Český jazyk 9

Český jazyk - mluvnice

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 16. 9. komplexní jazykový rozbor

- DÚ na 12. 9. PS str. 36 cv. 3, str. 37 cv. 5

- DÚ na 9. 9. PS str. 2 cv. 3, str. 3 cv. 6

Český jazyk - dílna čtení

Český jazyk - sloh

Český jazyk - literatura