Dějepis 9

12.6. D 1.hod. + 3.hod.

5.6. 1.hod. + 3.hod. D

4.6. 1.hod. D

31.5. D9 - výměna s p.uč.Novotnou

24.5. test str. 94 - 105 v učeb., mít zapsaný zápis v sešitě viz níže Svět po 2.sv.v.

22.3. procvičování učiva


 10.5. zpracované ročníkové práce na téma život mých blízkých po roce 1948 (kriteria byla zadána ve škole - příběh z rodiny o životě před 2.sv.válkou a poválečných změnách (lze až do r.89). Buď PP prezentace o min. 5 slidech nebo referát min. 3 str. textu, doplněno dobovými fotografiemi, případně jiným materiálem, přesná citace zdrojů, z nichž min. 1/2 nesmí být internet, formální náležitosti - titulní str., obsah, číslování str., autor, datum vzniku,...svázané v deskách). Pokud potřebujete, ve škole můžete tisknout, kopírovat, scanovat atd. - vše do 4.5.18

20.2. zjistit informace a názory na téma Lety (historická fakta, vývoj). Upozorňuji, že nikdo nebude omluven, vzhledem k opakované značné absenci mnoha z vás nebudu na předchozí nepřítomnost brát zřetel.

6.2. - v sešitě zapsané základní histor.údaje z filmu(kdy, kdo, technika, o co šlo,..), v sešitě (případně v čten.deníku) vlastní rukou zapsaná kniha a film s tématem 2.sv.války (zadáno v září) - název,autor, rok vydání, téma, hl.postavy, herecké obsazení, stručný děj, časové zařazení, vaše hodnocení/proč

22.1. 1.+2.hod. dějepis - projekce filmu z 2.sv.v.

11.1. test dopadl prachbídně, pokračujeme - znát máte fakta po bitvu v Ardenách (učebnice,PS, atlas), 20.1. se známky uzavírají

9.1. vzhledem k tomu, že úkol na minulou hodinu nikdo nesplnil, budeme z učiva psát test/  test je napsán, max.počet bodů je 32, avšak pouze 1 z vás získal 21b.

4.1. učebnice po str. 58, PS PO STR. 26 ústně, doplnit zápis do sešitu, Nikola G. - referát Vlasta Burian(pokud bude filmová ukázka, předem nahlásit)  

31.10. vzhledem k prázdninám se uvidíme až poslední říjnový den, v příloze je zápis - dopsat do sešitu, doplnit vynechaná místa (nutno přečíst si látku v učebnici), PS str. 14, P.Horych - referát na téma rodina Baťova vývoj do dnešního dne

24.10. zapsat do sešitu zápis Svět po 1....viz níže

9.10. změna rozvrhu - místo M bude dějepis, úkoly viz 10.10., 1.+2.hod. také D - práce na nástěnce k 28.10.

10.10. - hodina bude suplována, D se odučí v náhradním termínu: referát rodina Baťova (Charvátová), test

5.10. dopsat zápis do sešitu - viz níže příloha

2.10. - zdůvodu nemoci bude 1.+2.hod. DĚJEPIS

3.10. - na mou školní mailovou adresu každý nahlásí knihu a film(viz úkol na 26.9.), učebnice str. 16-17 přečíst

26.9. nahlásit libovolnou knihu s tématem 2.sv.války (Deník A.Frankové, Útěk z Treblinky, Smrt krásných srnců, Říkali mi Leni, lit. faktu - Hubáček apod., Romeo,Julie a tma, ...) a 1 film s V.Burianem, M.Kysela - referát na téma T.G.M.,PS str.8

21.9. dopsat zápis učiva (viz příloha pod textem)

14.9. d.ú. v sešitě - doplnit ke každému slohu min. 2 památky, mít zaplacený PS - od tohoto data již do něj budeme pracovat

12.9. obalená a podepsaná učebnice, sešit č.444(464) - lze pokračovat z min.š.r. - obalený, obalený atlas, zaplacený pracovní sešit

 Daniel

1

G.Nikola

3

 Tomáš

2

 Petr

6

 Tereza

21

KUMichal

N

KY Michal

16

Ramos

7

Kateřina

12

Denisa

10

Nikola

19