Den bez aut

14. listopad je vyhlášen Dnem bez aut. Napadlo nás promítnout tuto zajímavou ekologickou myšlenku do rozvrhu páté třídy.

V hodinách matematiky jsme zjistili, kolik žáků na naší škole umí jezdit na kole a kolik jezdí za pěkného počasí na kole do školy. Sestavili jsme tabulky, vytvořili sloupkové diagramy a pomocí souřadnic bodů narýsovali i grafy. Při češtině jsme vedli diskuzi o kladech a záporech silniční dopravy, znečišťování životního prostředí, recyklaci vyjetých olejů, elektrobaterií i o tom, jak nahradit cestování auty jiným druhem dopravy např. městskou hromadnou dopravou, kolem nebo pěší chůzí a zaměřili se na cyklistiku.  Někteří vymýšleli hlavní část příběhu „Jak jsem boural na kole“, jiní psali závěr vyprávění o Hubertovi, který spěchá do školy, ale píchne kolo, většina skládala životabáseň na téma kolo. Ve dvouhodinovce výtvarné výchovy jsme ve skupinách vytvořili prostorový model města s dopravními značkami, budovami, supermarkety, plaveckým bazénem, železnicí i cyklostezkou. Při tělesné výchově jsme poskytovali první pomoc při úrazech, které se mohou stát právě při havárii na kole, ale i při autonehodě. Tak a zbývá hudební výchova – zazpívejme si veselou písničku s Jiřím Schelingrem „Šlapací kolo“, které přežilo století. A jedeme dál. Třeba až ke Dni Slunce 3. května.

Tř. uč. M. Chmelařová

Rubrika: