Docházka dětí do MŠ o pololetních prázdninách

Milí rodiče.

Přikládám odkaz na dotazník k průzkumu docházky dětí 4. 2. 2022, kdy jsou pololetní prázdniny v ZŠ. Vyplňte zodpovědně, nevyplněné dotazníky budou brány za nepřítomnost dítěte v tento den.

Děkujeme Kerhartová Helena

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1UV4wg1FZR7NsziDY6NhfXIbHxnTqGuuAapDHv4pgnE4/edit