Český jazyk 7

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.


Mluvnice

 • 10. 6. pololetní písemná práce - slovesný rod, neohebné slovní druhy, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy, druhy vedlejších vět, pravopis
 • 16. 5. test - VV předmětná, přívlastková, přísudková a podmětná
 • 13. 5. - pravopisné cvičení: koncovky podstatných jmen
 • DÚ na 13. 5. PL - VV podmětná, předmětná
 • DÚ na 6.5. PS str. 39 cv. 2, str. 40 cv. 6
 • 6. 5. test vedlejší věta předmětná a přívlastková
 • 24. 4. diktát - vyjmenovaná slova
 • 9.4. test větné členy
 • DÚ na 9. 4. PL - cv. 12,14
 • 4. 4. test větné členy - teorie
 • DÚ na 3. 4. Pl - rozvíjející větné členy
 • DÚ na 12. 3. PS str. 50 cv. 2, str. 51 cv. 6
 • 8. 3. test věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • DÚ na 5. 3. PS str. 31 cv. 1
 • 28. 2. test neohebné slovní druhy
 • 25. 2. pravopisné cvičení - bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
 • DÚ na 25. 2. PL cv. 7,8
 • DÚ na 19. 2. učeb. str. 62 cv. 5a
 • DÚ na 12. 2. PS str. 28,29
 • DÚ na 24. 1. uč. str. 59 cv. 6a,b
 • 16. 1. pololetní písemná práce (význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví, synonyma, antonyma a homonyma, slova citově zabarvená, způsoby obohacování slovní zásoby, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)
 • 14. 1. DÚ dokončit PL v sešitu na mluvnici zezadu (úkol d-h)
 • 9. 1. pololetní diktát (podstatná a přídavná jména)
 • DÚ na 7. 1. PL - slovesný rod
 • 4. 12. test zájmena a číslovky
 • DÚ na 27. 11. PS str. 22 cv. 10
 • 22. 11. test přídavná jména
 • DÚ na 20. 11. učeb. str. 48 cv. 5 a,b
 • 8. 11. test podstatná jména
 • DÚ na 6. 11. PS str. 48 cv. 6,7
 • DÚ na 1. 11. PS str. 21 cv. 1,2,3
 • 25. 10. pravopisné cvičení - předpona s, z, vz
 • DÚ na 23. 10. PS str. 15 cv. 5,6; str. 17 cv. 7,10
 • DÚ na 18. 10. PL S,Z,VZ - cv. 4,5,7
 • DÚ na 16. 10. PS str. 10 cv. 1, str. 11 cv. 5
 • 16. 10. test - význam slov
 • DÚ na 9.10. PS str. 5
 • DÚ na 4. 10. PS str. 4 cv. 2,4,5
 • DÚ na 25. 9. zadní strana PL
 • 27. 9. vstupní písemná práce
 • DÚ 20. 9. PS str. 3 cv. 4,6
 • DÚ na 13. 9. pracovní list viz sešit na mluvnici - vyhledat ve všech větách základní skladební dvojici


Literaura

 • 21.11. test epické žánry (pohádka, pověst, báje, bajka, povídka, cestopis)
 • test 8. 10. poezie (druhy rýmů, básnické prostředky, lyrické a lyricko-epické žánry)

Sloh

 • DÚ na 31. 10. domácí slohová práce: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (vypravování, 1 x A4, součástí je osnova)
 • na 24. 10. dopracovat vypravování dle stanovené osnovy

 

Dílna čtení

 • 21. 11. referát o knize dívky
 • 28. 11. referát o knize chlapci
 • 12. 12. vybírání čtenářských deníků s minimálně 3 zápisy z četby
 • 27. 5. vybírání čtenářských deníků s dalšími 4 zápisy z knih