Dějepisná olympiáda - školní kolo

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Ve středu 21. 11. 2018 proběhlo školní kolo 48. ročníku Dějepisné olympiády.

Tematické zaměření bylo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.  Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku, tzn. 25 žáků.  Tři nejúspěšnější řešitelé budou naši školu reprezentovat v lednu 2019 v okresním kole, kde změří své znalosti s žáky z okolních škol.

Na stupních vítězů se umístili:

1. místo:  Klára Budinská

2. místo: Iveta Kárníková

3. místo: Maxim Šimon

Vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchu v okresním kole. Ostatním žákům děkuji za účast a zájem o historii.

p. uč. Jana Svobodová

Rubrika: