Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Ve středu 16. 1. 2019 vyjeli tři žáci z devátého ročníku reprezentovat naši školu v dějepisné olympiádě. Okresní kolo 48. ročníku DO se konalo v DDM Chrudim (Dům dětí a mládeže). Téma letošního ročníku je : „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

Do okresního kola postupuje vždy vítěz školního kola a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a to maximálně 3 z jedné školy (včetně vítěze). Ve všech kolech řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem člena soutěžní komise v časovém rozpětí max. 90 minut. Zadání bylo rozděleno do dvou částí mezi nimiž se účastníci mohli občerstvit a načerpat síly na druhou část soutěže. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu ani učebnice.

Každý žák si před soutěží více či méně nastudoval příslušné kapitoly z učebnic dějepisu a doporučenou literaturu. Jelikož konkurence byla opravdu velká, rozhodoval v mnoha případech pouze jeden jediný bod o pořadí účastníků.

Naši žáci se umístili následovně:

32. místo – Klára Budinská

33. místo – Maxim Šimon

34. místo – Iveta Kárníková

Všem soutěžícím děkuji za účast a přípravu. Věřím, že získali nejenom poznatky z historie, ale také cenné zkušenosti ze soutěžního prostředí.     

 p. uč. Svobodová

Rubrika: