Dějepis 7

Všechny změny si zapište do ž.diáře - budu kontrolovat

5.6. D - 4.hod.

31.5. D p.uč. Vra

30.5. D 5.hod.

28.5. D - výměna p.uč.Háj.

24.5. dějepis dle rozvrhu

23.5. 5.hod. je dějepis - test z renesance

22.5. 3.hod. D - přepsat do sešitu zápis renesance, doplnit úkoly v zápisu (vlepit mohou domluvení žáci)

21.5. výměna hod. s p.uč. Háj.

3.5. test (uč. 82-97)

23.4. zapsat do sešitu zápis pozdní středověk - viz níže

9.4.

vlepit do sešitu zápis Husitství (viz níže)

mít zapsanou četbu (Bible)

test vrcholný středověk  str. 64-81 v učebnici

19.3. samostatný zápis do sešitu - Karel IV. - rodiče/manželky/děti/jeho tituly/ na území kterých dnešních států vládl/ jeho "spolupracovníci"/ významné stavby/co mne na něm zaujalo

v rámci možností dohlédnout film Noc na Karlštejně od 35.minuty

22.2. test potvrdil, že se nepřipravujete z hodiny na hodinu, je to hrůza - očekávejte mou odvetu všemi historicky známými zbraněmi učiteleKřičící,...a nezapomeňte si doplnit zápis v sešitě (Židé)

19u.2. je možné, že se vás zeptám na život měst a vesnic ve středověku, opakujeme to již dlouhoMrkající

15.2. dopsaný zápis vrcholný středověk

5.2. - dopsat zápis do sešitu (viz níže), najít a nalepit obr. gotické stavby(napiš název), pracovní list ze školy dokončit, PS STR.27

8.1. POUZE 1 ŽÁK splnil zadané úkoly(zadáno týden před prázdninami) na 4.1., přečíst v učebnici křížové výpravy

4.1.2018 - učebnice po str. 51, PS po str. 23 - projít ústně, kdo chce, může dopsat, do sešitu zápis - viz níže

23.11. HODINA ODPADÁ

22.11.- 5.hod. D: zapsat zápis do sešitu(Anglosasové,...) a doplnit údaje, nakreslit tužkou rotundu podle obr.(z učebnice, z netu, z jiného zdroje..), test raný středověk - po románské období

20.11. výměna hodin z důvodu semináře - bude Z (p.uč.Haj)

16.11. společný referát příchod Slovanů - Fričková, Strnadová, Blažková S.

9.11. dokončit zápis z hodiny, doplnit s učebnicí a PS údaje - zápis Raný středověk níže

23.10. přepsat(někdo vlepit) zápis do sešitu - Islám, všichni - vlepit doplněný text pod zápis, zjistit, zda žijí potomci TGM

          pokud by někdo chtěl doma procvičovat s programy k interaktivní tabuli (je jich na netu spousta), zde je odkaz ke stažení potřebného programu:

https://ulozto.cz/!szDFs2Ypk/smart-notebook-11-3-860-0-afp-patch-exe

9.10. test

5.10.

Na odkaze http://slideplayer.cz/slide/3206710/ najdete prezentaci ze školy. Dopište si to, co ještě nemáte v sešitě (na jednotlivých slidech nadpis Zápis do sešitu)

zaslat mi na mail plán exkurze

2.10. promyslet cíl exkurze po ČR v souvislosti s učivem D, vypracovat úkoly v PS po str. 8 s využitím učebnice

Zápis do sešitu: Křesťanství v raném středověku
monoteistické náboženství – víra v jednoho boha, v prvních staletích n. l. z římské provincie Judea
zakladatelem byl Ježíš Kristus,
byl pro své učení z rozkazu Piláta Pontského ukřižován,
vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa (Syn božího)

o jeho životě vypovídají evangelia, evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan
Desatero mravních ustanovení posvátná kniha Bible (Písmo svaté), Starý a Nový zákon vyzývalo k životu v míru, lásce, konání dobrých skutků, odsuzovalo lež, násilí, pomstu a závist
křesťanem se stal, kdo uvěřil v Ježíše a přijal křest
šíření křesťanství díky apoštolům (12 učedníků Ježíše), zejména apoštol Pavel
první křesťané byli krutě pronásledováni
mučedníci byli prohlášeni za světce jejich ostatky = relikvie
císař Konstantin prohlásil roku 313 Ediktem milánským křesťanství za náboženství celé říše

11.9. z důvodu semináře bude hodina suplována

14.9. obalená a podepsaná učebnice, zaplacený pracovní sešit, sešit č.444(464) obalený, atlas - obalený, podepsaný