Fyzika 7

FYZIKA

 

 

LEDEN

- test: Síla, skládání sil, těžiště (termín 10.1., případně další týden)

PROSINEC

ve čtvrtek 5.12. nebude ČJ, bude F

na 10.12. DÚ - do ŠS nakreslit obrázky z uč. s. 45 nahoře, včetně popisu

LISTOPAD

5.11. vybírám ke kontrole ŠS a PS

8.11. test - Dráha rovnoměrého pohybu - co je to dráha, jak se značí, základní jednotka, další jednotky, vzorec pro výpočet dráhy, slovní úlohy na výpočet dráhy (příprava - ŠS a PL z 5.11.)

na 12.11. DÚ - do SŠ z uč. str. 32/1., 3. pouze výpočty a odpovědi, nemusí se opisovat zadání

na 19.11. - DÚ - PS s.11 celá - bude hodnoceno známkou

22.11 test - Dráha, rychlost, čas

ve čtvrtek 28.11. místo AJ bude Fyzika

na 28.11. DÚ - PS s. 12/1., 3.

ŘÍJEN

na 1.10. DÚ dopočítat příklad ve ŠS - rychlost běhu, výsledek uvést v km/h

4.10. test - Klid a pohyb těles, průměrná rychlost (výpočet)

na 22.10. DÚ PS str. 10/2.

ZÁŘÍ

6.9. zadána témata ke zpracování - každý si vybral jedno téma - opakování učiva 6. ročníku - viz nalepený lístek ve ŠS - napsané téma (každý žák si měl zapsat téma a návodné pojmy) + 4 kritéria hodnocení

na 10.9. přinést materiály na zpracování tématu v HODINĚ fyziky, kdo nestihne, dokončí do pátku 13.9. DOMA

 

13.9. přinést zpracovaná témata, prezentovat před třídou, bude hodnoceno dle kritérií

na 20.9. dopsat zápis do ŠS podle uč. str. 10 Shrnutí a DÚ z PS str. 5/vše

na 27.9. DÚ z PS str.2/vše, str. 3/2.; mít dopsaný zápis z předchozí hodiny