Český jazyk 6

Internetové stránky na možné domácí procičování:

www.pravopisne.cz

www.mojecestina.cz

www.umimecesky.cz 


4. 11. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, sloh a literaturu!!


Český jazyk - mluvnice

- 22. 1. pololetní písemná práce

- 15. 1. pololetní diktát - koncovky přídavných jmen

- DÚ na 13. 1. PL - zájmena

- DÚ na 6. 1. PL- domácí vánoční procvičování

- DÚ na 18. 12. PS str. 18 cv. 25-27

- DÚ na 2. 12. PS str. 15 cv. 5,6

- DÚ na 25. 11. PL - psaní velkých písmen, cv. 1

- 21. 11. čtvrtletní diktát - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen

- DÚ na 6. 11. PS str. 10 cv. 10

- DÚ na 4.11. PS str. 9 cv. 5,6

- DÚ na 16. 10. lísteček - rozbor stavby slova

- DÚ na 14. 10. PL - předpona s,z,vz - cvičení h,i,j

- DÚ na 10. 10. PL - předpona s, z, vz - cvičení e,f

- DÚ na 9. 10. PS str. 7 cv. 1,2,3

- DÚ na 25. 9. PS str. 9 cv. 3

- 25. 9. test - útvary jazyka

- DÚ na 20. 9. uč. str. 104 cv. 3 (přepsat do spis. češtiny)

- DÚ na 9. 9. učeb. str. 7 cv. 2 (3 řádky)

- DÚ na 6. 9. cv. 52,53 - vyjmenovaná slova


Český jazyk - literatura

 

Český jazyk - sloh

- DÚ na 16 12. popis pracovního postupu  - recept (zaslat ideálně na email)

- DÚ na 25. 9. vyřešit úkol - vyplnění podacího lístku a poštovní poukázky A

Dílna čtení

-referát o knize 29. 11. (dívky), 6. 12. (chlapci)

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků (se 4 zápisy)