Český jazyk 7

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.


Mluvnice

 • DÚ na 27. 11. PS str. 22 cv. 10
 • 22. 11. test přídavná jména
 • DÚ na 20. 11. učeb. str. 48 cv. 5 a,b
 • 8. 11. test podstatná jména
 • DÚ na 6. 11. PS str. 48 cv. 6,7
 • DÚ na 1. 11. PS str. 21 cv. 1,2,3
 • 25. 10. pravopisné cvičení - předpona s, z, vz
 • DÚ na 23. 10. PS str. 15 cv. 5,6; str. 17 cv. 7,10
 • DÚ na 18. 10. PL S,Z,VZ - cv. 4,5,7
 • DÚ na 16. 10. PS str. 10 cv. 1, str. 11 cv. 5
 • 16. 10. test - význam slov
 • DÚ na 9.10. PS str. 5
 • DÚ na 4. 10. PS str. 4 cv. 2,4,5
 • DÚ na 25. 9. zadní strana PL
 • 27. 9. vstupní písemná práce
 • DÚ 20. 9. PS str. 3 cv. 4,6
 • DÚ na 13. 9. pracovní list viz sešit na mluvnici - vyhledat ve všech větách základní skladební dvojici


Literaura

 • 21.11. test epické žánry (pohádka, pověst, báje, bajka, povídka, cestopis)
 • test 8. 10. poezie (druhy rýmů, básnické prostředky, lyrické a lyricko-epické žánry)

Sloh

 • DÚ na 31. 10. domácí slohová práce: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (vypravování, 1 x A4, součástí je osnova)
 • na 24. 10. dopracovat vypravování dle stanovené osnovy

 

Dílna čtení

 • 21. 11. referát o knize dívky
 • 28. 11. referát o knize chlapci
 • 12. 12. vybírání čtenářských deníků s minimálně 3 zápisy z četby