Chemie 9

Týden od 11. do 15. 1. 21

Do sešitu přepište zápis - viz. níže v příloze Zápis 12. 1. 21 Areny. 

Na online hodinu budete mít připraveno: 1) zápis v sešitě

                                                           2) vytisknutý pracovní list Pracovní list 12. 1. 21 UHLOVODÍKY - viz. příloha níže

Výchova ke zdraví: vytiskni si zápis, prostuduj, příští týden test na toto téma - Zápis 11. 1. Ochrana před..........

 


Týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

Dobrý den deváťáciUsmívající se

Uvidíme se v úterý na online hodině. 

Příprava na hodinu: 1) zopakovat vše ke kapitole UHLOVODÍKY - alkany, alkeny, alkiny

                             2) zopakovat homologickou řadu uhlovodíků - methan, ethan, propan, atd.

Na online hodině 5. 1. 21 si napíšete krátký test na zopakování učiva.


Týden od 14. 12. do 18. 12.

1) Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=vHjsRT2ocUI

2) Přepiš si do sešitu zápis viz. níže - Alkeny, Alkiny.

 

Alkeny

 

Alkeny jsou uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným uhlíkatým řetězcem jednu dvojnou vazbu C = C. Názvy alkenů mají zakončení –en (ethen, propen).

 

 

 

ethen (ethylen, CH2 = CH2)

 

bezbarvý, hořlavý plyn nasládlé vůně

 

Využití – výroba polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu.

 

 

 

propen (propylen, CH3 – CH = CH2)

 

Využití – výroba plastu polypropylenu.

 

Dieny jsou uhlovodíky obsahující ve svých molekulách dvě dvojné vazby mezi různými atomy uhlíku.

 

 

 

1,3-butadien (CH2=CH-CH=CH2)

 

Využití – surovina pro výrobu syntetického kaučuku.

 

 

 

IV. Alkiny

 

Alkiny jsou uhlovodíky s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku C ≡ C v otevřeném řetězci.

 

Jejich názvy mají zakončení –in (ethin, propin).

 

 

 

ethin (acetylen, C2H2)

 

Acetylen je plynná, bezbarvá, hořlavá látka, která tvoří se vzduchem výbušnou směs.

 

Využití – surovina pro výrobu plastů (např. polyvinylchloridu – PVC), kyseliny octové; sváření a řezání plamenem (autogen – teplota až3000°C).

 

 


Týden od 23. 11. do 27. 11.

Na online hodinu si připravte: učebnici chemie, sešit, vytisknutý zápis k doplnění (viz. příloha Zápis 24. 11.) - vyplníme společně.

Vy si jen vyluštěte křížovku, vyjde Vám téma online hodiny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Týden od 16. 11. do 20. 11.

Tento týden budeme začínat novou velkou kapitolu Organické látky.

V příloze máte zápis, který si pročtěte. Jedná se o úvod do organických sloučenin, nalepte si ho do sešitu.

+ přečtěte si v učebnici str. 33-35


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 9. 11. do 13. 11.

Tento týden budeme probírat zdroje elektrické energie.

Na online hodinu si připravte učebnici, sešit, psací potřeby.

Úkoly, které budete mít splněné za tento týden:

1) zápis v sešitě

2) nakreslený obrázek 22, 23 z uč. str. 17

3) zodpovězený krátký kvíz - domluvíme se v úterý


Výchova ke zdraví: pracovní list Osobní bezpečí - vytiskni si ho, nalep do sešitu a vyplň. Na hodině chemie si vymezíme čas na kontrolu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 2. 11. do 6. 11.

Tento týden se budeme zabývat elektrolýzou.

Na úterý si přečtěte v učebnici str. 14, 15.

Na online hodinu si připravte: vytisknutý zápis k doplnění ( zápis 3. 11. Elektrolýza) - v příloze, vyplníme spolu.Týden od 19. do 23. 10.

Ahoj deváťáciUsmívající se

- minulý týden jste si měli číst z učebnice, projděte si to ještě jednou

- na online hodinu v úterý si připravte:

1) vytisknutý nebo opsaný zápis k doplnění (viz. příloha Zápis 20. 10. Teplo a chem. reakce) - budeme doplňovat společně

2) psací potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dobrý den deváťáci Usmívající se

Týden od 12. 10.do 16. 10.

- v učebnici si přečtěte str. 24 - 26

- hlídejte si v kalendáři na Teams online schůzku, na které se Vás budu ptát k tématu


Internetové stránky

Chemie pro začátečníky

Studium chemie

www.nazvoslovi.cz