Fyzika 7

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 3.4.: Spojené nádoby

 • přečti si v uč. str. 71-72 informace o spojených nádobách
 • zapiš si do ŠS nadpis Spojené nádoby a zápis - Shrnutí ze str. 72
 • nakresli si libovolné 2 obrázky ze str. 72, připiš k nim popis (je psán u obrázku) a připiš vlastními slovy, jak se u daného předmětu využívá princip spojených nádob (můžou ti pomoci rodiče - asi budou vědět spíše tatínkové)
 • prohlédni si na internetu aspoň 5 videí o spojených nádobách a na to nejlepší video mi pošli do pátku 3.4. odkaz na mail: petra.brozkova@skola-rosice.net Budu se na ně těšit!

-------------------------------------------------------------------------------------

do 27.3.: vyřeš úlohy z PS s.34 a 35, místo Tabulek využij internet (práce na 2 vyučovací hodiny)

do 20.3.: pusť si následující video, pak si do ŠS zapiš ve větách 5 informací, které ses z videa dozvěděl/a.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-clovek-dosahl-nejhlubsiho-mista-v-oceanu-23-leden-152512

do 17.3.: přečti si v učebnici kapitolu Hydrostatický tlak (str. 69-70), napiš si do ŠS zápis - nadpis Hydrostatický tlak + Shrnutí ze s.71. Z přečteného textu si vypiš ve větách 3 informace, které tě zaujaly (např. i z modrých okrajů)

do 13.3.: přečti si v učebnici kapitolu Kapilární jevy (str. 66 - 68), napiš si do školního sešitu nadpis Kapilární jevy a přepiš si následující otázky:

 1. Co je to kapilára?
 2. Co se označuje pojmem kapilára v lékařství?
 3. Která kapalina smáčí stěny skleněné nádoby?
 4. Která kapalina nesmáčí stěny skleněné nádoby?
 5. Co je to vzlínání vody?
 6. Proč se po setí válcuje pole?
 7. Proč se po sklizni pole oře?
  a napiš k nim odpovědi (podle textu v uč.).
 

BŘEZEN

ÚNOR

- v úterý 18.2. test - Tlak a tlaková síla

LEDEN

- test: Síla, skládání sil, těžiště (termín 10.1., případně další týden)

PROSINEC

ve čtvrtek 5.12. nebude ČJ, bude F

na 10.12. DÚ - do ŠS nakreslit obrázky z uč. s. 45 nahoře, včetně popisu

LISTOPAD

5.11. vybírám ke kontrole ŠS a PS

8.11. test - Dráha rovnoměrého pohybu - co je to dráha, jak se značí, základní jednotka, další jednotky, vzorec pro výpočet dráhy, slovní úlohy na výpočet dráhy (příprava - ŠS a PL z 5.11.)

na 12.11. DÚ - do SŠ z uč. str. 32/1., 3. pouze výpočty a odpovědi, nemusí se opisovat zadání

na 19.11. - DÚ - PS s.11 celá - bude hodnoceno známkou

22.11 test - Dráha, rychlost, čas

ve čtvrtek 28.11. místo AJ bude Fyzika

na 28.11. DÚ - PS s. 12/1., 3.

ŘÍJEN

na 1.10. DÚ dopočítat příklad ve ŠS - rychlost běhu, výsledek uvést v km/h

4.10. test - Klid a pohyb těles, průměrná rychlost (výpočet)

na 22.10. DÚ PS str. 10/2.

ZÁŘÍ

6.9. zadána témata ke zpracování - každý si vybral jedno téma - opakování učiva 6. ročníku - viz nalepený lístek ve ŠS - napsané téma (každý žák si měl zapsat téma a návodné pojmy) + 4 kritéria hodnocení

na 10.9. přinést materiály na zpracování tématu v HODINĚ fyziky, kdo nestihne, dokončí do pátku 13.9. DOMA

 

13.9. přinést zpracovaná témata, prezentovat před třídou, bude hodnoceno dle kritérií

na 20.9. dopsat zápis do ŠS podle uč. str. 10 Shrnutí a DÚ z PS str. 5/vše

na 27.9. DÚ z PS str.2/vše, str. 3/2.; mít dopsaný zápis z předchozí hodiny