Činnosti na týden od 11.2. až 15.2.2019

INTEGROVANÝ BLOK:   ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ  - Řemesla a povolání, práce čili zaměstnání

                  

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 13. 2. - Narozeninový den – prosíme donést suroviny na přípravu jednohubek, pokud jste se zapsali.
 • 13. 2. v 16:00 – Třetí schůzka zákonných zástupců, přednáška odborníka z SPC na téma školní zralost, návštěva učitelky 1. třídy ZŠ Rosice.
 • 15. 2. – Sběr papíru na chodbě mateřské školy.

 RANNÍ ÚKOL:

 • PONDĚLÍ = Švadlenka – Vyšij stehy podle vzoru, dej pozor, abys správně držel „tužku“.
 • ÚTERÝ = Profesionální řidič – Najdi k autům správně barevné kolečko.
 • STŘEDA = Archeolog – Najdi v písku 3 předměty, k vyhrabání použij lopatku, očisti je smetáčkem a vlož do košíčku. Pojmenuj předměty a vytleskej. Starší děti – pojmenuj začáteční hlásku slov.
 • ČTVRTEK = Povolání – Spoj lidi s nástroji nebo stroji, které potřebují ke své práci, houbičkou čáry smaž.
 • PÁTEK = Zubař – Zkontroluj zuby jazykem, jako pan zubař - nejprve horní, potom dolní. Koukej při tom do zrcátka, ať žádný nevynecháš.

 ČETBA:  Štuclinka a Zachumlánek – František Nepil

 

  RANNÍ KRUH:

 • Povídání o zážitcích z víkendu – kde jsi byl, co jsi dělal, co tě nejvíc bavilo, s kým jsi trávil víkend?
 • Oromotorika – Zubař – aktivizace mluvidel, cvičení s jazykem, artikulační cvičení, dechová cvičení.
 • Cvičení na hudbu – opakování na píseň Zima + Pod sněhem bílým.
 • Manipulace, práce zápěstím – Kuchař – namotávání vlny na tyčku.
 • Tvary – Knoflíky jsou kulaté jako…, střecha vypadá jako trojúhelník, co takového ještě znáš?,…
 • Zdrobněliny + rytmizace.
 • Hra s padákem – Na námořníky a rybáře – manipulace s padákem, kolektivní práce, posilování paží.
 • Hádanky na téma povolání.
 • Oromotorika – řidič traktoru – „chrápání“, zívnutí, protažení, startování traktoru (rozkmitání rtů), traktor jede TTT, potká druhý traktor DDD, jedou oba TD TD TD, srazí se TDC.
 • Číšník – procházení slalomem s tácem plným umělohmotného nádobí.
 • Kuchař – které jídlo máš nejraději? Kdy se hodí jíst? – opakování denní doby.
 • Grafomotorika na velký formát papíru – kuchař míchá polévkou – hrnec.
 • Básně k tématu.

 

  ŘÍZENÁ ČINNOST:

 • Řidič kamionu – hádanka: Za volantem sedí, na dálnici hledí, pomeranče a fíky, dováží nám z Afriky – které potraviny může ještě vozit? Procvičování začátečních hlásek slov, přiřazování obrázků, hledání počátečního písmene, předškoláci – opis slov.
 • Rozhovory na téma povolání: Co dělají rodiče, čím chci být já, proč je práce důležitá, mají všichni lidé práci?...
 •  PH: Policista řídí dopravu – červená, zelená – reakce na pokyn; Na zvoníka – reakce na sluchový podnět, respektování pravidel; Švadlenky – šiju, šiju košilku, budu to mít za chvilku, šiju, šiju kabátek, ….. na svátek – hra na utmelení kolektivu, nápodoba šití; Čepice – kruhy, vzpažit – proplétání mezi dětmi za doprovodu říkanky.
 • Písničkové hádanky – poznávání písní podle melodie – Zedník, Pekař peče housky, Pec nám spadla, Mlynáři, Poštovský panáček, Šel zahradník do zahrady, Já jsem muzikant,… - povídání o příběhu písní.
 • Čí je to práce? – rozřazování činností ke správným povoláním – nalepování.
 • Volná kresba dětí pastelkami, voskovkami – čím budu – starší děti.
 • Pantomima – losování lístečků, pantomimické předvádění různých zaměstnání – hádání.
 • Hmatová hra – různé pracovní náčiní - jak se s ním pracuje, kdo ho může při své práci potřebovat.
 • Narozeninový den – příprava jednohubek – krájení, míchání, mazání, zdobení; kresba narozeninových obrázků – tvoření knížky, zpěv písní, přání oslavenci.
 • Procvičování jemné motoriky s víčkem od pet lahve – Kuchaři – nabírání, vylévání, míchání, ochutnávání.
 • Jemnomotorické cviky – „práce s těstem“ – sed klečmo – hlazení stehen, špetkový úchop, spojování prstů s palcem, špetka.

 

  CVIČENÍ:

 • Rušná část – lokomoční cvičení, změny poloh těla, reakce na sluchové podněty.
 • Překážková dráha – skoky snožmo, poskoky, skoky stranou, válení sudů, skoky na malé trampolíně, kutálení míče v předklonu.
 • Pohybová hra – Na policistu – reakce na vizuální podnět – červený terčík, dodržování pravidel bezpečnosti ve skupině dětí.
 • Relaxace – zklidnění organismu, dechová cvičení, uvolnění za doprovodu hudby.

 POBYT VENKU:

 • Pozorování zimní přírody, obarvování sněhu potravinářskými barvivy, vycházky po okolí Rosic, hry se sněhem a ve sněhu.

 

 

CENTRA AKTIVIT PRO TENTO TÝDEN  (PODLE ALTERNATIVNÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU)

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Zlatníci – vyrábění šperků, navlékání korálků, pěnových kostiček,..
 • Skládání puzzle, stavebnic.
 • Zdobení dortů a koláčů – vyskládávání obručí víčky od pet lahví, barevnými pěnovými kostkami, korálky,…
 • Námětová hra „na zedníka“ – stavba budov z plastových a dřevěných kostek – překládání + hra s auty – převážení materiálu, zvířat, krmiva,…

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Hra na archeology – kopání a hledání předmětů v písku, očišťování smetáčkem, zkoumání lupou.
 • Kadeřnice, holič – modelování vlasů a vousů na šablonu obličeje.
 • Řezníci – výroba špekáčků ze silonek, vaty a provázků.
 • Pekaři a cukráři – modelování sladkého i slaného pečiva.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Pracovní listy – rozdíly (zahradník), bludiště (hasiči).
 • Spisovatelé –grafomotorika – obtahování fixem + opis linií i písmen a tvarů.
 • Mladší děti – grafomotorika – hrnec.
 • Vědec - zkoumání umělých zvířat a hmyzu pod lupou a mikroskopem.
 • Botanik – prohlížení rostlinek lupou.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Školka – vybarvování, vystřihování a nalepování cihel – Naše školka – dokreslování detailů fixou.
 • Hasiči – kresba suchými pastely + fixy.
 • Kuchaři – vybarvování vodovými barvami, stříhání, dolepování, detaily černým fixem.
 • Knoflíky – vybarvování pastelkami, provlékání provázku.
 • Koláče – vybarvování voskovkami + rozmazávání, nalepování máku a kokosu.
 • Námětové hry „na kuchaře, na řezníka, na pekaře, na barmana“.
 • Pizza – výroba pizzy z kartónu a papíru.
 • Narozeninový den – příprava jednohubek.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Námětové hry „na kadeřníka, na lékaře, na fotografa, na IT technika, na prodavače.“
 • Zpěv písní o řemeslech – sluchové hádanky.
 • Rytmizace slov – povolání.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program k tématu povolání.
 • Písničky a pohádky k tématu.
 • Malíř – volná kresba v programu Smart a malování.
 • Překonávání překážek, skoky snožmo, skoky stranou, poskoky, skoky na trampolíně, lokomoční cvičení.