Exkurze v hasičské zbrojnici

V závěru týdne jsme se s dětmi vypravili na zajímavou návštěvu. Jelikož jsme měli týden zaměřený na téma integrované záchranné složky, domluvili jsme návštěvu v místní hasičské zbrojnici. Když jsme se blížili na místo určení, vítala nás hasičská siréna. Přivítal nás také velitel jednotky pan Hejduk, který vedl celou exkurzi. Nejprve nás seznámil s hasičkou výstrojí, poté jsme se přesunuli k hasičskému autu. Ukázal dětem, jak se navíjí hadice, jaké druhy hadic používají při hašení požáru. Děti si mohly vylézt na hasičské auto a nahlédnout do nádrže na vodu, což pro ně byla velká výzva. Před hasičskou zbrojnicí na nás čekal poslední úkol v podobě praktické ukázky „hašení na sucho“. Děti měly za úkol nasadit hasící hubici na hadici. Komu se podařilo dostal od velitele spoustu odměn v podobě rozvrhu hodin, omalovánek, náramků a mnoho dalšího. Děti byly nadšené a plné dojmů. Exkurze byla velmi poučná a všichni jsme se moc bavili. Tímto bychom chtěli velice poděkovat místním hasičům, že nám tuto návštěvu umožnili. Velké díky patří panu Hejdukovi za ochotu a skvěle připravenou přednášku.

Rubrika: