Dějepis 6

Výuka v době mimořádného volna


Dějepis

Zápisy zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 6.4. - 10.4.2020

Do 10.4.2020 prosím o prostudování kapitol: Hledání ALFY a OMEGY řecké kultury,  Klasická řecká kultura byla přístupná každému. Najdete v učebnici na stranách 96-97, 100-101. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 43, 45. 

Doporučuji přečíst alespoň 1 řeckou báji :)


Zadání 30.3. - 3.4.2020

Do 3.4.2020 prosím o prostudování kapitol: Sparta (pro doplnění se žáci podívají na prezentaci viz. přílohy) Athény a počátky demokracie ( žáci mají k dispozici pracovní list "Athény", ten si vytisknout nebo přepíší a doplní chybějící slova z prezentace (list vloží do sešitu a budou ho mít místo klasického zápisu). Najdete v učebnici na stranách 92-93, 94-95. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 41, 42. 


Zadání 23.3.-27.3.2020

Do 27.3.2020 prosím o prostudování kapitol: Místa zrození řecké i evropské kultury a Temná století (tyto 2 kapitoly jsou shrnuty v pracovním listě "Starověké Řecko", ten si žáci vytisknout nebo přepíší a doplní chybějící slova z prezentace (list vloží do sešitu a budou ho mít místo klasického zápisu), Archaické období a plavby za rozvojem (= zápis Velká řecká kolonizace). Najdete v učebnici na stranách 86-87, 88-89, 90-91. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 38, 39, 40.

 

Zadání 16.3.-23.3.2020

Žáci mají zadaný domácí úkol na 16.3.2020 v pracovním sešitě s. 32,33.

Do 23.3.2020 prosím o prostudování kapitol: Kočovníci, život v sedle, Helada a Helénové a Jak víme, že to bylo právě tak? Najdete v učebnici na stranách 76-77, 82-83, 84-85. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 35,36,37. 


Zápisy do sešitu

 

Zápisy 6.4.-10.4.2020

Řecká kultura

 

Řecká kultura dosáhla velkého rozkvětu. Prostředníky mezi smrtelníky a olympskými bohy byli héroové = děti bohů a pozemských žen (např. Héraklés).

 

Vázy, tak se odborně říká antické keramice. Keramika zdobena černými či červenými figurami.

 

Stavitelství:

 

Důležitým stavebním prvkem řeckých staveb byly sloupy. Nejstarší je dórský, novější je iónský a korintský.

 

Divadlo:

 

Do divadla měli přístup všichni občané (i ženy a děti). Divadlo vzniklo ze slavností boha Dionýsa. Hráli pouze muži v maskách, komedie a tragédie. Dochované divadlo je v Epidauru.

 

Sochařství:

 

Parthenón = chrám na athénské Akropoli – sochař Feidiás.

 

Karyatida = socha dívky nesoucí část střechy chrámu.


Zápisy 30.3.-3.4.2020

Pracovní list "Athény" (viz příloha).

 

Sparta

  •   na Peloponésu si kmen Dórů podmanil původní obyvatelstvo, z nich si poté udělali otroky
  • nejprve si podmanili obyvatelstvo v oblasti Lakónie = úrodné údolí chráněné horami
  • zde si založili stát s názvem Sparta
  • poté dobyli i okolní oblast – Messénii- velmi úrodná
  • cizinci nesměli vstoupit na území Sparty
  • nerozvíjel se obchod, řemesla, stavitelství a duchovní kultura

Vojenský stát

š  svobodní Sparťané:

-          nesměli pracovat

-          celý život tvrdý vojenský výcvik

-          falanga (obvykle mívala 8 - 12 pevně semknutých řad)

-          vojáci dostali od státu půdu a otroky

š  v čele státu stáli dva králové a rada starších (gerúsia)

š  efoři – dohled nad králi

obyvatelstvo děleno do tří skupin:

1) Sparťané (plnoprávní)

2) perioikové (svobodní bez politických práv)

3) heilóti (původní většinové obyvatelstvo - otroci)

Krypteia – preventivní přepadávání a masakrování otroků

chlapec – 6-7 let:

- výchovu převzal stát, byli odebráni rodičům

- učili se bojovat

- málo jídla, lehké oblečení, spali bez přikrývek

 

 

Zápisy 23.3.-27.3.2020

Pracovní list (viz příloha) Starověké Řecko.


Velká řecká kolonizace

Archaické období, tak nazvali vědci dobu vzniku polis. Velká řecká kolonizace přinesla rozvoj Řecku a rozkvět nově osídleným oblastem. Řekové přišli do kontaktu s jinými, tzv. barbarskými národy. Získali zemědělskou půdu.

- věštírna boha Apollóna v Delfách

Amfora = nádoba na olej

 


Zápisy 16.3.-23.3.2020


Starověké Řecko

 

První evropská starověká civilizace vznikla v egejské oblasti. Pro tuto oblast je typická hornatá krajina, horká léta a mírné zimy. Obyvatelé egejské oblasti se věnovali zemědělství (pěstování obilí, vinné révy, oliv, chov ovcí a koz), řemeslu a obchodu.

Řekové sami sebe nazývali Hellénové a svou zemi Hellas.

- zahrnovalo asi 200 malých států kolem měst = městské státy (řecky polis, poleis)