Český jazyk 7

3,  Úkoly v rámci mimořádného volna:

V případě jakýchkoli dotazů se na mne obraťte - jaroslava.stupavska@skola-rosice.net.

Dobrý den, od příštího týdne budeme mít vždy 1x týdně hromadný videoovor pomocí Messengeru, kde si vysvětlíme probírané učivo, zodpovíme dotazy, atd. Prosím, aby si všichni, kteří mají možnost, zprovoznili Messenger. První společný videohovor proběhne v úterý, 31. 3., od 10.00. Společná výuka bude trvat 30 - 45 min. PROSÍM SLEDUJTE TENTO PŘÍSPĚVEK, JE MOŽNÉ, ŽE SE BUDE LIŠIT FORMA ONLINE VÝUKY. DĚKUJI. J.S.

 

Úkoly 30. 3.- 3. 4. 2020

 

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

MLUVNICE:  

- pečlivě si projdi přiloženou prezentaci: Procvičování VJ,VD,VE – viz příloha nahraná níže

- PS str. 49 cv. 3,4, str. 50 cv. 5 – vypracovaná cvičení mi zašli na email 31.3.

- 31. 3. – bude od 10:00 probíhat online výuka – na ,,hodinu“ si připrav: psací potřeby, sešit na mluvnici zezadu, kde budeš mít přepsané tyto věty, abychom s nimi mohli pracovat:

Stýská se mi.

Pozor!

Nechoď sem.

Počasí je oblačné.

Prší.

Pavel dneska zaspal.

Nevstupovat bez vyzvání.

Není mi dobře.

Půjčíte mi to?

Věřím v to.

Na zahradě každé léto opékáme rosické buřty.

 Urputně se těším na naší první online hodinu z českého jazyka.

 LITERATURA:

- přečti si text: Epos o Gilgamešovi, zpracuj otázky k textu – viz přílohy níže. Otázky a odpovědi zapiš do sešitu na literaturu s nadpisem – Epos o Gilgamešovi, žáci s SPU si přečtou celý text, zodpoví polovinu zvolených otázek, vypracované odpovědi zašli 3.4.

SLOH:

- vytvoř charakteristiku (vycházej z osnovy, kterou máš zapsanou v sešitu, Tvá charakteristika by měla obsahovat charakteristiku – vnější, vnitřní, přímou, nepřímou) – zašli 2.4. – bude známkováno, piš na PC, rozsah 1A4, žáci s SPU ½ A4, písmo Tomes New Roman 12, 1,5 řádkováníÚkoly 23. - 27.3. 2020

 MLUVNICE:  

- do sešitu na mluvnici zezadu uč. str. 76 cv. 2a,  uč. str. 77 cv. 5 a + ve větách dvojčlenných urči větné členy (Po, Přís, Pk, Pt, Pu)- úkoly vyfoť a pošli mi na email do 24. 3. (máš-li problém s vyfocením a posláním, odpovědi mi napiš do emailu) - žáci, kteří splinili: Sára, Denča, Monča, Anet, Verča, Gabča, Terča, Terča, Evča, Áďa, Péťa, Martin D., Matěj, Martin S., Martin, Míra

- do sešitu na mluvnici zezadu uč. str. 102, cv. 1- úkol vyfoť a pošli mi na email do 24. 3.(máš-li problém s vyfocením a posláním, odpovědi mi napiš do emailu) -žáci, kteří splinili: Sára, Denča, Verča, Gabča, Terča, Terča, Evča, Áďa, Péťa, Monča, Anet, Martin D.,Matěj, Míra, Martin S., Míra

- do sešitu na mluvnici zezadu uč. str. 102 – 103 cv. 2, 3 - úkoly vyfoť a pošli mi na email do 26. 3. (máš-li problém s vyfocením a posláním, odpovědi mi napiš do emailu) -žáci, kteří splnili: Sára, Terča, Anet, Denča, Martin D., Matěj, Péťa, Terča, Martin S., Evča, Verča, Martin S., Áďa,Gabča

- přiložený soubor níže VJ,VD,VE- ÚLOHY - úkoly vyfoť a pošli mi na email do 26. 3. (máš-li problém s vyfocením a posláním, odpovědi mi napiš do emailu) - žáci, kteří splnili: Martin D.,Matěj, Péťa, Terča, Terča, Sára, Evča, Denča, Verča, ÁĎa, Anet, Gabča

LITERATURA:

- zapiš si zápis do sešitu na literaturu zepředu- Počátky literatury (viz nahraná příloha níže) – buď si opiš, anebo si lenoši mohou vytisknout a nalepit, následně zkus vyřešit úlohy pod zápisem, zkontroluj si v přiloženém řešení

SLOH:

- do sešitu na sloh zezadu – uč. str. 117 cv. 2 a, b + str. 118 cv. 3 a + c  - úkoly vyfoť a pošli mi na email do 25. 3.  (máš-li problém s vyfocením a posláním, odpovědi mi napiš do emailu) - sešit mnohých z Vás mám u sebe,proto pište buď na papír,anebo do sešitu na literaturu zezadu s tím, že vždy označte, že se jedná o sloh (zvolte jeden systém,ne abyste jednou psali na papír, podruhé do sešitu na literaturu) - žáci, kteří splnili: Sára, Péťa, Terča, Evča, Anet, Verča, Denča, Gabča, Áďa, Martin S., Míra

Úkoly 11.-20.3.2020

MLUVNICE:  

- PS str. 34 - 37 - některá cvičení již máte (strany se Vám mohou lišit, mám starší vydání PS nežli vy, jedná se o téma: Rozvíjející větné členy)

- PS str. 47, 52 (strany se Vám mohou lišit, mám starší vydání PS nežli vy, str. 47 se věnuje vyjmenovaným slovům, str. 52 obsahuje souhrnný pravopisný test)

LITERATURA:

- vypracování PL - Osvobozené divadlo - viz přílohy nahraná níže - kdo má možnost, vytiskne si, vlepí so sešitu na literaturu  a vypracuje, kdo si list nemůže vytisknout, nic se neděje, i přesto list vypracuje, a já mu ve škole vytiksnu

SLOH:

- do sešitu na sloh opsat oranžové rámečky z učeb. str, 117

- PS str. 56 - 58 (možná se Vám bude lišit označení stránek, mám starší vydání PS nežli vy) - charakteristika

 

V rámci nynějšího samostudia všem doporučuji procvičování na níže uvedených odkazech (aktuálně se především zaměřte na základní skladební dvojic, rozvíjející větné členy, shodu podmětu s přísudkem a pravopis vyjmenovaných slov):

 

www.naucsepsat.cz

www.procestinu.com/

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&fbclid=IwAR0_MQv7r5-bt5CZ4enmKdyY6QFx8ATDSThzjAWOoD_xxoYcyLFAmVAbcxA

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

www.mojecestina.cz
25. 10. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Mluvnice

- DÚ na 26. 2. PS str. 28 cv. 3,4

- DÚ na 25. 2.uč. str. 70 cv. 3a)

- DÚ na . 18. 2. uč. str. 71 cv. 5 a), 7 a)

- 2 . PS str. 27, cv. 5,6,7

- 23. 1. pololetní písemná práce

- 17. 1. pololetní diktát - koncovky podstatných a přídavných jmen

- DÚ na 7. 1. vánoční domácí procvičování

- DÚ na 17. 12. PL - zájmena cv. 4 (celé)

- DÚ na 10. 12. PL - zájmena cv. 117

- DÚ na 5. 12. učebnice str. 61 cv. 4

- DÚ na 26. 11. učeb. str. 104 cv. 1,2

- 26. 11. čtvrtletní diktát - pravopis přídavných jmen

- DÚ na 21. 11. PS str. 51 cv. 9,10

- DÚ na 12. 11. PS str. 22 cv. 8

- DÚ na 7. 11. PL - podstatná jména - cv. 5

- 5. 11. pětiminutovka: koncovky podstatných jmen

- DÚ na 5. 11. PL - podstatná jména - cv. 1, 7

- v pátek 25. 10. budou kontrolovány sešity na mluvnici, sloh a literaturu

- DÚ na 24. 10. PS str. 22 cv. 5,6

- DÚ na 17. 10. Pl - bě/bje, pě, mě/mně, vš/vje - cv. 11, dobrovolně 12

- DÚ na 15.10. PL -bě/bje, pě,mě/mně, vě/vje - cv. 4,11

- DÚ na 11. 10. PS str. 12 cv. 1,2

- DÚ na 10. 10. PS str. 11

- DÚ na 1. 10. PS str. 10 cv. 1,3

- 24. 9. vstupní písemná práce - určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, rozlišování slovních druhů, stavba slova, slovotvorný rozbor slova, druhy zájmen a číslovek, základní skladební dvojice a druhy přísudků, větné členy + graf věty jednoduché

- DÚ na 11. 9. uč. str. 7 cv. 3

- DÚ na 10. 9. učeb. str. 7 cv. 2

Literaura

Sloh

- 27. 11. slohová práce - vypravování

- DÚ na 13. 11. vytvoření příběhu o Tomášovi (dle vytvořené osnovy)

Dílna čtení

- 29. 11. referáty o knize - chlapci

- 6. 12. referáty o knize - dívky

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků s minimálně 3 zápisy z četby