Fyzika 8

 

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

30.11. - 4.12.2020 distanční výuka

Čt - online - Jednoduché stroje - opakování - páka, kladka

https://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=77955

- vysvětlení zbylých jednoduchých strojů - kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín

- Vnitřní energie tělesa - co to je?

- PS s. 14

Pá - samostudium

- zápis o jednoduchých strojích do ŠS - 2. část  (je DOLE v příloze)

- zápis o Vnitřní energii tělesa - dle učebnice - (nadpis) Vnitřní energie tělesa, pod to 2 malé modré obdélníky z uč. s. 37

23. - 27.11.2020 distanční výuka

Čt - online - Jednoduché stroje - otázky k videu, kontrola zjištěných informací, vysvětlení, jak fungují jednoduché stroje, souvislost s prací

Pá - samostudium - zápis o jednoduchých strojích do ŠS (je DOLE v příloze)

Kdo se nedíval na video zadané minulý týden, tak se podívá a odpovědi si zapíše do ŠS.


18. - 20.11.2020 distanční výuka

Čt - online - Co je to zákon zachování energie? Co je to perpetuum mobile? (Co jste zjistili při samostudiu.)

Společně - Co je to účinnost?

Pá - samostudium:

Pusť si video (13 minut) o jednoduchých strojích: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/

Úkoly k videu:

O kterých jednoduchých strojích se ve videu mluvilo? Je jich celkem 6.

Vypiš si do ŠS jejich názvy a kde každému typu jednoduchého stroje napiš, kde se s ním můžeme setkat (konkrétní příklad).


9. - 13.11.2020 distanční výuka

Čt - online - kontrola PS s. 10, Jaké druhy energií znáš? K jakým přeměnám energie dochází u domácích elektrických spotřebičů?

Společně - zákon zachování enerige

Čt 10:00 - 10:30 Test - Práce a výkon - přes Teamsy - odkaz na test bude na chatu třídy

Pá - samostudium - zápis do ŠS: (nadpis) Zákon zachování energie - uč. s.22 Shrnutí

Vyhledej a zapiš si do ŠS, co je to perpetuum mobile.


2. - 6.11 2020 distanční výuka

Čt 5.11. online - kontrola a vysvětlení úkolů uč. s.14/1., 2., s.18/1.,

společně PS s. 8/1.,2., s.9/1., 2.

Pá 6.11. Samostudium:

pokus se vyřešit PS s.10 vše,

přečti si článek o přeměnách energie (uč. s.18-20),

do ŠS si napiš nadpis Přeměny energievypiš si názvy všech druhů energie, které jsi v textu objevil/a,

pod to si napiš názvy 3 elektrických spotřebičů, ve kterých dochází k přeměnám elektr. energie na jiné druhy energie - viz úkol v uč. s.20 nahoře - symbol brýle

14.-23.10.2020 distanční výuka

Minulou hodinu jsme počítali výkon. 

Samostudium: vypočítej 2 příklady z uč. s. 12/2,.3. (to byl DÚ na středu 14.10.)

Onliny: čtvrtek od 8:50 do 9:30. Ve čtvrtek 15.10. zkontrolujeme výsledky těchto příkladů a budeme procvičovat znalosti a dovednosti o práci a výkonu - PS s. 4, 5, 6.

Samostudium na týden od 19. - 23.10. - dokonči PS s. 4, 5, 6.

Nové učivo - Energie, pololohová a pohybová energie - bude vysvětleno na onlinech 22.10., navazovat na to bude samostatná práce

Projdi si 3 prezentace (jsou DOLE v příloze):

ENERGIE

POLOHOVÁ ENERGIE

POHYBOVÁ ENERGIE

Samostatná práce do 2.11.:

-       Zápis do ŠS:

Energie – zápis s. 14 shrnutí + s. 14/1., 2. písemně do ŠS

Polohová energie – zápis s. 16 Shrnutí

Pohybová energie – zápis s. 18 Shrnutí + s. 18/1. písemně do ŠS

Iveta - distanční výuka:

Onliny individuálně s paní asistentkou (ne se třídou). Věnujte se tématům: Práce, výkon, energie - uč. s. 95 - 103 (na konci kapitol Cvičení - odpovědi písemně do ŠS, Co jsme se naučili = zápis do ŠS)

5.-9.10.2020

Opakujeme: Výpočet práce - otázky a úkoly uč. s.10/1., 2., 3.,  PS s. 4 - 5.

Nově: Výkon (značka výkonu P, definice výkonu (slovně, vzorcem), jednotka výkonu (watt, kilowatt, převody), výpočet výkonu - uč. s.12/1., 2., 3.

29.9.-2.10.2020

Ve st 30.9. píšeme test - spojené nádoby, hydraulika, tlak a síly v kapalinách a plynech - uč se ze ŠS a PS.

Do školy noste: učebnici Fraus 8, ŠS, PS8

Učíme se: Práce (uč. str. 8 - 10, PS str. 4 - 5) - co je to práce jako fyzikální veličina, konkrétní příklady práce, jak se práce značí, jakou má jednotku, jednotky kJ, MJ a vztahy mezi nimi, výpočet práce podle vzorce  

21.-25.9.2020

ve St 23.9. dokončíme učivo 7. třídy - přines si PS7 - zopakujeme přetlak, podtlak, vakuum; referát na téma: Vítr (co je to vítr, co je jeho příčinnou, jak souvisí s tlakem); vysvětlíme si Proč se těžká letadla udrží ve vzduchu;

v Pá 25.9. test - spojené nádoby, hydraulika, tlak a síly v kapalinách a plynech - uč se ze ŠS a PS.

14. - 18.9.2020

Opakování: Chování těles v plynech, přetlak, podtlak, proudění vzduchu - uč. s.80-84, 88-96 - projít si text, prohlédnout si obrázky, přečíst si nahlas Shrnutí v modrých rámeččích - s.81, 84, 89, 90, 93 a 96

7. - 11.9.2020

Opakování: Spojené nádoby (pracovní list - viz příloza - pouze cv. 1 až 5), Chování těles v kapalině (pracovní list - viz příloha - pouze úlohy 1. - 13., NE úlohy 3. a 8.)

Pracovní listy - v příloze; k práci jsou potřeba Matematicko-fyzikální tabulky, nebo hustoty látek vyhledávat na internetu.

---------------------------------------------------------------------