Chrastecké básňování

Ten, kdo má rád poezii a básničky, se zúčastnil v dubnu školního kola recitační soutěže. Ti nejlepší reprezentovali naši školu 16. května na Chrasteckém básňování. Odborná porota měla při hodnocení opravdu nelehký úkol. Všichni účastníci předvedli ve svých kategoriích skvělé výkony, bravurně zvládli své texty a nezapomněli ani na důraznou artikulaci, dramatické pauzy i správnou intonaci svých veršů. Pamětní účastnický list a sladká odměna je poděkováním za odvahu, snahu a krásné čtvrteční dopoledne.

Soutěže se zúčastnili: Alexandr Novák (2. tř.), Teodor Vostřel (3. tř.), Karolína Nováková (4. tř.), Aneta Radilová (5. tř.), Tereza Budinská (6. tř.), Veronika Braciníková (6. tř.).

Děkuji všem za pečlivou přípravu, vzornou reprezentaci naší školy a přeji mnoho radosti při rýmování a básňování nejen v hodinách českého jazyka.

M. Chmelařová

Dne 16. 5. jsme se zúčastnili recitační soutěže v ZŠ Chrast. Z naší školy soutěžilo šest dětí. Na každém byla vidět snaha o co nejlepší přednes. Básničky byly různého žánru, některé velmi krásné a emotivní. Recitační dopoledne si všichni užili.

Adéla Hesová (6. tř.)

Rubrika: