Covid - 19 - mateřská škola

Vážení rodiče,

Dne 12.2.2021 nám bylo oznámeno, že v pátek 5.února 2021 se v šatně naší MŠ vyskytovala osoba, která byla následně na základě testů vyhodnocena jako pozitivní covid – 19 s britskou mutací.

KHS doporučuje sledovat zdravotní stav vašich dětí a v případě zdravotních obtíží neprodleně zažádat o testování na covid-19. Případnou pozitivitu pak nahlásit do MŠ(zákonná povinnost nás všech).

Předem děkujeme za součinnost a snahu ochránit sebe i své okolí respektováním nastavených pravidel.

V Rosicích dne 12.2.2021

Rubrika: