Dějepis 6

Výuka v době mimořádného volna

Český jazyk

Zadání 22.6. - 26.6.2020

Opakování učiva :)

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-prislovecneho-urceni-ve-vete-pravocviko-15/

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-podmetu-ve-vete-pravocviko-10/

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-predmetu-ve-vete-pravocviko-10/

https://www.pravopisne.cz/2015/01/vetne-cleny-harry-potter/

Zadání 15.6. - 19.6.2020

Do 19.6. 2020 žáci vypracují pracovní list (viz přílohy) a pošlou mi ho emailem ke kontrole. PL je zaměřen na procvičování dosud probraného učiva (slovní druhy, podmět, přísudek atd.). Na úterní hodinu si připravte učebnici, sešit z ČJ a předešlý pracovní list.  

Do 17.6.2020 žáci vypracují pracovní list na opakování spodoby znělosti a pošou mi ho ke kontrole :)

+ Nezapomínejte na vedení čtenářského deníku! :)

Žáci s PO 3 vynechají 4 cvičení v PL a žáci s PO 2 vynechají 3 cvičení v PL.

V úterý 16.6. budeme mít poslední online hodinu z ČJ (9:00 - 9:45 hod) a D (8:00-8:30 hod).


Zadání 8.6. - 12.6.2020

Do 12.6. 2020 žáci vypracují pracovní list (viz přílohy) a pošlou mi ho emailem ke kontrole. PL je zaměřen na procvičování dosud probraného učiva (slovní druhy, podmět, přísudek atd.). Na úterní hodinu si připravte učebnici, sešit z ČJ a předešlý pracovní list.  

+ Nezapomínejte na vedení čtenářského deníku! :)

Žáci s PO 3 vynechají 4 cvičení v PL a žáci s PO 2 vynechají 3 cvičení v PL.

Pozor změna! Online hodina z ČJ bude v úterý (9:00 - 9:45 hod) a D (8:00-8:30 hod).


Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6. 2020 žáci vypracují pracovní list (viz přílohy) a pošlou mi ho emailem ke kontrole. PL je zaměřen na procvičování dosud probraného učiva (větné členy atd.). Na úterní hodinu si připravte učebnici a sešit z ČJ. Budeme probírat zvukovou stránku slova a věty :)

+ Nezapomínejte na vedení čtenářského deníku! :)

Žáci s PO 3 vynechají 4 cvičení v PL a žáci s PO 2 vynechají 3 cvičení v PL.

Pozor změna! Online hodina z ČJ bude v úterý (9:00 - 9:45 hod) a D (8:00-8:30 hod).


Dějepis

Zápisy zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 22.6. - 26.6.2020

Opakování učiva :) K procvičování využijte odkazy níže :)

Testy

https://testi.cz/testy/starovek/staroveky-rim/

https://testi.cz/testy/starovek/punske-valky/


Zadání 15.6. - 19.6.2020

Do 19.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Římané přebírali a dále rozvíjeli kulturu mnoha národů. Najdete v učebnici na stranách 128-129. Žáci vypracují cvičení 2 k této kapitole v pracovním sešitě na straně 58. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat novou kapitolu = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 19.6.2020.

 

Zadání 8.6. - 12.6.2020

Do 12.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Jak spravovat velkou říši?, Kostky jsou vrženy. Najdete v učebnici na stranách 124-125, 126-127. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 56, 57. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 12.6.2020.


Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Římské právo,  Boj Říma nekončí. Najdete v učebnici na stranách 120-121, 122-123. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 54, 55. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 5.6.2020.


Zadání 25.5. - 29.5.2020

Do 29.5.2020 prosím o prostudování kapitol: Starověká Itálie - budoucí vládkyně Středomoří,  Boj o Apeninský poloostrov. Najdete v učebnici na stranách 112-113, 118-119. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 50, 53. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 29.5.2020.

 

 

Zadání 18.5. - 22.5.2020

Do 22.5.2020 prosím o prostudování kapitol: Sloup času - Starověký Řím,  Tajemství vzniku věčného města. Najdete v učebnici na stranách 110-111, 116-117. Žáci vypracují cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 52. Nezapomenout na zápis :)

 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 22.5.2020.


Zápisy 15.6. - 19.6.2020

 

Řím v období republiky

Státní zřízení

 • Republika (res publica → věc veřejná)
 • v čele stáli 2 na rok zvolení konzulové
 • senát → 300 starších a zkušených mužů
 • boje plebejů za práva449 př.n.l. sepsány poprvé zákony Říma → Zákony dvanácti desek
  • 494 př.n.l. odchod plebejů z Říma → chtějí si založit vlastní město
  • Vynutili si vznik lidového shromáždění → zaveden tribun lidu (ochrance plebejů, právo veta)

 

Ovládnutí Itálie

 • Keltové se usadili na severu Itálie (Římané je nazývali Galové)
 • bitva Římanů proti Galům (zvítězili, vydrancovali Řím)
 • Římané zaplatili obrovské výkupné – Galové odtáhli
 • situace se obrátila a Řím začal dobýt jednotlivá území → Itálie osvobozena a sjednocena v polovině 3. století př.n.l.

 

Kartágo

 • jediný soupeř Říma ve středomoří, rozvinutý námořní obchod
 • došlo k Punským válkám (Punové → označení Římany)

 

 1. Punská válka     264 – 241 př.n.l.
 • vyhlásili ji Římané
 • Kartágo převaha na moři, Římané na souši
 • 242 př.n.l. Kartáginci poraženi v bitvě u Aegatských ostrovů
 • Římané dobývají Sicílii, Sardinii a Korsiku → provincie Říma
 • 2. Punská válka     218 – 201 př.n.l.
 • vyvolal ji Hannibal → přes Španělsko se vydal do Itálie → vítězství v mnoha bitvách (Trasimenského jezera, Kann) → dostal se až k Římu (mohutné hradby) → nezaútočil
 • Římané zaútočili na Kartágo (Afrika) → Hannibal povolán zpět → prohrál
 • mír za těžkých podmínek → Kartágo nesmí válčit bez souhlasu Říma
 • 3.Punská válka     149 – 146 př.n.l.
 • bránili se proti sousedním nájezdům → záminka k válce
 • město po dvou letech dobývání padlo a zcela zničeno

 

Během punských válek také dobyta Makedonie a Řecko → Řím se stává světovým impériem.