Český jazyk 6

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019. Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.

Internetové stránky na možné domácí procičování:

www.pravopisne.cz

www.mojecestina.cz

www.umimecesky.cz 


Český jazyk - mluvnice

 • 28. 11. test podstatná jména
 • DÚ na 27. 11. PL cv. 13
 • 22. 11. test druhy podtstaných jmen (pomnožná, hromadná, látková)
 • DÚ na 22.11. PL - cv. 11 (skloňování podstatných jmen)
 • DÚ na 20. 11. PS str. 8 cv. 17, str. 9 cv. 18,19
 • DÚ na 15. 11. PL - koncovky podstatných jmen (viz sešit na mluvnici zezadu)
 • DÚ na 13. 11. PL podstatná jména - cv. 12 a,b
 • 12. 11. proběhne kontrola sešitu na mluvnici.
 • 25. 10. pětiminutovka - předpona s, z, vz
 • Dú na 25. 10. učebnice str. 9 cv. 1
 • 18. 10. test - rozbor stavby slova, odvozování (slovo odvozené, základové, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek)
 • DÚ na 15. 11 PL - a,d
 • DÚ na 11. 10. PL - b,c
 • DÚ na 9. 10. PS str. 3 cv. 7,8,11
 • test 27. 9. útvary jazyka
 • DÚ na 25. 9. PS str. 48 cv. 4, str. 49 cv. 5, 6
 • DÚ na 18. 9. PS str. 4 cv. 1,2
 • dú na 13. 9.učeb. str. 10 cv. 8
 • DÚ na 6. 9. obrázek s vyjmenovanými slovy


Český jazyk - literatura

 • 27.11. nebude literatura, ale budou hodiny mluvnice
 • DÚ na 26. 11. odevzdat kulturní zápisník (Listování)
 • 3. 10. test literární teorie (epika, lyrika, drama, poezie, próza, druhy rýmů)
 • 26. 9. přinést čtenářský deník

 

Český jazyk - sloh

 

 

Dílna čtení

 • 26. 11. referát o knize
 • 3. 12. vybírání čtenářských deníků se třemi zápisy