Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

23. - 27.11.2020 - distanční výuka

Středa: samostudium

Napiš si do ŠS zápis:

(nadpis) Částicová stavba pevných látek, kapalin a plynů

Pevné krystalické látky vznikají ztuhnutím kapalin nebo páry, tvoří krystaly a mají pravidelné uspořádání. 

Pevné amorfní látky, např. vosk, asfalt nebo sklo mají pravidelné uspořádání v malých oblastech, ale jako celek jsou neuspořádané.

Dále si napiš o pevných látkách - z uč. s. 36 dole žluté a nakresli si obrázek 1.37 Modely uspořádání částic a) pevné krystalické látky

O kapalinách - z uč. s. 37 nahoře žluté + obrázek s. 36/1.37 b) kapaliny

O plynech - v uč. s. 37 nahoře žluté 2. odstavec + obrázek  s. 36/1.37 c) plyny


Čtvrtek: online

- řekneme si, co jste se dozvěděli o uspořádání látek

- vysvětlíme si, co jsou to atomy a molekuly

 

18. - 20.11.2020 - distanční výuka

Středa: text o Brownově pohybu - šotek si zařádil a přeházel slova v textu. Tvým úkolem je dát věty do pořádku. Text je DOLE v přílohách.

Pokud máš možnost, text si vytiskni a vlep do ŠS. Do volného řádku pod větu napiš větu správně.

Pokud nemáš možnost tisku, napiš si do ŠS pouze správné věty.

Čtvrtek: online hodina od 11:20 do 12:00 - kontrola správných vět a TEST přes Teamsy Gravitační síla (příprava z uč. s. 20 - 27, PS s 11 - 14) od 11:50 do 12:10.


9. - 13.11.2020 - distanční výuka

ZMĚNA online hodiny - místo středy bude ve čtvrtek od 11:20 do 12:00 (z důvodu rozdělení online hodin M na 2 skupiny)

Čtvrtek: 

do online hodiny se pokus vyřešit:

PS s. 13-14 (opakování gravitační síly)

PS s.15/4., 16/5a), b) (difúze a Brownův pohyb)

při online hodině si budeme kontrolovat a případně vysvětlovat


2. - 6.11.2020 - distanční výuka:

Téma: Částicové složení látek

Středa 4.11. online výuka: vysvětlíme si pojmy difúze a Brownův pohyb pomocí vybraných videí

Čtvrtek 5.11. samostudium - napiš si zápis - DOLE v příloze, můžeš si znovu pustit videa:

Úvodní video:

https://www.youtube.com/watch?v=MF9CiLbhsw8

Co je to difúze:

https://www.youtube.com/watch?v=M5BhBNusVu0

Difúze badatelsky – čím se liší kapaliny v nádobách?

https://www.youtube.com/watch?v=IczFfq4mS20

Brownův pohyb:

https://www.youtube.com/watch?v=eWKlav9Cd9k

Čtvrtek 5.11. od 11:00 do 11:20 TEST přes Teamsy - Tělesa, látky, vlastnosti a skupenství látek

14. - 23.10.2020 - distanční výuka:

- online: středa 14.10. od 9:40 - 10:20, měj připravenou zelenou učebnici

samostudium na dobu distanční výuky:

- dodívej se na video o Newtonovi: https://www.youtube.com/watch?v=EoVSPD8vg_o

- do ŠS si podle videa vypiš 5 informací o I. Newtonovi (kdy žil, kde žil, co vymyslet, čím se zabýval atd.)

- napiš si do ŠS zápis o Newtonovi a jednotkách síly (je DOLE v příloze)

- přečti si o Měření síly - uč. s. 24 -27

- zapiš si zápis do ŠS: (nadpis) Měření síly, zápis je uč. s. 27 ve žlutém obdélníku

- pod zápis si nakresli obrázky z uč. s. 26 Základní části pružinového siloměru a s. 27 obrázek Síla jeden newton; obrázky včetně názvu obrázku

- napiš si do ŠS zápis o Hmotnosti, tíze a stavu beztíže (je DOLE v příloze)

- podívej se na videa (každé má asi 12 minut):

Gravitace a lety do vesmíru: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru

Tíha a beztížný stav: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150006-tiha-a-beztizny-stav

14. - 23.10.2020 - Tomáš a Katrina - distanční výuka:

Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou a N. Kyselovou.

- Gravitační síla - červená uč. s. 36 - 41 (postupujte tempem, jak bude potřeba), na konci kapitoly je Cvičení (slouží k procvičení učiva) a Co jsme se naučili (= zápis); PS s. 19 - 20

5. - 9.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Učíme se:

Vzájemné působení sil - gravitační, magnetická, elektrická (PS str. 9 - 10)

Gravitační síla - uč. s. 20 - 23, PS s.11 - 12

29.9. - 2.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Opakujeme: Vlastnosti látek (PS str.4 - 5)

Učíme se: Jak na sebe tělesa vzájemně působí, co je síla, gravitační, elektrická a magnetická síla (uč. str. 16 - 19, PS str. 9 - 10)

21. - 25.9.2020

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných - DÚ - připravit si pokus nebo odkaz na zajímavé video ukazující vlastnosti látek (některé pokusy na vlastnosti látek jsme videli v hodině ve Čt 17.9.)

Vnitřní stavba látek pevných, kapalných a plynných - budeme používat zelenou učebnici (bude rozdána ve středu 23.9.)

14. - 18.9.2020

Tělesa z různých látek, vlastnosti různých látek, skupenství látek - PS s.2-5 + zápis dle ŠS

7. - 11.9.2020

Úvod do fyziky - co je to fyzika, obory fyziky - uč. s.5-6 + zápis dle ŠS

Těleso a látka - co je těleso, co je látka, konkrétní příklady těles a látek - uč. s.7-10 + zápis dle ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------