Český jazyk 6

Český jazyk - literatura

- DÚ na 4. 12. dokončit úkoly k PL - Báje o Prométheovi

- 27. 11. test: útvary ústní lidové slovesnosti - rčení, přísloví, pranostika

- 30. 10. test literární teorie

 

Český jazyk - sloh

- DÚ na 10. 5. - vytvořit cvičnou slohovou práci na téma: Můj vysněný dům (do sešitu zezadu, minimální rozsah 1/2 A4)

- 16. 11. nebudeme mít sloh, ale bude mluvnice

- na 19. 10. přinést noviny

 

Český jazyk - mluvnice

- 11. 6. pololetní písemná práce (zájmena, číslovky, slovesa, podmět, druhy přísudků, přívlastek, předmět)

- 5. 6. pololetní diktát (předpona s, z, vz)

- DÚ na 4. 6. uč. str. 72 cv. 5

- 24. 5. pětiminutovka - předpona s, z,vz

- DÚ na 22. 5. uč. str. 69 cv. 3 (dokončit)

- DÚ na 9. 5. PL - pravopis koncovek podstatných jmen

- 9. 5. test - určování podmětu, přísudku, přívlastku

- 26. 4. není sloh, ale je mluvnice

- 26. 4. Dú - PL přívlastek - cv. 1

- 20. 4. test: druhy přísudku

- 19. 4. pětiminutovka: shoda Po a Přís

- DÚ na 17. 4. pravopisné cvičení - shoda podmětu s přísudkem

- DÚ na 10. 4. uč. str. 66 cv. 1, 3 -) vypsat Po a Přís

- DÚ na 3. 4. PS str. 27 cv. 2,4

- 27. 3. pětiminutovka - koncovky podstatných jmen

- 22. 3. test - určování mluvnických kategorií u sloves

- DÚ na 20. 3. PL -slovesa - cv. 2., 3.

-DÚ na 22.2. PL - číslovky (celý)

- 22. 2. budou kontrolovány doplněné sešity na mluvnici

- DÚ na 20. 2. PL číslovky v sešitě na mluvnici cv. 6 (celé)

- Dú na 9. 2. učebnice str. 50 cv. 1

- 9. 2. test zájmena

- 18. 1. pololetní písemná práce (útvary čekého jazyka; slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova; rozlišování slovních druhů; podstatná jména - mluvnické kategorie, konkrétní, abstraktní, hromadná, látková, pomnožná, skloňování; přídavná jména - mluvnické kategorie, jmenné tvary; zájmena a druhy, skloňování; pravopis)

- 12. 1. pololetní diktát se zaměřením na pravopisné jevy: koncovky podstatných a přídavných jmen

- DÚ na 8. 1. PS str. 16 cv. 3

- 8. 1. test přídavná jména (mluvnické kategorie, skloňování, vytváření tvarů přídavných jmen, stupňování, pravopis, jmenné tvary přídavných jmen)

- 5. 1. pravopisné cvičení - koncovky přídavných jmen, přípona ný/nný

- DÚ na 5. 1. PL

- DÚ na 12.12. učebnice str. 39 cv. 5, dále kdo dosud nezapsal, tak si dopíše do sešitu na mluvnice zepředu tabulky z učebnice str. 32

- DÚ na 8. 12. učebnice str. 30 cv. 3

- DÚ na 5. 12. PS str. 14 cv. 19,20, str. 15 cv. 23

- DÚ na 1. 12. PS str. 11 cv. 1, 4

- DÚ na 21. 11. PS str. 8 cv. 16, 17

- 20. 11. pravopisné cvičení - velká písmena

- DÚ na 16. 11. PL - velká písmena 1. cvičení (viz sešit na mluvnici zezadu)

- DÚ na 14. 11. PS str. 7 cv. 10, 11

- 9. 11. diktát (s,z,vz, vyjmenovaná slova)

- DÚ na 9. 11. zapsat zápis do sešitu na mluvnici zepředu str. 15, 16, 17 (oranžový rámeček)

- DÚ na 2. 11. učebnice str. 10 cv. 5, str. 11 cv. 2

- DÚ na 24. 10. PL  bě/bje, pě, mě/mně, vě/vje - cv. 1,2,4

- 20.10. pětiminutovka předložka s,z

- DÚ na 17. 10. dokončit list v sešitě na mluvnici zepředu (předložky, předpony)

- 12. 10. pětiminutovka předpona s, z,vz

- 10. 10. prověrka rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor

- DÚ na 6. 10. PL- předpona s,z,vz

- 2.10. píšeme prověrku - útvary jazyka

- SÚ na 2. 10. PL - rozbor stavby slova, odvozování, předpona s, z,vz

- 25. 9. test - útvary českého jazyka (spisovný x nespisovný jazyk)

- DÚ na 14. 9. učebnice str. 8 cv. 5

- DÚ na 11. 9. učebnice str. 8 cv. 6 a, b

- 14. 9. pětiminutovka na vyjmenovaná slova

 

Díln čtení

- 11. 5. referát o knize - dívky

- 18. 5. referát o knize - chlapci

- 25. 5. vybírání čtenářských deníků

-) referáty o knize i čtenářské deníky jsou zpracovány dle kritérií, které máme vlepeny v sešitě na dílnu čtení


Čtenářský deník

Pořiď si sešit formátu A4 s pevnými deskami na čtenářský deník.

Tvůj čtenářský deník bude za 6. ročník obsahovat 6 zápisů z četby.

Díla do čtenářského deníku zvol ze seznamu povinné četby (viz sešit na dílnu čtení).

Zápis z četby vytvoř dle osnovy (viz sešit na dílnu čtení).

Čtenářský deník bude kontrolován před Vánocemi (3 knihy), koncem května (další 3 knihy). Přesné termíny si včas upřesníme.

Příjemné čtení. J. P.