Český jazyk 7

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 30.11.- 4.12.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat slovotvorný rozbor a podrobněji probírat způsob tvoření slov - odvozování a skládání- učebnice s. 40-42 Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 41 - cv. 5, 7,8 přepište do školního sešitu (mluvnice).

DÚ - PS - str. 16 - cv. 1,2,3,4,5 (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 17 - cv. 6,7,8,9,10 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: v pátek 4.12.2020 ( 9:00-9:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden budeme probírat epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. 

- pracovní list z literatury (Literatura PL 2.12.2020) najdete na Teams - 7.třída - Český jazyk - Soubory. PL mi pošlete do 4.12.2020 ke kontrole.

- vymyslete báseň na začínající na písmena z vašeho jména (př. Eliška = 6 řádků = veršů, můžete si vybrat z různých druhů rýmů - střídavý, obkročný atd.). Básně budete prezentovat ve středu 9.12.2020 Usmívající se

 Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

ZMĚNA! Jelikož nebudete v týdnu od 14.12.-18.12.2020 ve škole, budete odevzdávat čtenářské deníky nejpozději ve čtvrtek 10.12.2020 (minimálně 3 knihy). Český jazyk a literatura - distanční výuka - 23.11.- 27.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat slovotvorný rozbor a podrobněji probírat způsob tvoření slov - odvozování a skládání- učebnice s. 36-39 Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 39 - cv. 5 přepište do školního sešitu (mluvnice) a doplňte základová slova, str. 39 - cv. 6 a.

DÚ - PS - str. 14 - cv. 1,2,3,4,  (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 15 - cv. 5,6,7,8 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: ve čtvrtek 26.11.2020 ( 11:40-12:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden budeme probírat epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. 

Zápis si přepište do školního sešitu (literatura) - bude uložen na Teamsech - 7. třída - Český jazyk (Zápis - LIT - 25.11.2020).

 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 

 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 16.11.- 20.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme opakovat obohacování slovní zásoby a probírat stavbu slova "Slovotvorba krok za krokem" - učebnice s. 33-34. Na středeční online hodinu si přepravte mluvnici Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - z tabulky na straně 34 - pravý sloupec (Stavba slova - zahradník,..., kořen, předponová část...).

 - pracovní list najdete na Teams - Český jazyk 7 - Soubory - PL Tvoření slov - Obohacování slovní zásoby - 18.11.2020 - pracovní list vyplňte a pošlete do 20.11.2020 ke kontrole.

DÚ - učebnice str. 33 - cv. 4 - do školního sešitu (mluvnice) vypište sousloví.

DÚ - PS - str. 12 - cv. 1,2,3, 4, 5 (některá cvičení budeme  společně vypracovávat při online hodině), str. 13 - cv. 6 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

 

Test: ve čtvrtek 19.11.2020 ( 11:40-12:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 9.11.- 13.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme probírat nové učivo "Slovní zásoba a její obohacování" - učebnice s. 31-33. 

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - tabulky na straně 31 = Slovní zásoba + Způsoby obohacování slovní zásoby. 

 - PS - str. 10 . cv. 1,2,3 (budeme  společně vypracovávat při online hodině), str. 11 - cv. 4,5,6,   str. 51 - cv. 9, 10, 11 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

 - učebnice str. 33 - cv. 6 - opravený text přepište do školního sešitu Usmívající se

Literatura:

Budeme opakovat strukturu literárního díla, rýmy, básnické prostředky, lyrické a lyricko-epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory - Literatura 11.11.

 

DÚ: PL "Literatura 11.11." vypracujete do 13.11. 2020 a pošlete (odpovědi) emailem ke kontrole.

Test: v pátek 13.11.2020 ( 9:30-10:00 hod) bude online test na učivo z literatury. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 

 

 


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 2.11.- 6.11.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme probírat nové učivo "Slova s časovým příznakem" - učebnice s. 29. Budeme opakovat vyjmenovaná slova a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. 

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - tabulka na straně 29 = Slova s časovým příznakem. 

- PS - str. 9 . cv. 1,2,3, str. 49 - cv. 3,4, str. 50 - cv. 5,6,7,8

 - učebnice str. 24 - cv. 8 - najděte chyby a opravený text přepište do školního sešitu Usmívající se

Literatura:

Budeme probírat lyrické a lyricko-epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory - Literatura 4.11.

Zápis si přepište do školního sešitu (literatura) - bude uložen na Teamsech - 7. třída - Český jazyk. 

DÚ: PL "Literatura 4.11." vypracujete do 6.11. a pošlete emailem ke kontrole.

 

Kvíz: v pátek 6.11.2020 (8-10 hod) bude online test na slova s časovým příznakem, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená, homonyma, slova mnohoznačná. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Nezapoměňte, že v prosinci budete odevzdávat čtenářské deníky ke kontrole Usmívající se

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19.10.-23.10.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme opakovat kapitolu "Slova citově zabarvená" a probírat nové učivo "Odborné názvy a termíny".  

Na pondělní online hodině budeme učivo upevňovat. Společně vypracujeme cvičení z pracovního sešitu na str. 9 - cv. 1,2,3.

 

Zápis: do školního sešitu si přepište tabulku z učebnice str. 25 (Odborné názvy - termíny).

DÚ: PS - str. 2 - cv. 1,2, str. 6 - cv. 2,3, str. 7 - cv. 6,7 -  na úterních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

DÚ: učebnice - do školního sešitu vypracovat cvičení 1 ze str. 23.

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 bude on-line test na slova citově zabarvená, synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz (např. https://www.skolasnadhledem.cz/game/575 - je zde více cvičení :)

Literatura:

Budeme opakovat básnické jazykové prostředky. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu a pracovní listy, které jsem rozdávala a měli jste si je vložit do sešitu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory.

DÚ: PL "Literatura 23.10." vypracujete do 23.10. a pošlete emailem ke kontrole.

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Do sešitu na dílnu čtení si zapište otázky a vypracujte odpovědi (ve větách). Po návratu do školy budu hodnotit.

Otázky:

1) Jak kniha začíná?

2) V jakém prostředí se příběh odehrává?


ČJ - Distanční výuka - 12.10. - 16.10.2020

Mluvnice - Téma:

 • Synonyma, homonyma, antonyma
 • Slova citově zabarvená

V online hodinách si vysvětlíme a procvičíme novou látku. 

Žáci si přepíší do školního sešitu (mluvnice) tabulku z učebnice na straně 20 a 23 (slova citově zabarvená). V pracovním sešitě vypracují na straně 7 - cvičení 1,2 a na straně 8 - cv. 3,4,5,1,2 do 19.10.2020.


Sloh - Vypravování: 

Zápis "Vypravování" si žáci přepíší do sešitu (sloh) - bude uložen na Teamsech.

Pozor změna: domácí úkol budu kontrolovat po návratu do školy! DÚ - napsat krátké vypravování do školního sešitu (min. na 1 stranu A5). Téma je "Můj nejveselejší zážitek o prázdninách".  Budu hodnotit. Nezapomenout na osnovu (heslovitou).


Dílna čtení: 

Přečíst alespoň 20 stran z knihy.

 

12.10. 2020DÚ - prac. sešit str. 5 - cv. 1, 4, str.6 - cv. 1, 4 (žáci měli zadáno ve čtvrtek 8.10.2020 - úkol budu kontrolovat po návratu do školy.

V pondělí  19.10.2020 (přesunuto z 15.10.2020) budeme psát test na vyjm. slova +  podstatná jména (koncovky).