Dějepis 6

Výuka v době mimořádného volna

Český jazyk

Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6. 2020 žáci vypracují pracovní list (viz přílohy) a pošlou mi ho emailem ke kontrole. PL je zaměřen na procvičování dosud probraného učiva (větné členy atd.). Na úterní hodinu si připravte učebnici a sešit z ČJ. Budeme probírat zvukovou stránku slova a věty :)

+ Nezapomínejte na vedení čtenářského deníku! :)

Pozor změna! Online hodina z ČJ bude v úterý (9:00 - 9:45 hod) a D (8:00-8:30 hod).


Dějepis

Zápisy zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 15.6. - 19.6.2020

Do 19.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Římané přebírali a dále rozvíjeli kulturu mnoha národů. Najdete v učebnici na stranách 128-129. Žáci vypracují cvičení 2 k této kapitole v pracovním sešitě na straně 58. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat novou kapitolu = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 19.6.2020.

 

Zadání 8.6. - 12.6.2020

Do 12.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Jak spravovat velkou říši?, Kostky jsou vrženy. Najdete v učebnici na stranách 124-125, 126-127. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 56, 57. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 12.6.2020.


Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Římské právo,  Boj Říma nekončí. Najdete v učebnici na stranách 120-121, 122-123. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 54, 55. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 5.6.2020.


Zadání 25.5. - 29.5.2020

Do 29.5.2020 prosím o prostudování kapitol: Starověká Itálie - budoucí vládkyně Středomoří,  Boj o Apeninský poloostrov. Najdete v učebnici na stranách 112-113, 118-119. Žáci vypracují cvičení 2 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 50, 53. 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 29.5.2020.

 

 

Zadání 18.5. - 22.5.2020

Do 22.5.2020 prosím o prostudování kapitol: Sloup času - Starověký Řím,  Tajemství vzniku věčného města. Najdete v učebnici na stranách 110-111, 116-117. Žáci vypracují cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 52. Nezapomenout na zápis :)

 

V úterý budeme mít hodinu dějepisu. Budeme probírat tyto nové kapitoly = připravte si učebnice a pracovní sešity - úkol vyřešíme společně. Kdo se online hodiny nezúčastní - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 22.5.2020.