Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

21. - 25.9.2020

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných - DÚ - připravit si pokus nebo odkaz na zajímavé video ukazující vlastnosti látek (některé pokusy na vlastnosti látek jsme videli v hodině ve Čt 17.9.)

Vnitřní stavba látek pevných, kapalných a plynných - budeme používat zelenou učebnici (bude rozdána ve středu 23.9.)

14. - 18.9.2020

Tělesa z různých látek, vlastnosti různých látek, skupenství látek - PS s.2-5 + zápis dle ŠS

7. - 11.9.2020

Úvod do fyziky - co je to fyzika, obory fyziky - uč. s.5-6 + zápis dle ŠS

Těleso a látka - co je těleso, co je látka, konkrétní příklady těles a látek - uč. s.7-10 + zápis dle ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------