Český jazyk 9

25. 10. se budou vybírat sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- 21.1. pololetní písemná práce

- 17.1. pololetní diktát

- DÚ na 6. 1. PS str. 21,22

- DÚ na 11. 12. PL slovesné třídy a vzory- cv. 3

- DÚ na 12. 12. učeb. str. 40 cv. 11 (určete všechny mluvnické kategorie)

- DÚ na 21. 11. přepsat do sešitu na mluvnici zepředu rámeček z učebnice str. 38

- 22. 11. čtvrtletní diktát

- DÚ na 18. 11. list - viz sešit na mluvnici zezadu

- 18. 11. test - druhy zájmen a druhy číslovek

- 14. 11. pravopisné cvičení - zájmena a číslovky

- DÚ na 11. 11. PS str. 45 cv. 9,10

- 7. 11. test přídavná jména (mluv.kategorie, stupňování, pravopis)

- DÚ na 7. 11. UČEB. str. 35 cv. 7

- DÚ na 23.10. PS str. 16 cv. 7,10; str. 43 cv. 2

- 23. 10. test - podstatná jména

- DÚ na 21. 10. učeb. str. 29 cv. 6

- přijímačkoví: DÚ na 18. 10. uč. str. 30 cv. 10

- DÚ na 17. 10. PS str. 14 cv. 1,2,5

- DÚ na 11. 10. PS str. 13 cv. 1,2

- 14. 10. test - nauka o slově

- DÚ na 10. 10. učeb. str. 21 cv. 6, str. 22 cv. 10, str. 80 cv. 4

- DÚ na 30. 9. PS str. 9 cv. 1,3,5

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 16. 9. komplexní jazykový rozbor

- DÚ na 12. 9. PS str. 36 cv. 3, str. 37 cv. 5

- DÚ na 9. 9. PS str. 2 cv. 3, str. 3 cv. 6

Český jazyk - dílna čtení

- 2. 12. referáty o knize

- 9. 12. vybírání čtenářských deníků se 4 zápisy z četby

Český jazyk - sloh

- 25. 10. test slohové postupy a funkční styly

Český jazyk - literatura