Fyzika 6

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 3.4.: Měření hmotnosti tělesa - jednotky hmotnosti

  • přečti si text v uč. str. 80
  • do ŠS si napiš nadpis Měření hmotnosti tělesa, podnadpis Jednotky hmotnosti
  • z listu na této stránce dole v přílohách Měření hmotnosti si opiš do ŠS z první stránky:
Hmotnost:  značka .... m
                jednotka.....1 kg
                měřidla - vypiš si je

                překresli si Převody jednotek hmotnosti
 
POZOR: doplň si, že dekagramy se také místo dag značí dkg

  • vyřeš Otázky a úlohy z uč. str. 80 a 81 do ŠS pod zápis
  • do pátku 3.4. mi napiš na mail petra.brozkova@skola-rosice.net odpovědi na otázky z uč. str. 81/5a) b)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

do 27.3.: vyřeš úlohy z PS s.36 až 38 (práce na 2 vyučovací hodiny)

do 20.3.: Měření objemu pevného tělesa - přečti si v uč. s.78-79. Zapiš si do ŠS zápis (nebo vytiskni a vlep) - 2. strana z přílohy DOLE. Vyřeš úlohy 2,. 3. a 4. z listu na konci zápisu do ŠS.

do 18.3.: Měření objemu - přečti si v uč. s.74 až 76 a prohlédni si obrázky. Do ŠS si napiš zápis (nebo vytiskni a vlep) - 1. stranu z přílohy DOLE. Pod tento zápis si nakresli obrázek z uč. s.74/2.11 Krychlový metr, krychlový decimetr a litr a obrázek si popiš. Dále si nakresli obrázek jedné odměrné nádoby a jednoho odměrného válce (uč. s.75). Obrázky popiš (odměrná nádoba, odměrný válec).

do 13.3.: dokončit úlohy z PS s. 32 až 35


BŘEZEN

- na pátek 13.3. dokončit úlohy z PS s. 32 až 35

- 18.3. test - Délka (příprava ze SŠ a PS) - po návratu do školy, termín bude upřesněn

ÚNOR

- v pátek 21.2. test - Magnetické vlastnosti látek

LEDEN

ve středu 15.1. test - Elektrické vlasnosti látek

PROSINEC

na 13.12. DÚ PS s. 6/1., s. 8/ celá

LISTOPAD

8.11. test - Síly působící na těleso - příprava ze ŠS (od Vzájemné působení těles po Hmotnost, tíha, stav beztíže) a PS

na 13.11. - DÚ PS s. 15/4., 16/5 a,b, NAVÍC 16/6.

na 20.11. - dokončit zápis z učebnice - s. 36 - 37 ve žlutém obdélníku a 3 obrázky ze s. 36

ZMĚNA ROZVRHU: ve čtvrtek 21.11. místo dějepisu FYZIKA

27.11 . test Vlastnosti látek - příprava z uč. s. 40

pomůcky: 2 balonky, brčko, igelitový sáček menší, plastové pravítko 30 cm

ŘÍJEN

2.10. test - Tělesa, látky a jejich vlastnosti - příprava ze ŠS a PS

na 4.10. DÚ - PS s.10, zápis do ŠS z uč. zelené s.18 - žlutý obdélník, nadpis Vzájemné působení těles

CHCETE ZJISTIT, kolik byste VÁŽILI na jiných planetách nebo na Měsíci?

Použijte tuto KALKULAČKU:

http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html

na 23.10. za DÚ PS str. 14/1., 2. a 4.

v pátek 25.10. vybírám ke kontrole ŠS a PS


ZÁŘÍ

6.9. zápis ve školním sešitě Čím se zabývá fyzika

na 11.9. za DÚ nakreslit pod zápis do ŠS libovolný obrázek, který souvisí s textem v učebnici na str. 5 až 6

na 18.9. za DÚ PS str.2/vše, cvičení 3. s využitím internetu

na 27.9. za DÚ PS str. 3 a str. 4 vše