Český jazyk 6

Internetové stránky na možné domácí procičování:

www.pravopisne.cz

www.mojecestina.cz

www.umimecesky.cz 


Český jazyk - mluvnice

- 25. 9. test - útvary jazyka

- DÚ na 20. 9. uč. str. 104 cv. 3 (přepsat do spis. češtiny)

- DÚ na 9. 9. učeb. str. 7 cv. 2 (3 řádky)

- DÚ na 6. 9. cv. 52,53 - vyjmenovaná slova


Český jazyk - literatura

 

Český jazyk - sloh

 - DÚ na 25. 9. vyřešit úkol - vyplnění podacího lístku a poštovní poukázky A

Dílna čtení

-referát o knize 29. 11. (dívky), 6. 12. (chlapci)

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků (se 4 zápisy)