Aktivity z oblasti EVVO uskutečňované na naší škole

M.R.K.E.V - Metodika a realizace  komplexní ekologické výchovyŠkola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (M.R.K.E.V. = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.), V rámci členství v této organizaci škola odebírá časopis pro ekogramotnost Bedrník, který vydává Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (www.pavucina-sev.cz).

Registrací do sítě M.R.K.E.V. škola v roce 2012 získává následující služby:

  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník;
  • Zaslání publikace MŽP Ekoprovoz ve školách;
  • Časopis BedrníkPrůběžné elektronické rozesílky aktuálních informací;
  • Možnost přispívat do časopisu Bedrník;
  • Možnost zdarma využívat krajskou rozesílku M.R.K.E.V. k informování o Vašich aktivitách;
  • Zdarma a přednostní účast na celostátní konferenci NAOMAK (2.4.2012, Brno);
  • Zdarma a přednostní účast na semináři Zelený ostrov nebo Zlatá nit pro ZŠ včetně metodických materiálů;
  • Zdarma a přednostní účast na semináři Udržitelný rozvoj pro ZŠ a SŠ včetně metodických materiálů.


Třídění odpadu: Všechny třídy a sborovny jsou vybaveny nádobami na třídění papíru a plastů. Na chodbách jsou umístěny dvě sady velkoobjemových nádob na třídění plastů, papíru, nápojových kartonů, skla a směsného odpadu, na jejichž nákup přispěl OÚ Rosice.

Recyklohraní: Zapojili jsme se do školního recyklačního programu Recyklohraní (http://recyklohrani.cz). Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a použitých baterií: Probíhá v rámci školního recyklačního programu Recyklohraní (http://recyklohrani.cz).

Soutěž ve sběru pomerančové kůry a starého papíru: Každoročně probíhá soutěž ve sběru pomerančové kůry a starého papíru. Např. ve školním roce 2010/2011 žáci odevzdali 83,72 kg pomerančové kůry a přes 2600 kg starého papíru. Takto získané finanční prostředky jsou využívány na nákup učebních pomůcek a dalších školních potřeb.

Přírodovědný a ekovýchovný pobytový kurz „ŠOTEK“: Díky finančním prostředkům, které se nám podařilo získat z Rozvojového programu MŠMT na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009, jsme mohli pro žáky 7. a 8. třídy uspořádat Přírodovědný a ekovýchovný pobytový kurz, jejž jsme nazvali Šotek. Kurz byl zaměřen především na praktické poznávání přírody, vztahy mezi jednotlivými složkami ekosystémů a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Finanční dotace byla použita především na úhradu nákladů na dopravu a ubytování žáků, nákup mikroskopů a dalekohledu a na úhradu lektorské činnosti externích spolupracovníků (např. RNDr. Vladimír Lemberk, Mgr. Jan Dolanský, RNDr. František Bárta a Mgr. Jan Horník). Kurz proběhl v termínu 7.-11. září 2009 v areálu Táborové základny DOMINO v Hluboké u Skutče.

Marek Odstrčil, školní koordinátor EVVO

Školní plán EVVO na školní rok 2011/2012 ke stažení zde (pdf, 57 kB)