Přihlášky na SŠ

Dne 20. 12. 2011 byl schválen zákon č. 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2012. Na základě Čl. I bodu 19 tohoto zákona se mění počet přihlášek, které může uchazeč podat v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání z původních tří na dvě.
V návaznosti na uvedenou skutečnost se mění organizace jednotných přijímacích zkoušek na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem.

Mgr. Petra Pospíšilová
Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Oddělení organizační a vzdělávání
Komenského 125
532 11 Pardubice
tel. 466 026 529
petra.pospisilova@pardubickykraj.cz

 

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

SPŠ Chrudim zve žáky 9. tříd na přijímací zkoušky nanečisto, dne 12.3.2013 od 8.00 v budově SPŠ Chrudim.

Testy budou ve stejném rozsahu a stupni obtížnosti, jako u přijímacích zkoušek a budou hrazeny rodiči žáků.Cena jedné sady testů je 135, Kč.

Přihlášku pošlete nejpozději do15.2.2013.

PřílohaVelikost
PDF icon prijimacky_2012_2013.pdf108.76 KB