Fyzika 6

FYZIKA

1.11. - test - Gravitační síla

9.10. - test - Tělesa, látky, skupenství, vlasnosti látek - příprava ze ŠS

21.9. - v hodině budou probíhat pokusy - příprava: Veronika Braciníková, Aneta Piňosová, Marcel Hyxa.


z 18.9. - zápis na A4 listu - Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek - trochu zmenšit (zastřihnout na délku i na šířku a list vlepit do ŠS)