Český jazyk 8

4. 11. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- 20. 1. pololetní písemná práce

- 15. 1. pololetní diktát - předložka s,z, předpony s,z,vz

- DÚ na 18. 12. lísteček - slovesný vid

- 10. 12. DÚ z PS str. 18 cv. 3, str. 19 cv. 6

- DÚ na 29. 11. uč. str. 24 1. dva odstavce - uřči slovní druhy

- čtvrtletní diktát (bě/bje, pě, mě/mně, vě/vje) - 25. 11.

- DÚ na 15.11. PS str. 26

- DÚ na 12. 11. zapsat rámeček z učeb. str. 19 do sešitu na mluvnici zepředu

- 8.11. pravopisné cvičení mě/mně

- DÚ na 8. 11. PL - mě/mně - cv. 8,9

- DÚ na 4. 11. uč. str. 22 cv. 7 a-e

- DÚ na 25. 10. PS str. 13 cv. 12,13

- DÚ na 18. 10. učeb. str. 12 cv. 6

- 15. 10. pravopisné cvičení - pravop. skupina bě/bje

- DÚ na 15. 10. PS str. 27 cv. 2,3

- DÚ na 30. 9. PS str. 10 cv. 12,13

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 13. 9. PS str. 24 cv. 6,7

- DÚ na 9. 9. PL - cv. 25 a,b,c


Český jazyk - sloh

- 12. 11. test - slohové postupy a funčkní styly


Český jazyk - literatura

- 11. 11. test baroko + Jan Amos Komenský


Český jazyk - dílna čtení

- 27. 11. referáty o knize

- 4. 12. čtenářské deníky se 4 zápisy