Chemie 9

2.10.17 - zápis do sešitu - viz níže v příloze

Internetové stránky

Chemie pro začátečníky

Studium chemie

www.nazvoslovi.cz