Český jazyk 7

25. 10. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Mluvnice

- DÚ na 25. 2.uč. str. 70 cv. 3a)

- DÚ na . 18. 2. uč. str. 71 cv. 5 a), 7 a)

- 2 . PS str. 27, cv. 5,6,7

- 23. 1. pololetní písemná práce

- 17. 1. pololetní diktát - koncovky podstatných a přídavných jmen

- DÚ na 7. 1. vánoční domácí procvičování

- DÚ na 17. 12. PL - zájmena cv. 4 (celé)

- DÚ na 10. 12. PL - zájmena cv. 117

- DÚ na 5. 12. učebnice str. 61 cv. 4

- DÚ na 26. 11. učeb. str. 104 cv. 1,2

- 26. 11. čtvrtletní diktát - pravopis přídavných jmen

- DÚ na 21. 11. PS str. 51 cv. 9,10

- DÚ na 12. 11. PS str. 22 cv. 8

- DÚ na 7. 11. PL - podstatná jména - cv. 5

- 5. 11. pětiminutovka: koncovky podstatných jmen

- DÚ na 5. 11. PL - podstatná jména - cv. 1, 7

- v pátek 25. 10. budou kontrolovány sešity na mluvnici, sloh a literaturu

- DÚ na 24. 10. PS str. 22 cv. 5,6

- DÚ na 17. 10. Pl - bě/bje, pě, mě/mně, vš/vje - cv. 11, dobrovolně 12

- DÚ na 15.10. PL -bě/bje, pě,mě/mně, vě/vje - cv. 4,11

- DÚ na 11. 10. PS str. 12 cv. 1,2

- DÚ na 10. 10. PS str. 11

- DÚ na 1. 10. PS str. 10 cv. 1,3

- 24. 9. vstupní písemná práce - určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, rozlišování slovních druhů, stavba slova, slovotvorný rozbor slova, druhy zájmen a číslovek, základní skladební dvojice a druhy přísudků, větné členy + graf věty jednoduché

- DÚ na 11. 9. uč. str. 7 cv. 3

- DÚ na 10. 9. učeb. str. 7 cv. 2

Literaura

Sloh

- 27. 11. slohová práce - vypravování

- DÚ na 13. 11. vytvoření příběhu o Tomášovi (dle vytvořené osnovy)

Dílna čtení

- 29. 11. referáty o knize - chlapci

- 6. 12. referáty o knize - dívky

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků s minimálně 3 zápisy z četby