Co spojuje tisícikorunu, med a vlajku prezidenta republiky

V novém školním roce, v nové třídě. Třeťáci. Čerpají nové poznatky, učí se novým dovednostem. Letos s tématem V naší zemi dobře je mi. Slavíme sté narozeniny, pátráme po našich kořenech, hledáme moudrost u našich předků, učíme se úctě ke své vlasti.

Začátek podzimu patří zastavení u našeho národního stromu. Lípa z různých pohledů poskládaných do mapy našich myšlenek. Děti pracují metodami a postupy vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Směřujeme k tomu, aby se z nich mohli stát samostatní čtenáři, kteří o věcech přemýšlejí, neberou jen tak něco „jako hotovou věc“, dovedou se sami rozhodovat, diskutovat, obhájit svůj názor, přebírat zodpovědnost za své vlastní učení…

Jistě se to nepodaří ze dne na den, ale i malé krůčky jsou důležité. Na cestu k mapování důležitých pojmů z textu, hledání souvislostí a propojování myšlenek vyrazili třeťáci se zájmem a chutí. Díky dobré spolupráci se jim podařilo zdolat nástrahy čteného textu a zorganizovat zdánlivý chaos lístečků s pojmy ve smysluplný celek.

Lipový list jsme neopustili ani při hodinách světa práce a výtvarné výchovy. Inspirace přírodou v provedení dle fantazie. Práce přinesla zajímavé výsledky, ze kterých měli žáci velkou radost. Lipová tématika vzbudila v některých cit pro národní záležitosti, a tak jsme si na jejich žádost poslechli po práci ještě českou hymnu. Sladká tečka v podobě lžičky pravého lipového medu završila příjemně strávený den. Čaj už jsme nestihli. Třeba si ho dáme na zahřátí po podzimní vycházce k našemu třídnímu stromu. K naší lípě…

Michaela Pavlíková

Rubrika: