Český jazyk 9

Český jazyk - mluvnice

  • 27. 9. vstupní písemná práce
  • DÚ na 25. 9. vytváření vět a souvětí dle zadaných grafů
  • DÚ na 20. 9. PL - cv. 8,9
  • DÚ na 17. 9. PS str. 3 cv. 8,9
  • DÚ na 13. 9. PS str. 2 cv. 3,4,5
  • DÚ na 10. 9. vymyslet 5 vlastních souvětí minimálně o 3 větách.

 

Český jazyk - literatura

 

 

Český jazyk - dílna čtení

  • 21. 11. referát o knize dívky
  • 28. 11. referát o knize - chlapci
  • 12. 12. vybírání čtenářských deníků se 4 přečtenými knihami

 

Český jazyk - sloh