Den Pardubického kraje

Stejně jako v předcházejících letech pořádal Pardubický kraj velkou prezentační akci s názvem Den Pardubického kraje. Ten se v letošním roce uskutečnil v pátek 31. května 2019 na Komenského a Pernštýnském náměstí v Pardubicích s bohatým kulturním i doprovodným programem.

Žáci z 6. třídy využili nabídku komentované prohlídky krajského úřadu. Součástí byla i přednáška o fungování krajů a jejich historii. Naši skupinku provázela zaměstnankyně z tiskového oddělení, která pro nás připravila i různé znalostní kvízy o zajímavé ceny.

Navštívili jsme Sál rady Pardubického kraje, Sál zastupitelstva Pardubického kraje, archeologické vykopávky v suterénu, památkově cennou budovu Ladislava Machoně s odkazem na události Heydrichiády. Žáky nejvíce zaujaly stopy po výstřelech ve zdi úřadu, které se dochovaly z období druhé světové války. Dozvěděli jsme se mnoho informací o vzniku loga a znaku Pardubic.

                                                                                                                                  p.uč. Svobodová

Rubrika: