Český jazyk 9

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.


Český jazyk - mluvnice

 • 10. 6. pololetní písemná práce (pravopis, slovní druhy a mluvnické kategorie, větné členy, přívlastek volný, těsný, přístavek, zvláštnosti větného členění, věta jednočlennáxdvojčlennáxvětný ekvivalent, vedlejší věty, významové poměry, jazyk)
 • 28. 3. test - interpunkce v souvětí
 • 21. 3. test - zvláštnosti větného členění
 • 11. 3. test - přímá řeč
 • DÚ na 11. 3. učeb. str. 80 cv. 4,5
 • 28.2. test vedlejší věty a významové poměry
 • DÚ na 21. 2. uč. str. 70 cv. 3
 • DÚ na 11. 2. PS str. 29 cv. 7 (+ grafy souvětí), str. 30 cv. 3
 • 11. 2. test - druhy přívlastků
 • 15. 1. pololetní písemná práce: slovní zásoba a význam slov, obohacování slovní zásoby, ohebné slovní druhy a jejich mluvnické kategorie, neohebné slovní druhy, vedlejší věty a významové poměry, pravopis
 • 9. 1. diktát
 • 26. 11. test slovesné třídy a vzory
 • 22. 11. čtvrtletní diktát
 • DÚ na 20. 11. učeb. str. 39 cv. 7
 • DÚ na 15. 11. str. 17 cv. 9
 • 13. 11. bude mluvnice
 • 8. 11. DÚ uč. str. 38 cv. 4a
 • 5. 11. test - ohebné slovní druhy (mimo sloves)
 • 31.10. pětiminutovka zdvojené souhlásky
 • DÚ na 1. 11. uč. str. 35 cv. 7
 • DÚ na 25. 10. uč. str. 34 cv. 1
 • DÚ na 22. 10. PS str. 38 cv. 9,10
 • DÚ na 18. 10. PS str. 12 cv. 1, 2, 3; str. 13 cv. 7
 • DÚ na 15. 10. PS str. 11 (celá)
 • 15. 10. test významosloví + koncovky přídavných jmen
 • DÚ na 11. 10. uč. str. 23 cv. 9
 • DÚ na 8. 10. PS str. 8
 • DÚ na 4.10. PS str. 4 cv. 1,3,4,5
 • 27. 9. vstupní písemná práce
 • DÚ na 25. 9. vytváření vět a souvětí dle zadaných grafů
 • DÚ na 20. 9. PL - cv. 8,9
 • DÚ na 17. 9. PS str. 3 cv. 8,9
 • DÚ na 13. 9. PS str. 2 cv. 3,4,5
 • DÚ na 10. 9. vymyslet 5 vlastních souvětí minimálně o 3 větách.
 •  26. 9. dotvořit báseň

 

Český jazyk - dílna čtení

 • 21. 11. referát o knize dívky
 • 28. 11. referát o knize - chlapci
 • 12. 12. vybírání čtenářských deníků se 4 přečtenými knihami
 • 10. 6. vybírání čtenářských deníků se 4 přečtenými knihami

 

Český jazyk - sloh

 • 23. 5. přinést slohové práce na zvolené téma

Český jazyk - literatura

 • V úterý 13. 11. nebude hodina literatury, ale proběhne hodina mluvnice.