COVIDOVÁ PRVIDLA - výňatek z Manuálu MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s některými nejdůležitějšími pravidly ohledně virového onemocnění COVID-19. Budeme se samozřejmě snažit přijímat taková opatření, abychom v co největší míře zajistili ochranu zdraví - jak žáků, tak i zaměstnanců školy. Škola je vybavena dezinfekcí, mýdlem, jednorázovými ručníky, částečně bezkontaktními osoušeči rukou a ve všech prostorách se bude často větrat.

Situace se nyní po skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.

Na základě doporučení MŠMT č.j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici, která stanovuje provozní podmínky školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19 a chtěla bych Vás seznámit s některými nejdůležitějšími body.

Žáci

1. Od žáků se při nástupu nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Žáci si do školy nepřinesou látkový ručník, cvičební úbor budou mít uložen v plátěném sáčku (tašce), cvičební obuv budou mít v ochranném obalu. Jsou zásobeni dostatečným množstvím papírových kapesníků z domova.

2. Při ranním příchodu do školy použijí dezinfekci před vstupem do tříd, dále si myjí ruce  před jídlem a vždy po použití WC.

3. Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

4. Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou. Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy.

5. Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. Žák i zaměstnanec si ihned nasadí roušku. Zákonný zástupce bezprostředně informuje dětského lékaře.

Povinnosti zákonných zástupců

1. Vstup do budov školy je povolen pouze žákům, nikoliv rodičům. Jednotlivé třídy budou mít určen vstupní vchod a místo pro případné shromažďování venku.

2. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19.

3. Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy na tel. č. 777135753. Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.

Školní jídelna

1.Bude prováděna častější hygiena a úklid.

2.Důraz na mytí rukou před odebráním stravy.

3.Nebude umožněn samoobslužný výdej příborů, polévky a nápojů. Vše žáci dostanou již připravené na tácu.

Výuka

1. V případě, že se karanténa bude týkat jen omezeného počtu žáků – méně než 50% žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem ve škole. Bude postupováno běžným způsobem, jako když žák během roku onemocní. Učitelé budou poskytovat nemocným žákům studijní podporu na dálku.

2. V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků třídy, bude výuka probíhat jak distančním (pro žáky doma), tak i prezenčním způsobem (pro přítomné žáky).

3. V případě, že bude KHS nebo MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, budeme těmto žákům poskytovat vzdělání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se mohou případně vzdělávat dále prezenčním způsobem.

Školní družina

Provoz školní družiny bude zatím beze změn do 16 hodin. V případě výskytu COVIDU-19 se provozní doba může změnit.

1. Příchod žáka do ranní družiny - povinnost ohlásit příchod žáka zazvoněním na zvonek
a vyčkat na příchod pedagogického pracovníka, který žáka dovede do prostor ŠD. Po vstupu do ranní družiny žák použije dezinfekci, která bude umístěna u vchodu do družiny. 

 

2. Při vyzvedávání  žáka ze školní družiny není rodičům povolen vstup do prostor ŠD. Vyzvedávájící zazvoní na zvonek, ohlásí se jménem a nahlásí, koho vyzvedává. Čeká venku na příchod žáka.

 

 

 

Na základě aktuální situace a pokynů MŠMT A MZd může operativně dojít ke změnám.

 

PRO NENADÁLÉ SITUACE VELMI DOPORUČUJEME, ABY KAŽDÝ ŽÁK MĚL U SEBE SVOU VLASTNÍ ROUŠKU, KTEROU MŮŽE V PŘÍPADNĚ NUTNOSTI POUŽÍT.

 

PřílohaVelikost
Soubor covid Vážení rodiče.docx15.25 KB
Rubrika: