Český jazyk 7

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 10. 5.- 14. 5. 2021  

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme probírat nové učivo "Druhy vedlejších vět" - učebnice s. 90-92.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, sloh). 

DÚ - PS - str. 38-cv. 1 (dole), str. 39 a 40 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). Příští týden si pracovní sešity vyberu ke kontrole.

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulku "Souvětí (+ Věta hlavní + Věta vedlejší)" v PS na  str. 13 (uprostřed).

Videa - vedlejší věty:

https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4&t=59s 

Sloh:

Tento týden budeme opakovat POPIS PŘEDMĚTU. Do sešitu (sloh) si přepište tabulky z učebnice str. 111 + zápis 7. třída - Český jazyk - Soubory - Sloh 12. 5. 2021.

Do sešitu na sloh napíšete popis předmětu (bližší informace na online hodině) a v pondělí 17. 5. 2021 mi sešit odevzdáte ke kontrole. 

 

Test - mluvnice: v pátek 14. 5. 2021 ( 08:00-08:30 hod) bude online test na pravopis. 

Dílna čtení

Pokračujte ve čtení :)  V pondělí 31. 5. 2021 mi zašlete čtenářské deníky (poslední 2 knížky). Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.czČeský jazyk a literatura - distanční výuka - 26. 4.- 30. 4. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Přístavek" - učebnice s. 88-89.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, sloh).

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-26. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 30. 4. 2021.  

DÚ - PS - str. 38-cv. 1, 2 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulku (druhá) v učebnici na  str. 88 - "Přístavek".

Videa k opakování rozvíjejících větných členů:

https://www.youtube.com/watch?v=nx8olgGCq6Y

Sloh:

Tento týden si zkusíme napsat ŽÁDOST. 

Do 30. 4. 2021 napište žádost o uvolnění z výuky (7. třída ČJ, D, VO - "Žádost - 30. 4. 2021").

Test - mluvnice: v pátek 30. 4. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - větné členy.

Dílna čtení

Pokračujte ve čtení :)  V pondělí 31. 5. 2021 mi zašlete čtenářské deníky (poslední 2 knížky). Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 

 

 

 


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19. 4.- 23. 4. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Rozvíjející větné členy" (doplněk) - učebnice s. 86-87.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, sloh).

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-19. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 23. 4. 2021.  

DÚ - PS - str. 37, 65 - cv. 1, 2 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulku z učebnice  str. 86 - tabulka "Doplněk".

Videa k opakování rozvíjejících větných členů:

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

 

Sloh:

Tento týden se dozvíme, jak správně napsat ŽÁDOST. 

Zápis - (sloh)- do školního sešitu si přepište tabulku z učebnice  str. 127 (červená tabulka - uprostřed) -  "Žádost".

Test - mluvnice: v pátek 23. 4. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - větné členy.

Dílna čtení

Pokračujte ve čtení :)  V pondělí 31. 5. 2021 mi zašlete čtenářské deníky (poslední 2 knížky). Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 12. 4.- 16. 4. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Rozvíjející větné členy" - učebnice s. 84-85.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, sloh).

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-12. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 16. 4. 2021.  

DÚ - PS - str. 35, 36 - celé (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulku z pracovního sešitu (uprostřed) str. 12 - tabulka "Přívlastek".

Videa k opakování rozvíjejících větných členů:

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw

 

Sloh:

Tento týden dokončíme životopis. Nezapomeňte poslat do pondělí 12. 4. 2021 svůj životopis Usmívající se

Zápis - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory (ČJ7 - SLOH - Životopis - 14. 4. 2021). 

Test - mluvnice: v pátek 16. 4. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - větné členy.

Dílna čtení

Pokračujte ve čtení :)  V pondělí 31. 5. 2021 mi zašlete čtenářské deníky (poslední 2 knížky). Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 6. 4.- 9. 4. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Rozvíjející větné členy" - učebnice s. 82-83.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, sloh).

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-6. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 9. 4. 2021.  

DÚ - PS - str. 34 - celá (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulky z pracovního sešitu (uprostřed) str. 12 - tabulka "Přísudek", "Předmět" a "Příslovečné určení" - pokračuje na straně 13.

Videa k opakování přísudků:

https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4 

Sloh:

Tento týden budeme probírat životopis.

DÚ - PS - str. 65 - cv. 1, 2, str. 66 - cv. 3.

Zápis - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory (ČJ7 - SLOH - Životopis - 7. 4. 2021). 

Na středeční online hodině si vysvětlíme, jak napíšete svůj "klasický" životopis na příští týden (do 12. 4. 2021). 

 Test - mluvnice: v pátek 9. 4. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - větné členy.

Dílna čtení

Pokračujte ve čtení :)  V pondělí 31. 5. 2021 mi zašlete čtenářské deníky (poslední 2 knížky). Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 29. 3.- 2. 4. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Co už víme o základních větných členech" - učebnice s. 78-81.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, literatura).

- pracovní list "ČJ7-PL-29. 3. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Vyplněný pracovní list mi pošlete do 1. 4. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 32 a 33 - celé (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulky ze str. 78 a 79. 

Videa k opakování přísudků:

https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk

Sloh:

Tento týden se dozvíme, co všechno má obsahovat životopis uč. str. 128-129.

Literatura:

Test -  v úterý 30. 3. 2021 (11:20-11:50) na středověkou literaturu. 

Dílna čtení

Nejpozději v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 2 knížky) mi zašlete čtenářské deníky. Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 22. 3.- 26. 3. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty" - učebnice s. 76-77.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (mluvnice, literatura).

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-22. 3. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída ČJ, D, VOPOZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (7. třída - ČJ, D, VO). Vyplněný pracovní list mi pošlete do 26. 3. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 31 - celá (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- přepište si do školního sešitu. Bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk -Soubory- ČJ7-Zápis - 22. 3. 2021. 

Test - mluvnice: v pátek 26. 3. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = věty podle postoje mluvčího, jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 


Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 24. 3. 2021).

 - PL - Lit - 24. 3. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 26. 3 .2021 ke kontrole. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz v týmu "7. třída- ČJ, D, VO".

 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

 

Odkazy k procvičování:

 www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 15. 3.- 19. 3. 2021 

 Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat  "Druhy vět podle postoje mluvčího" - učebnice s. 74-75 a zopakujeme si pravopis.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: 

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - pracovní list "ČJ7-PL-15. 3. 2021" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -8. 3. 2021. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 19. 3. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 30 - cv. 1, 2, 3, 4 a str. 55 - celá (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- přepište si do školního sešitu. Bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk -Soubory- ČJ7-Zápis - 15. 3. 2021

Test - mluvnice: v pátek 19. 3. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = pravopis. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 17. 3. 2021).

 - PL - Lit - 17. 3. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 18. 3 .2021 ke kontrole. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz.

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 8. 3.- 12. 3. 2021 

 Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat psaní velkých a malých písmen ve vlastních jménech a názvech- učebnice s. 107-108.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: 

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - pracovní list "Velká písmena" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -8. 3. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 12. 3. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 54 - cv. 1, 2 a str. 55 - cv. 3, 4, 5, 6 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Zápis (mluvnice)- do školního sešitu si přepište tabulku z učebnice ze strany 107. 

Test - literatura: v úterý 9. 3. 2021 ( 11:00-11:30 hod) bude online test na starověkou literaturu.

Test - mluvnice: v pátek 12. 3. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = pravopis. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Počátky naší literatury" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 10. 3. 2021).

 - PL - Lit - 10. 3. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 12. 3 .2021 ke kontrole. 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

 Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz


 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 3.- 5. 3. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat shodu podmětu s přísudkem- učebnice s. 105-106.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: 

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 DÚ - pracovní list "Pravopis" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -1. 3. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 5. 3. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 51 - cv. 12, 13 a str. 52 - cv. 14, 15. Budeme pracovat i na str. 51 - máte hotové již z prosince :) (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Test: v pátek 5. 3. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = pravopis. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Středověká literatura" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 3. 3. 2021).

 - PL - Lit - 3. 3. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 5. 3 .2021 ke kontrole. 

 

Dílna čtení

 Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. Knížky jsou k dispozici na odkazu: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?authorId=92

 Odkazy k procvičování:

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 22. 2.- 26. 2. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat koncovky podstatných a přídavných jmen, předpony s-, z-, vz- učebnice s. 103-105.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: 

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 DÚ - pracovní list "Koncovky podst. a příd. jmen, předpony s-, z-, vz-" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -22. 2. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 26. 2. 2021 ke kontrole.  

Zápis- bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - Zápis - 22. 2. 2021.

DÚ - PS - str. 52 - cv. 1,2,3,4 a str. 53 - cv. 5,6. Budeme pracovat i s str. 50 a 51 - máte hotové již z prosince :) (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Test: v pátek 26. 2. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = koncovky podst. a příd. jmen, předpony s-, z-, vz-. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 

Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Středověká literatura" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 24. 2. 2021).

- PL - Lit - 24. 2. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 26. 2 .2021 ke kontrole. 

 

Dílna čtení

 Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. 

 
Český jazyk a literatura - distanční výuka: 15. 2.-19. 2. 2021

Jarní prázdniny 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 8. 2.- 12. 2. 2021 

 Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat předložky, spojky, částice a citoslovce učebnice s. 69-71.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

 Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - pracovní list "Neohebné slovní druhy" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -8. 2. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 12. 2. 2021 ke kontrole.  

Zápis- z učebnice si přepište do školního sešitu (mluvnice) tabulky ze str. 69. 70 a 71.

DÚ - PS - str. 28 a 29 - celé (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Test: v pátek 12. 2. 2021 ( 09:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = neohebné slovní druhy. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Středověká literatura" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 10. 2. 2021).

- PL - Lit - 10. 2. 2021 - pracovní list vypracujete a pošlete mi ho emailem do 12. 2 .2021 ke kontrole. 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března (alespoň 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 2.- 5. 2. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat stupňování příslovcí a příslovečné spřežky- učebnice s. 66-68  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - pracovní list "Příslovce" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -1. 2. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 5. 2. 2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 27 - cv. 4, 5, 6, 7, 8 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

Test: v pátek 5. 2. 2021 ( 9:00-09:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = příslovce. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Antická literatura - Řím" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 3. 2. 2021).

 

Dílna čtení

 Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března si vyberu čtenářské deníky ke kontrole. 

V pátek 5. 2. 2021 od 11:00-12:00 hod. budu vydávat čtenářské deníky ve škole. 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 25. 1.- 28. 1. 2021 

 Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat mluvnické kategorie sloves, slovesný rod a příslovce - učebnice s. 62-66 Usmívající se Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

 Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 DÚ - PS - str. 26 - cv. 3, 1, 2, 3 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

DÚ: do čtvrtka 28. 1. 2021 si přepište z pracovního sešitu do školního sešitu (mluvnice) tabulku "PŘÍSLOVCE" ze str. 11 (uprostřed PS).

Test: ve čtvrtek 28. 1. 2021 ( 11:30-12:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice = slovesa a příslovce. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Antická literatura - Řecko" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 27. 1. 2021).

 
 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 18. 1.- 22. 1. 2021 

 Mluvnice:

 Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat zájmena, skloňování zájmena jenž, opakovat mluvnické kategorie sloves, slovesný rod- učebnice s. 58-63 Usmívající se Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

 Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 DÚ - pracovní list "Slovesa" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL-18. 1. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 21. 1. 2021 ke kontrole.  

 DÚ - PS - str. 23 - cv. 1, 2, 1, 2, str. 24- cv. 4, 5, 6, str. 25 - cv. 7, 8, 9, 1, 2 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). 

 Zápis si přepište do školního sešitu na mluvnici - bude uložen na Teams (Zápis - ČJ7 - 18. 1. 2021). Z učebnice si opište tabulku ze str. 60 (skloňování zájmena jenž).

Test: v pátek 22. 1. 2021 ( 9:00-9:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = zájmena a slovesa. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 Literatura:

 Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Počátky literatury - pokračování " - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 20. 1. 2021).  Český jazyk a literatura - distanční výuka - 11.1.- 15.1.2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat zájmena a číslovky + opakovat podstatná jména- učebnice s. 57-58 Usmívající se Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - pracovní list "Zájmena a číslovky" - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL-11.1.2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 14.1.2021 ke kontrole.  

DÚ - PS - str. 22 - cv. 10, str. 24- cv. 3 (některá cvičení budeme společně kontrolovat při online hodině). Z učebnice vypracujte do školního sešitu cvičení 2 (zadání a) nemusíte vytvářet kartičky :) a cvičení 3 na straně 57. Po návratu do školy budu kontrolovat. 

Test: v pátek 15.1.2021 ( 9:00-9:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice = zájmena a číslovky. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Počátky literatury" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - Lit - 13.1.2021)

 Dílna čtení:

 Čtenářský deník mi pošlete nejpozději 11.1.2021 emailem ke kontrole!  

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 4.1.- 8.1.2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat odvozování sloves a opakovat podstatná jména- učebnice s. 53-56 Usmívající se Online hodiny budeme mít v pondělí (POZOR -hodina bude v jiném čase z důvodu pedagogické porady), úterý a ve středu. 

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 53 - přepsat tabulku "Odvozování sloves" do školního sešitu.

 

DÚ - PS - str. 19 - cv. 19,20,21,22 (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 20 - celá, str. 21 - cv 1,2,3,4, str. 22- cv. 5,6,7,8, 9 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: v pátek 8.1.2021 ( 9:00-9:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu "Cestopis" - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - 6.1.2021)

 

 Dílna čtení:

 Žáci, kteří neodevzdali čtenářský deník (někteří poslali emailem), deník odevzdají nejpozději 11.1.2021 ke kontrole!  


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 14.12.- 18.12.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat odvozování podstatných a přídavných jmen- učebnice s. 43-52 Usmívající se Tento týden budeme mít online hodiny v pondělí a ve středu. 

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 43 - cv. 1, str. 46- cv. 6 (a+b), str. 51- cv. 7, str. 53 - cv. 1- cvičení doplňte a přepište do školního sešitu (mluvnice).

DÚ - PS - str. 18 - cv. 11,12,13,14,15, 16 (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 19 - cv. 17,18 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: ve čtvrtek 17.12.2020 ( 10:30-11:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden si uděláte zápis do sešitu na literaturu - najdete na Teams (Český jazyk 7 -Soubory - Zápis - 16.12.2020)

 - báseň na začínající na písmena z vašeho jména - kdo nemá odprezentováno a báseň mi neposlal emailem ke kontrole, učiní tak nejpozději do pondělí 14.12.2020!

 Dílna čtení:

Žáci, kteří neodevzdali čtenářský deník (někteří poslali emailem), deník odevzdají nejpozději 4.1.2021 ke kontrole!  

 


 

Ahoj sedmáčci, tento týden si z českého jazyka udělejte cvičení v pracovním sešitě na str. 51- cv.12,13 a str. 52 - cv. 14. a 15. Kdo neodevzdal báseň na své jméno = pošle emailem do 11.12.2020. Pečlivě sledujte stránky školy Usmívající se Zadání (na příští týden) vložím o víkendu.


 Český jazyk a literatura - prezenční výuka - 7.12.- 11.12.2020

Ahoj sedmáci, tento týden se potkáme ve škole :) Budu kontrolovat pracovní a školní sešity.

V úterý 8.12.2020 si napíšeme diktát (zopakujte si vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem). 

Ve středu 9.12.2020 budeme psát test na probranou látku v distanční výuce (slova lichotivá, hanlivá, archaismy, neologismy, historismy, synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, souřadná, podřadná, sousloví). 

Nezapomeňte odevzdat (nejpozději do 10.12.2020) na čtenářský deník. 

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 30.11.- 4.12.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat slovotvorný rozbor a podrobněji probírat způsob tvoření slov - odvozování a skládání- učebnice s. 40-42 Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 41 - cv. 5, 7,8 přepište do školního sešitu (mluvnice).

DÚ - PS - str. 16 - cv. 1,2,3,4,5 (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 17 - cv. 6,7,8,9,10 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: v pátek 4.12.2020 ( 9:00-9:30 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden budeme probírat epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. 

- pracovní list z literatury (Literatura PL 2.12.2020) najdete na Teams - 7.třída - Český jazyk - Soubory. PL mi pošlete do 4.12.2020 ke kontrole.

- vymyslete báseň na začínající na písmena z vašeho jména (př. Eliška = 6 řádků = veršů, můžete si vybrat z různých druhů rýmů - střídavý, obkročný atd.). Básně budete prezentovat ve středu 9.12.2020 Usmívající se

 Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

ZMĚNA! Jelikož nebudete v týdnu od 14.12.-18.12.2020 ve škole, budete odevzdávat čtenářské deníky nejpozději ve čtvrtek 10.12.2020 (minimálně 3 knihy). Český jazyk a literatura - distanční výuka - 23.11.- 27.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat slovotvorný rozbor a podrobněji probírat způsob tvoření slov - odvozování a skládání- učebnice s. 36-39 Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

DÚ - učebnice str. 39 - cv. 5 přepište do školního sešitu (mluvnice) a doplňte základová slova, str. 39 - cv. 6 a.

DÚ - PS - str. 14 - cv. 1,2,3,4,  (některá cvičení budeme společně vypracovávat při online hodině), str. 15 - cv. 5,6,7,8 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

Test: ve čtvrtek 26.11.2020 ( 11:40-12:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Literatura:

Tento týden budeme probírat epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. 

Zápis si přepište do školního sešitu (literatura) - bude uložen na Teamsech - 7. třída - Český jazyk (Zápis - LIT - 25.11.2020).

 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 

 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 16.11.- 20.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme opakovat obohacování slovní zásoby a probírat stavbu slova "Slovotvorba krok za krokem" - učebnice s. 33-34. Na středeční online hodinu si přepravte mluvnici Usmívající se

Na online hodinu si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - z tabulky na straně 34 - pravý sloupec (Stavba slova - zahradník,..., kořen, předponová část...).

 - pracovní list najdete na Teams - Český jazyk 7 - Soubory - PL Tvoření slov - Obohacování slovní zásoby - 18.11.2020 - pracovní list vyplňte a pošlete do 20.11.2020 ke kontrole.

DÚ - učebnice str. 33 - cv. 4 - do školního sešitu (mluvnice) vypište sousloví.

DÚ - PS - str. 12 - cv. 1,2,3, 4, 5 (některá cvičení budeme  společně vypracovávat při online hodině), str. 13 - cv. 6 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

 

Test: ve čtvrtek 19.11.2020 ( 11:40-12:00 hod) bude online test na učivo z mluvnice - "Obohacování slovní zásoby". Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 9.11.- 13.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme probírat nové učivo "Slovní zásoba a její obohacování" - učebnice s. 31-33. 

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - tabulky na straně 31 = Slovní zásoba + Způsoby obohacování slovní zásoby. 

 - PS - str. 10 . cv. 1,2,3 (budeme  společně vypracovávat při online hodině), str. 11 - cv. 4,5,6,   str. 51 - cv. 9, 10, 11 (pracovní sešit budu kontrolovat po návratu do školy).

 - učebnice str. 33 - cv. 6 - opravený text přepište do školního sešitu Usmívající se

Literatura:

Budeme opakovat strukturu literárního díla, rýmy, básnické prostředky, lyrické a lyricko-epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory - Literatura 11.11.

 

DÚ: PL "Literatura 11.11." vypracujete do 13.11. 2020 a pošlete (odpovědi) emailem ke kontrole.

Test: v pátek 13.11.2020 ( 9:30-10:00 hod) bude online test na učivo z literatury. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). 

 

 


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 2.11.- 6.11.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme probírat nové učivo "Slova s časovým příznakem" - učebnice s. 29. Budeme opakovat vyjmenovaná slova a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. 

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - tabulka na straně 29 = Slova s časovým příznakem. 

- PS - str. 9 . cv. 1,2,3, str. 49 - cv. 3,4, str. 50 - cv. 5,6,7,8

 - učebnice str. 24 - cv. 8 - najděte chyby a opravený text přepište do školního sešitu Usmívající se

Literatura:

Budeme probírat lyrické a lyricko-epické žánry. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory - Literatura 4.11.

Zápis si přepište do školního sešitu (literatura) - bude uložen na Teamsech - 7. třída - Český jazyk. 

DÚ: PL "Literatura 4.11." vypracujete do 6.11. a pošlete emailem ke kontrole.

 

Kvíz: v pátek 6.11.2020 (8-10 hod) bude online test na slova s časovým příznakem, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená, homonyma, slova mnohoznačná. Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. 

 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Nezapoměňte, že v prosinci budete odevzdávat čtenářské deníky ke kontrole Usmívající se

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19.10.-23.10.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme opakovat kapitolu "Slova citově zabarvená" a probírat nové učivo "Odborné názvy a termíny".  

Na pondělní online hodině budeme učivo upevňovat. Společně vypracujeme cvičení z pracovního sešitu na str. 9 - cv. 1,2,3.

 

Zápis: do školního sešitu si přepište tabulku z učebnice str. 25 (Odborné názvy - termíny).

DÚ: PS - str. 2 - cv. 1,2, str. 6 - cv. 2,3, str. 7 - cv. 6,7 -  na úterních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

DÚ: učebnice - do školního sešitu vypracovat cvičení 1 ze str. 23.

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 bude on-line test na slova citově zabarvená, synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Na online hodiny si připravte:

 • učebnici
 • pracovní sešit
 • školní sešit (mluvnice, literatura)

 Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz (např. https://www.skolasnadhledem.cz/game/575 - je zde více cvičení :)

Literatura:

Budeme opakovat básnické jazykové prostředky. Na středeční online hodinu si připravte sešit na literaturu a pracovní listy, které jsem rozdávala a měli jste si je vložit do sešitu. Pracovní list uložím na Teams - 7. třída - Český jazyk - Soubory.

DÚ: PL "Literatura 23.10." vypracujete do 23.10. a pošlete emailem ke kontrole.

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Do sešitu na dílnu čtení si zapište otázky a vypracujte odpovědi (ve větách). Po návratu do školy budu hodnotit.

Otázky:

1) Jak kniha začíná?

2) V jakém prostředí se příběh odehrává?


ČJ - Distanční výuka - 12.10. - 16.10.2020

Mluvnice - Téma:

 • Synonyma, homonyma, antonyma
 • Slova citově zabarvená

V online hodinách si vysvětlíme a procvičíme novou látku. 

Žáci si přepíší do školního sešitu (mluvnice) tabulku z učebnice na straně 20 a 23 (slova citově zabarvená). V pracovním sešitě vypracují na straně 7 - cvičení 1,2 a na straně 8 - cv. 3,4,5,1,2 do 19.10.2020.


Sloh - Vypravování: 

Zápis "Vypravování" si žáci přepíší do sešitu (sloh) - bude uložen na Teamsech.

Pozor změna: domácí úkol budu kontrolovat po návratu do školy! DÚ - napsat krátké vypravování do školního sešitu (min. na 1 stranu A5). Téma je "Můj nejveselejší zážitek o prázdninách".  Budu hodnotit. Nezapomenout na osnovu (heslovitou).


Dílna čtení: 

Přečíst alespoň 20 stran z knihy.

 

12.10. 2020DÚ - prac. sešit str. 5 - cv. 1, 4, str.6 - cv. 1, 4 (žáci měli zadáno ve čtvrtek 8.10.2020 - úkol budu kontrolovat po návratu do školy.

V pondělí  19.10.2020 (přesunuto z 15.10.2020) budeme psát test na vyjm. slova +  podstatná jména (koncovky).