Deváťáci na Integrované střední škole technické ve Vysokém Mýtě

Ve středu 19.12. 2018 vyjeli deváťáci v rámci Technohrátek na Den techniky do Vysokého Mýta na ISŠT (Integrovanou střední školu technickou).

Spolu s dalšími pěti školami se postupně prostřídali na 6 stanovištích, na každém se něco dozvěděli a plnili úkoly, za které dostávali body.

Paleta úkolů byla pestrá - seznámili se s programováním pro CNC stroje, prací klempířskou, lakýrnickou, systémem klimatizace v autech, vyzkoušeli si býti aspoň na chvilku čalouníky a nakonec úspěšně zdolali pomocí šroubováků různé typy šroubů, které měli vyšroubovat a pak podle předlohy opět zašroubovat do připravené destičky.

Po praktické části byl ještě připraven závěrečný kvíz. Postupně se odkrývala políčka, pod kterými byly ukryté obrázky předmětů, se kterými se žáci během dne setkávali.

Den byl vydařený, ale náročný (náročnější než sedět v lavicích :-)). Každý tým dostal za svoji snahu odměnu - tašku s drobnostmi, které si žáci rosičtí rozdělili ještě v autobuse při zpáteční cestě.

Tak snad tento den přispěl aspoň trochu k tomu ujasnit si, kam směřovat po základní škole.

Fotografie ve Fotogalerii.

p. uč. Brožková

Rubrika: