvisí s tlakem); vysvětlíme si Proč se těžká letadla udrží ve vzduchu;

v Pá 25.9. test - spojené nádoby, hydraulika, tlak a síly v kapalinách a plynech - uč se ze ŠS a PS.

14. - 18.9.2020

Opakování: Chování těles v plynech, přetlak, podtlak, proudění vzduchu - uč. s.80-84, 88-96 - projít si text, prohlédnout si obrázky, přečíst si nahlas Shrnutí v modrých rámeččích - s.81, 84, 89, 90, 93 a 96

7. - 11.9.2020

Opakování: Spojené nádoby (pracovní list - viz příloza - pouze cv. 1 až 5), Chování těles v kapalině (pracovní list - viz příloha - pouze úlohy 1. - 13., NE úlohy 3. a 8.)

Pracovní listy - v příloze; k práci jsou potřeba Matematicko-fyzikální tabulky, nebo hustoty látek vyhledávat na internetu.

---------------------------------------------------------------------