Plavecký výcvik ve Skutči

Fotogalerii k článku naleznete zde.

Téměř celé druhé pololetí se žáci 2. stupně naší základní školy účastnili plánovaného plaveckého výcviku. Pondělní odpoledne trávili v pěkném prostředí skutečského bazénu. Vládla zde příjemná rodinná atmosféra nejen díky velikosti objektu, ale především zásluhou sympatického personálu.

Tři plavčice si rozdělily žáky do skupin podle jejich schopností a dosavadních dovedností a následně se věnovaly jejich průpravě v plavání. Nejprve trénovaly jednotlivé prvky plaveckých stylů, které později spojovaly v celek. Děti si musely zvyknout na určitý režim. Stejně jako ve škole, tak i zde se střídal čas práce a odpočinku. Na konci každé lekce měli žáci volné pole působnosti, takže se plavecký bazén v okamžiku změnil na koupaliště s dovádějícími dětmi, plavecké pomůcky všeho druhu sloužily ke hře a vzniklé vlnobití kolikrát zasáhlo i dozorující pedagogy. Tato část výuky se žákům samozřejmě líbila nejvíce. Budiž jim to přáno. Učení a hra patří k sobě.

Zařazení plaveckého výcviku do běžné školní výuky se ukázalo jako správný krok. Zdravotní hledisko je nepřehlédnutelné po všech stránkách, fyzické, psychické, ale především sociální. Nově vytvořené vazby mezi žáky různých věkových kategorií mohly dát dobrý základ novým kamarádským vztahům, založeným na takových hodnotách jako jsou důvěra a pomoc v nouzi.

Velké dík tedy patří především příjemnému a ochotnému personálu skutečského bazénu, ale také pedagogům a rodičům, kteří umožnili svým dětem trávit smysluplné chvíle.

Martina Richterová

Rubrika: