Český jazyk 8

Český jazyk - mluvnice

 • 14. 3. test doplněk
 • DÚ na 6. 3. PL - doplněk - cv. 3 + PS str. 18 cv. 8,9
 • 25. 2. test větné členy
 • 25. 2. DÚ - dokončení PL na větné členy
 • 12. 2. DÚ PL - vedlejší věty
 • 12. 2. pravopisné cvičení - vyjmenovaná slova
 • 16. 1. souhrnná kontrolní práce: vedlejší věty, způsoby obohacování slovní zásoby, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, slovesný vid, větné členy, pravopisné jevy: bě/bje,pě, mě/mně, vě/vje; předpona s,z,vz; koncovky podstatných a přídavných jmen, velká písmena, shoda podmětu s přísudkem
 • 14. 1. diktát (se zaměřením na velká písmena)
 • DÚ na 10. 1. - určování větných členů
 • DÚ na 8. 1. - cvičení na velká písmena
 • 26. 11. je mluvnice
 • DÚ na 26. 11. PS str. 14 cv. 1,3
 • 22. 11. test slovní druhy
 • DÚ na 22. 11. PL (tvarosloví)
 • na 15. 11. dokončit PL - opakování tvarosloví
 • 20. 11. čtvrtletní diktát
 • DÚ na 13. 11. PL - vedlejší věty
 • 7. 11. pravopisné cvičení: předpona s, z, vz
 • DÚ na 7. 11. PS str. 10 cv. 2,3 + str. 11 cv. 4
 • DÚ na 5. 11 PS str. 9 cv. 10,11
 • 1. 11. pravopisné cvičení - předpona s, z, vz
 • DÚ na 1. 11. PS str. 7 cv. 3,4; str. 8 cv. 6
 • 25. 10. DÚ PL - předpona s, z, vz
 • 25. 10. test - obohacování slovní zásoby
 • DÚ na 16. 10. PS str. 6, cv. 12,13,14
 • DÚ na 11. 10. PL - vedlejší věty
 • DÚ na 2. 10. PS str. 23 cv. 3,4, str. 24 cv. 5
 • DÚ na 18. 9. grafické zobrazení vět
 • DÚ na 13. 9. PS - str. 3 cv. 5, 6, 9, 10
 • DÚ na 11. 9. PL - viz sešit na mluvnici


Český jazyk - sloh

 


Český jazyk - literatura

 • 11. 3. test - romantismus
 • 5. 11. nebude literatura, budeme mít 2 hodiny mluvnice.
 • 15. 10. test - baroko a klasicismus
 • 2. 10. nebude mluvnice, ale literatura

Český jazyk - dílna čtení

 • 7. 11. není dílna čtení, ale bude mluvnice. Dílna čtení proběhne 8. 11. Do 7. 11. je třeba přinést knížku, kterou žáci četli zhruba ve třetí třídě.
 • 28. 11. vybírání čtenářských deníků se 4 zápisy z četby
 • 21. 11. referát o knize