Český jazyk 9

Český jazyk - mluvnice

Je třeba stále procvičovat vyjmenovaná slova, může přijít pětiminutovka.

- 11. 6. pololetní písemná práce ( větnén členy, věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, řeč přímá, nepřímá, přívlastek volný, těsný,přístavek, zvláštnosti větného členění, vedlejší věty, významnové poměry, obecný výklad o jazyce)

- 5. 6. pololetní diktát

- DÚ na 29. 5. dopracovat komplexní jazykový rozbor

- 29. 5. test - obecný výklad o jazyce

- 24. 4. čtvrtletní diktát

-4.4. test zvláštnosti větného členění, přímá řeč, přívlastek volný, těsný, přístavek

- DÚ na 22. 3. PS str. 32 cv. 1 - doplnit uvozovky + b

- DÚ na 22. 2. PL - významové poměry

- 22. 2. test větné členy

- DÚ na 13. 2. PS 27 cv. 7, str. 28 cv. 1,2

- DÚ na 8. 2. vytvoření jednoduchých vět na základě grafů

- 18. 1. pololetní písemná práce (slovo a jeho význam; slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova; obohacování slovní zásoby; rozlišování slovních druhů; všechny slovní druhy; určování mluvnických kategorií; věta jednočlenná,dvojčlenná, větný ekvivalent; pravopis)

- 12. 1. pololetní diktát

- DÚ na 9. 1. PS str. 37 cv. 5,7

- 8. 1. test neohebné slovní druhy 

- DÚ na 4. 1. PL

- 4. 12. test - slovesné třídy a vzory

- Dú na 16. 11. učeb. str. 38 cv. 4 a, str. 39 cv. 5, dokončit PS str. 17 cv. 9

- 14. 11. test ohebné slovní druhy (mimo sloves)

- DÚ na 9. 11. učebnice str. 36 cv. 11

- DÚ na 7. 11. PS str. 14 cv. 1,2,3,4

- DÚ na 2. 11. učebnice str. 33 cv. 3,5,8

- 6. 11. diktát

- 31. 10. test - určování slovních druhů

-DÚ na 31. 10. PS str. 11 (celá)

- DÚ na 23. 10. učebnice str. 25 cv. 4, zapsat zápis do sešitu na mluvnici zepředu - str. 27, str. 29 (pouze podstatná jména hromadná, pomnožná, látková)

- 18. 10. test - významosloví

- DÚ na 12. 10. učebnice str. 23 cv. 5,8

- DÚ na 10.10. PS str. 8 cv. 4, PS str. 39 cv. 3, str. 41 cv. 10

- DÚ na 5. 10. PS str. 39 cv. 4, str. 41 cv. 9

- DÚ na 3.10. PS str- 6 cv. 1,2,3,5 a str. 40 cv. 6

- DÚ na 26. 9. PL psaní velkých písmen - cvičení 6,7,8

- DÚ na 14. 9. PL - dokončit cvičení 12 a 10 (doplnit interpunkci a vytvořit grafy souvětí)

- DÚ na 8. 9. PL - str. 2 cv. 4, str. 3 cv. 6,9

- 15. 9. pětiminutovka: koncovky podstatných a přídavných jmen

- 19. 9. vstupní test - slovní druhy, mluvnické kategorie, větné členy, vedlejší věty, významové poměry

 

Český jazyk - literatura

- 15. 12. nemáme sloh, ale mluvnici

- 1. 12. test: Moderna, symbolismus, impresionismus, dekadence, buřiči

 - DÚ na 20. 10. rozbor básně Zde by měly kvést růže

 

Český jazyk - dílna čtení

- čtenářský deník s osmi zápisy o knihách (viz požadavky v sešitu na dílnu čtení - 1/2 - 1 A4 shrnutí děje a zodpovězení otázek), první kontrola ČD proběhne 13. 12. (4 zápisy), další kontrola bude 6. 6. (8 zápisů)

- referát o knize (viz požadavky v sešitu na dílnu čtení): chlapci - 22. 11., dívky - 29. 11.

 

Český jazyk - sloh

- 4. 6. vypracovat životopis

- DÚ na 23. 4. cvičná domácí slohová práce - úvaha na 1 z dvou nabízených témat, rozsah: A5

- na 26.3. domácí slohová práce - vypravování na vybrané přísloví z PS str. 57 cv.5

- DÚ na 15. 12. vytvořit líčení na téma: Naše třída

- DÚ na 6. 11. dokončit PL

- DÚ na 23. 10. vytvořit výklad na zadané téma 

- 9. 10. test - funkční styly a slohové postupy

- DÚ na 2.10. PL - slohové postupy + dokončeit áseň (kdo nestihl)

- na 25. 9. si každý přinese noviny