činnosti na týden 2. - 6. března 2020

INTEGROVANÝ BLOK:       “ VOLÁM TĚ SLUNÍČKO „ – předjaří a jeho barvy

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 2. 3. – přednáška pro děti na téma péče o chrup zábavnou formou
 • 4. 3. – vystoupení se zvířátky

 RANNÍ ÚKOL:

  PO –  rozvoj před matematických dovedností – dávej kytičky podle barvy (líska)

  ÚT -   rozvoj jazykových dovedností – pojmenuj barvy – postav obrázek podle předlohy (kuličky)

  ST  -   rozvoj jemné motoriky – zdobení kytiček PET víčky

  ČT -   rozvoj logického uvažování – přiřaď stopce správnou kytičku

  PÁ –  rozvoj tělesných schopností – chůze po vyznačené cestě se zátěží

 ČETBA: Jiří Kahoun, Ivo Houf „Jak se mají včelí medvídci“

 RANNÍ KRUH:

 • Víkendové zážitky – vyprávění
 • Pravidelné rozcvičky, dětská jóga, prvky OS
 • Hodnocení činností dne
 • Kalendář přírody na tabuli
 • Řešení konkrétních situací
 • Logopedické chvilky – „C, S, Z“

Řízené činnosti:

 • Pojmenování, třídění základních barev
 • Poselství kapičky - první jarní kytičky – DH s obrázky
 • Řešení jednoduchých úkolů podle klipsu – seznámení s metodou, práce ve skupinách
 • Kam odcházejí sněhuláci z jara – překážková dráha – podlézání, přelézání, výstupy, sestupy
 • První hláska ve slově, kimovka – cvičení paměti
 • orientace v prostoru – pravá, levá vzhledem k osobě ve třídě

 POBYT VENKU:

 • pozorování měnící se přírody vlivem počasí
 • tvoření z přírodnin – klacíky, hlína
 • spontánní hry na vymezeném prostoru
 • orientace v prostoru – pravá, levá vzhledem k osobě při vycházkách
 • chůze za vedoucím dítětem

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • domečky – poloviny obrázku k sobě
 • odkud pochází – DH
 • rozvoj kooperativních dovedností přenášení kelímků ve dvojicích pomocí gumičky a kolíčků

 

 • sestavy z velkého lega podle předlohy
 • zahrádky – plastové aplikace - kytičky

 

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • barvení kytiček – sněženky
 • barvy na vodní hladině – využití sítek
 •  výroba dráhy z brček
 • práce s barevnými tyčkami a kolíčky - stavby

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • písemné sestavy podle vzoru
 • stavby podle vzoru – barevné tyčky
 • třídění barev podle pravidla
 • prohlížení atlasů s tematikou „První jarní kytičky“
 • objevování vlastností plastu a tepla – brčka
 • pozorování přes barevná sklíčka

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • malba přes igelit
 • kooperativní práce – předjaří – využití barvy, lopatky, kytiček z lísky
 •  třídění drobných potravin podle pravidla
 • navlékání těstovin na podložku s hřebíčky

DRAMATIKA

HUDBA

 • námětová hra – pošta – práce s jarními pohlednicemi
 • jarní obrázek 1-5
 •  rytmizace slov na ozvučná dřívka
 • poslech jarních písní – Malým zpěváčkům - jaro

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart – předjaří
 • Grafomotorika na velké ploše - ovál

 

 • hod na cíl
 • zdolávání různě vysokých překážek podlézáním, plazením, přelézáním, výstupy….